ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 39: Abfall ist nicht gleich Abfall - czyli jak segregować śmieci w Niemczech

Lekcja nr 39: Abfall ist nicht gleich Abfall - czyli jak segregować śmieci w Niemczech

Przerażają Was bardzo długie rzeczowniki w języku niemieckim? Nie ma się czego bać! Wystarczy pamiętać, że Niemcy często łączą kilka rzeczowników w jedno długie słowo - przy czym to najważniejsze zawsze jest na ostatnim miejscu np. "Nebenkostenabrechnung" to dosłownie "dodatkowych kosztów rozliczenie".
1
Kilka tygodni po moim przyjeździe do domu pani Doris odwiedził nas jej syn Heinz. Kiedy po obiedzie rozmawialiśmy o pogodzie, pomyślałam, że korzystając z drzemki mojej podopiecznej szybko wyniosę śmieci.
Frau Oleksy, was machen Sie denn da?
[Frał Oleksy, was machen Zi den da?]
Pani Oleksy, co Pani tam robi?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich bringe nur schnell den Müll raus, Herr Schulz.
[Iś bringe nuła sznel den Myl rałs, Her Szulc.]
Tylko szybko wyniosę śmieci, Panie Schulz.
Ja, ja, das sehe ich. Aber Sie können doch keine Glasflaschen in den Hausmüll tun.
[Ja, ja, das zeje iś. Aba Zi kynen doch kajne Glasflaszen in den Hałsmyl tun.]
Tak tak, widzę. Ale nie może Pani przecież wkładać szklanych butelek do domowych odpadków.
Ach nein, warum denn nicht? Müll ist doch schließlich Müll.
[Ach najn, warum den niśt? Myl yst doch szlisliś Myl.]
Ach nie, a dlaczego? Przecież śmieci to w końcu śmieci.
Nun, ganz so einfach ist das leider nicht.
[Nun, ganc zo ajnfach yst das lajda niśt.]
Tylko to nie jest niestety takie proste.
Wie meinen Sie das?
[Wi majnen Zi das?]
Co Pan przez to rozumie?
In Deutschland muss man den Abfall trennen.
[In Dojczland mus man den Abfal trenen.]
W Niemczech trzeba segregować odpady.
Trennen?
[Trenen?]
Segregować?
Ja, die Glasflaschen kommen in spezielle Container. Es gibt welche für braunes, grünes und weißes Glas.
[Ja, di Glasflaszen komen in szpecjele Kontejna. Es gibt welsie fyr brałnes, grynes und wajses Glas.]
Tak, szklane butelki lądują w specjalnym kontenerze. Są odpowiednie na szkło brązowe, zielone i białe.
Wirklich? Das wusste ich nicht. Aber der Rest kommt dann in die gleiche Tonne oder?
[Wirkliś? Das wuste iś niśt. Aba der Rest komt dan in di glajsie Tone oda?]
Naprawdę? Nie wiedziałam. Ale reszta ląduje w jednym pojemniku, prawda?
Nein, auf keinen Fall. Papier und Pappe müssen Sie in die blaue Altpapiertonne werfen.
[Najn, ałf kajnen Fal. Papija und Pape mysen Si in di blałe Altpapijatone werfen.]
Nie, w żadnym wypadku. Papier i kartony musi Pani wrzucać do niebieskiego pojemnika na makulaturę.
Wir haben eine blaue Tonne?
[Wija haben ajne blałe Tone?]
Mamy niebieski pojemnik?
Ja, sie steht hinter dem Haus. Kommen Sie, ich zeige Sie Ihnen.
[Ja, zi sztejt hinta dem Hałs. Komen Zi, iś cajge Zi Inen.]
Tak, stoi za domem. Proszę pójść ze mną, pokażę Pani.
2
Kiedy szłam z panem Heinzem przez ogród, było mi wstyd, że o tym wszystkim nie wiedziałam. Wcześniej zupełnie nie przyszło mi do głowy, by upewnić się, że właściwie wyrzucam śmieci...
Schauen Sie! Da steht sie. Neben den Gemüsebeeten.
[Szałen Zi! Da sztejt zi. Nejben den Gemyzebejten.]
Proszę tam spojrzeć! Tam stoi. Obok grządek z warzywami.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Das habe ich nicht gewusst. Bis jetzt habe ich die alten Zeitungen und Briefe immer in den normalen Müll geworfen.
[Das habe iś niśt gewust. Bis ject habe iś di alten Cajtungen und Brife yma in den normalen Myl geworfen.]
