ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 46: Ein Notfalltelefonat - czyli jak poradzić sobie w trudnej sytuacji

Lekcja nr 46: Ein Notfalltelefonat - czyli jak poradzić sobie w trudnej sytuacji

Nie przewidzisz nagłej sytuacji, ale możesz się do niej przygotować. Spisz i umieść blisko telefonu zwroty, związane z objawami typowymi dla wypadku w domu oraz najważniejsze numery telefonu. Przypomnij sobie również zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Masz problemy, aby zapamiętać długie zwroty? Pomóż sobie rysunkami!
1
Zawsze uczulam moją podopieczną, by korzystała z uchwytów zamontowanych na ścianach w łazience kiedy nie ma mnie w pobliżu. Tego ranka pani Schulz czuła się wyjątkowo słabo, ale mimo to poprosiła o zostawienie jej samej w łazience. Nawet nie zamknęłam dobrze drzwi, gdy usłyszałam głuchy łoskot i jęk. Kiedy wstępnie opanowałam sytuację musiałam zadzwonić po pomoc.
Münzeberger Pflegedienst, Grünmann am Apparat.
[Mynceberga Pflegedinst, Grynman am Aparat.]
Münzeberger Pflegedienst, Grünmann przy telefonie.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Hallo Frau Grünmann, hier spricht Barbara Oleksy.
[Halo, Frał Grynman, hija szpriśt Barbara Oleksy.]
Dzień dobry Pani Grünmann, tutaj mówi Barbara Oleksy.
Hallo Frau Oleksy, was kann ich für Sie tun?
[Halo Frał Oleksy, was kan iś fyr Zi tun?]
Dzień dobry Pani Oleksy, co mogę dla Pani zrobić?
Ich habe ein Problem. Meine Patientin Frau Schulz ist im Badezimmer gefallen. Sie ist mit dem Kopf auf der Badewanne aufgeschlagen. Sie hat eine große Platzwunde über dem Auge. Sie hat sich danach übergeben und ihr ist ganz schwindelig.
[Iś habe ajn Problejm. Majne Pacjentin Frał Szulc yst im Badecyma gefalen. Zi yst mit dem Kopf ałf der Badewane ałfgeszlagen. Zi hat ajne grose Placwunde yba dem Ałge. Zi hat ziś danach ybagejben und ija yst ganc szwindeliś.]
Mam problem. Moja pacjentka Pani Schulz upadła w łazience. Uderzyła głową w wannę. Ma dużą ranę z rozciętą skórą nad okiem. Potem zwymiotowała i kręci się jej w głowie.
Ist sie denn ansprechbar?
[Yst zi den anszpreśba?]
Czy ona kontaktuje?
Ja, sie ist bei Bewusstsein. Allerdings ergeben ihr Worte überhaupt keinen Sinn. Sie ist völlig durcheinander. Ich bin ganz aufgeregt. Was soll ich denn jetzt tun?
[Ja, zi yst baj Bewustzajn. Aladings ergejben ija Worte ybahałpt kajnen Zyn. Zi yst fyliś durśajnanda. Iś bin ganc ałfgeregt. Was zol iś den ject tun?]
Tak, jest świadoma. Jednakże jej słowa nie mają w ogóle sensu. Jest całkowicie zdezorientowana. Jestem bardzo zdenerwowana. Co mam teraz robić?
Bitte beruhigen Sie sich, Frau Oleksy. Bleiben Sie unbedingt bei Frau Schulz. Lassen Sie sie auf keinen Fall allein. Ich rufe in der Zeit einen Krankenwagen. Die Sanitäter werden die Patientin dann in die Klinik bringen.
[Byte beruigen Zi ziś, Frał Oleksy. Blajben Zi unbedingt baj Frał Szulc. Lasen Zi zi ałf kajnen Fal alajn. Iś rufe in der Cajt ajnen Krankenwagen. Di Zanitejta werden di Pacjentin dan in di Klinik bringen.]
Proszę się uspokoić Pani Oleksy. Proszę koniecznie zostać przy pani Schulz. Pod żadnym pozorem proszę jej nie zostawiać samej. Ja w tym czasie zadzwonię po pogotowie. Sanitariusze zawiozą pacjentkę do kliniki.
Und was ist mit dem Zahnarzt? Normalerweise hat Frau Schulz in einer Stunde einen Termin dort.
[Und was yst mit dem Canarct? Normalawajze hat Frał Szulc in ajna Sztunde ajnen Termin dort.]
A co z dentystą? Normalnie Pani Schulz ma tam za godzinę wizytę.
Darum kümmere ich mich auch. Ich werde ihn anrufen und den Termin absagen.
[Darum kymere iś miś ałch. Iś werde in anrufen und den Termin abzagen.]
O to też się zatroszczę. Zadzwonię do niego i odwołam wizytę.
Einverstanden.
[Ajnfersztanden.]
Zgoda.
Melden Sie sich bitte bei mir, sobald der Krankenwagen Frau Schulz abholt.
[Melden Zi ziś byte baj mija, zobald der Krankenwagen Frał Szulc abholt.]
Proszę zadzwonić do mnie jak tylko karetka zabierze Panią Schulz.
Das mache ich.
[Das mache iś.]
Zrobię to.
2
Z niecierpliwością oczekiwałam karetki. W międzyczasie udało mi się uspokoić moją podopieczną. Sama też nie panikowałam, widząc, że pomimo wypadku i obrażeń pani Schulz nie straciła przytomności. Cały czas próbowałam utrzymać kontakt, zadając proste pytania. Sanitariusze fachowo opatrzyli ranę, a w międzyczasie prosili o krótkie sprawozdanie. Powiedzieli też, że mogę przyjechać do kliniki za godzinę, jak będą wyniki badań. Jak tylko odjechali spod domu, zadzwoniłam do pani Grünmann.
Hallo Frau Grünmann, hier spricht wieder Barbara Oleksy.
[Halo Frał Grynman, hija szpriśt wida Barbara Oleksy.]
Dzień dobry Pani Grünmann, tutaj mówi znowu Barbara Oleksy.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Hallo Frau Oleksy. Wie geht es Ihrer Patientin?
[Halo Frał Oleksy. Wi gejt es Ira Pacjentin?]
Dzień dobry Pani Oleksy. Jak się czuje Pani pacjentka?
Nicht so gut. Aber die Sanitäter haben Frau Schulz nun in die Klinik gebracht.
[Niśt zo gut. Aba di Zanitejta haben Frał Szulc nun in di Klinik gebracht.]
Nie najlepiej. Ale sanitariusze właśnie zabrali Panią Schulz do kliniki.
In Ordnung, dort ist sie in sicheren Händen.
[In Ordnung, dort yst zi in zisieren Henden.]
W porządku, tam jest w dobrych rękach.
Muss ich jetzt noch irgendetwas organisieren?
[Mus iś ject noch irgendetfas organiziren?]
Czy muszę teraz coś jeszcze zorganizować?
Ja, Sie müssen einen Pflegebericht schreiben.
[Ja, Zi mysen ajnen Pflegeberiśt szrajben.]
Tak, musi Pani napisać sprawozdanie ze zdarzenia.
Einen Pflegebericht?
[Ajnen Pflegeberiśt?]
Sprawozdanie ze zdarzenia?
Genau. Sie müssen erklären, was heute Morgen passiert ist.
[Genał. Zi mysen erklejren, was hojte Morgen pasirt yst.]
Dokładnie. Musi Pani wyjaśnić, co wydarzyło się dzisiaj rano.
3
Przestraszyłam się, że będę musiała przygotować obszerne sprawozdanie. Na szczęście szybko zostałam uspokojona.
Und wie soll dieser Bericht aussehen?
[Und wi zol diza Beriśt ałs-zejen?]
A jak powinno wyglądać takie sprawozdanie?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Sie müssen nur Fakten aufschreiben, nicht ihre persönliche Meinung. Notieren Sie auch das Datum des Vorfalls, die Uhrzeit und den Namen der Patientin.
[Zi mysen nuła Fakten ałfszrajben, niśt ire per-zynlisie Majnung. Notiren Zi ałch das Datum des Forfals, di Ułacajt und den Namen der Pacjentin.]
Musi Pani wypisać tylko fakty, nie własną opinię. Niech Pani zanotuje również datę zdarzenia, godzinę oraz nazwisko pacjentki.
Wie lang muss dieser Bericht sein?
[Wi lang mus diza Beriśt zajn?]
Jak długie musi być to sprawozdanie?
Der Bericht sollte so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig sein. Sie müssen keine langen Sätze schreiben. Stichpunkte reichen aus.
[Der Beriśt zolte zo kurc wi mygliś, aba zo lang wi nytiś zajn. Zi mysen kajne langen Zece szrajben. Sztiśpunkte rajsien ałs.]
Sprawozdanie powinno być tak krótkie jak to możliwe, ale tak długie jak to konieczne. Nie musi Pani pisać żadnych długich zdań. Najważniejsze punkty wystarczą.
In Ordnung. Das werde ich dann gleich machen. Danke für Ihre Hilfe, Frau Grünmann.
[In Ordnung. Das werde iś dan glajś machen. Danke fyr Ire Hilfe, Frał Grynman.]
W porządku. Zaraz to zrobię. Dziękuję za Pani pomoc, Pani Grünmann.
Bitte, gern geschehen. Auf Wiederhören.
[Byte, gern geszejen. Ałf Widahyren.]
Proszę, nie ma za co. Do usłyszenia.
Auf Wiederhören.
[Ałf Widahyren.]
Do usłyszenia.