Nie wiedziałam tego. Do tej pory stare gazety i listy zawsze wrzucałam do normalnych śmieci.
Tatsächlich? Na, dann verstehe ich auch, warum die Müllgebühren in unserer Nebenkostenabrechnung in letzter Zeit gestiegen sind.
[Taześliś? Na, dan ferszteje iś ałch, warum di Mylgebyren in unzera Nejbenkostenabreśnungen in lecta Cajt gesztigen zind.]
Naprawdę? Teraz też rozumiem, dlaczego w tym ostatnim czasie wzrosły opłaty za śmieci w naszym rozliczeniu kosztów dodatkowych.
Oh je. Entschuldigen Sie, das wusste ich nicht. In Polen kommt der ganze Müll in ein und denselben Container. Wir trennen überhaupt nichts.
[Oh je. Entszuldigen Zi, das wuste iś niśt. In Polen komt der gance Myl in ajn und denzelben Kontejna. Wija trenen ybahałpt niśc.]
Ojej, przepraszam Pana, nie wiedziałam. W Polsce wszystkie śmieci lądują w jednym i tym samym kontenerze. My nic nie segregujemy.
Naja, nicht so schlimm. Ich hätte Ihnen wahrscheinlich am Anfang sagen müssen, wie das hier in Deutschland funktioniert.
[Naja, niśt zo szlym. Iś hete Inen warszajnliś am Anfang zagen mysen, wi das hija in Dojczland funkcjonirt.]
No nic, nie jest tak źle. Prawdopodobnie powinienem był Pani powiedzieć na początku, jak to funkcjonuje tutaj w Niemczech.
Hm, ja. Vielleicht...
[Hm, ja. Filajśt...]
Hm, tak. Może...
Aber Frau Oleksy, das ist noch nicht alles. Wir unterscheiden außerdem zwischen Bioabfall, Restmüll und Leichtstoffverpackungen.
[Aba Frał Oleksy, das yst noch niśt ales. Wija untaszajden ałsadem cfiszen Bioabfal, Restmyl und Lajśtsztof-ferpakungen.]
Ale Pani Oleksy, to jeszcze nie wszystko. Poza tym rozróżniamy jeszcze odpady biologiczne, odpady nie nadające się do powtórnego przetworzenia i odpady, które można powtórnie przetworzyć.
Was? Um Himmels Willen. Jetzt wird es wirklich kompliziert. Biomüll verstehe ich. Das sind sicher Essensreste wie Bananenschalen und altes Brot. Mit Restmüll meinen Sie bestimmt Dinge wie die benutzten Windeln. Aber was sind denn Leichtstoffverpackungen?
[Was? Um Hymels Wylen. Ject wird es wirkliś komplicirt. Biomyl ferszteje iś. Das zind zisia Esensreste wi Bananenszalen und altes Brot. Mit Restmyl majnen Zi besztymt Dinge wi di benucten Windeln. Aba was zind den Lajśtsztof-ferpakungen?]
Co? Wielkie nieba! Teraz się to naprawdę komplikuje. Odpady biologiczne rozumiem. To z pewnością resztki jedzenia takie jak skórki od banana i stary chleb. Jako odpady nie nadające się do powtórnego przetworzenia ma Pan na myśli takie rzeczy jak zużyte pieluchy. Ale co to są odpady, które można powtórnie przetworzyć?
Zu Leichtstoffverpackungen gehört der Plastikmüll. Also Joghurtbecher, Tüten usw. Sie können sie ganz leicht erkennen.
[Cu Lajśtsztof-ferpakungen gehyrt der Plastikmyl. Alzo Jogurtbesia, Tyten und zo wajta. Zi kynen zi ganc lajcht erkenen.]
Do odpadów nadających się do powtórnego przetworzenia należą śmieci plastikowe. Czyli kubki po jogurtach, torebki plastikowe i tak dalej. Może je Pani całkiem łatwo rozpoznać.
Woran denn?
[Woran den?]
Po czym?
Auf den Packungen ist immer ein grüner Punkt.
[Ałf den Pakungen yst yma ajn gryna Punkt.]
Na opakowaniach jest zawsze zielony punkt.
Ach, den habe ich schon oft gesehen. Ich habe mich immer gefragt, welchen Sinn er hat. Naja, nun ist mir alles klar. Und welche Farbe hat dieser Container? Grün?
[Ach, den habe iś szon oft gezejen. Iś habe miś yma gefragt, welsien Zyn er hat. Naja, nun yst mija ales klar. Und welsie Farbe hat diza Kontejna? Gryn?]