Nie przegap kolejnej lekcji!

Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

Irek
Bardzo dziękuje za przesyłanie lekcji na moją skrzynke .Od około roku czytam systematycznie lekcje,jak dlamnie są bardzo przydatne.
MSz
polecam tę str http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-503.pdf wg WHO masaż serca i sztuczne oddychanie to 2 oddechy i 30 ucisków serca \npozdrawiam\n
ST
Bardzo dobra lekcja !!! :)
Redakcja serwisu
Droga B&B, \nNa tym właśnie polega urok każdego języka, że na różne sposoby możemy wyrazić tę samą treść.\nCzasownik „aufschlagen” łączy się zarówno z dat jak i akk, w związku z czym możemy powiedzieć „mit dem Kopf auf der Badewanne aufschlagen”, bądź „mit dem Kopf auf die Badewanne aufschlagen”.\nObydwie wersie są poprawne. \n\n„Frau Schulz ist im Badezimmer gefallen” jest również gramatycznie poprawną wersją. \nUżycie w tym kontekście czasowników „umfallen” lub „hinfallen”, byłoby również jak najbardziej poprawne. \nPozdrawiamy!\n
Wiola
Serdeczne podziekowania za ten TEMAT ,;) Wszystkie lekcje sa bardzo potrzebne , wykorzystywany maksymalny zaslob slow ,zdan ...dzieki WAM czuje sie coraz pewniej mowiac po niemiecku ,czekam na nastepna lekcje ;)
b&b
frau schulz ist im badezimmer umgefallen lub hingefallen samo gefallen raczej dziwnie brzmi? mit dem kop auf die badewanne ( akk ) aufgeschlagen oder?
Zamów bezpłatne połączenie →