Ach, często już go widywałam. Zastanawiałam się, jaki to ma sens. No tak, i wszystko jest jasne. A jaki kolor ma ten kontener? Zielony?
Nein, nein. Die Verpackungen werfen Sie in die gelbe Tonne.
[Najn, najn. Di Ferpakungen werfen Zi in di gelbe Tone.]
Nie nie. Te opakowania wrzuca Pani do żółtego pojemnika.
In Ordnung. Danke, dass Sie mir das erklärt haben, Herr Schulz.
[In Ordnung. Danke, das Zi mija das erklert haben, Her Szulc.]
W porządku. Dziękuję, że mi to Pan wyjaśnił Panie Schulz.
Gern geschehen.
[Gern geszejen.]
Nie ma za co.
3
Skoro już syn pani Doris wyjaśnił mi, jak prawidłowo sortować domowe śmieci, to postanowiłam zaspokoić swoją ciekawość i zapytałam - po co właściwie jest ta segregacja.
Aber sagen Sie, warum muss man denn alles sortieren? Das ist doch so viel Arbeit.
[Aba zagen Zi, warum mus man den ales zortiren? Das yst doch zo fil Arbajt.]
Ale proszę mi powiedzieć, dlaczego trzeba wszystko sortować? To przecież dużo pracy.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Keine Sorge, so schlimm ist das nicht. Es ist nur eine Frage der Gewöhnung. Ich finde die Mülltrennung sehr wichtig. Sie ist gut für unsere Umwelt.
[Kajne Zorge, zo szlym yst das niśt. Es yst nuła ajne Frage der Gewynung. Iś finde di Myltrenung zea wiśtiś. Zi yst gut fyr unzere Umwelt.]
Proszę się nie martwić, nie jest aż tak źle. To tylko kwestia przyzwyczajenia. Uważam, że segregowanie śmieci jest bardzo ważne. Jest dobre dla naszego środowiska naturalnego.
Inwiefern?
[Inwifern?]
W jakim stopniu?
Naja, so kann der Müll gezielt recycelt werden. Aus alter Pappe wird z.B. Toilettenpapier gemacht. Das Glas wird eingeschmolzen und neue Flaschen entstehen.
[Naja, zo kan der Myl gecilt risajkelt werden. Ałs alta Pape wird zum Bajszpil Tojletenpapija gemacht. Das Glas wird ajngeszmolcen und noje Flaszen entsztejen.]
No tak, dzięki temu śmieci mogą zostać odpowiednio przetworzone. Ze starych kartonów zostanie zrobiony np. papier toaletowy. Szkło jest przetapiane i powstają nowe butelki.
Sie haben Recht. Die Abfalltrennung ist wirklich eine gute Lösung. Ich mache das ab heute auch. Ich werde gleich ins Haus gehen und den gemischten Müll wieder trennen.
[Zi haben Reśt. Di Abfaltrenung yst wirkliś ajne gute Lysung. Iś mache das ab hojte ałch. Iś werde glajś ins Hałs gejen und den gemiszten Myl wida trenen.]
Ma Pan rację. Segregacja śmieci jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Też od dzisiaj będę to robić. Zaraz pójdę do domu i posegreguję wymieszane śmieci.
Sehr gut. Das freut mich.
[Zea gut. Das frojt miś.]
Bardzo dobrze. Cieszy mnie to.

Nie przegap kolejnej lekcji!

Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

Redakcja serwisu
Kasia - masz rację, błąd już poprawiony. Dziękujemy za czujność i pozdrawiamy! :)
Kasia
W wersji do druku, w wyrażeniach jest: in den Altpapiertonne werfen. "In den"??? :)
Kasia
No proszę, a ja szczoteczkę do zębów uznawałam za plastik i wrzucałam zawsze in gelben Sack. A filtr do kawy kończył jako Restmüll. Jakże przydatne są te lekcje!
Helena
Myślę ,że w tej lekcji nie chodzi tylko o to jak segregować śmieci ale o słownictwo.Przy okazji danego problemu poznajemy nowe słowa i zwroty i to jest najważniejsze.Ile w innych książkach do nauki języków obcych jest fikcji i jest wszystko o.k.Więc uczmy się i cieszmy ,że możemy korzystać z darmowych lekcji.Pozdrawiam.
Urszula
Zgadzam się z p.Alina,ze i w Niemczech segregacja śmieci pozostawia wiele do zyczenia! Rodzina mojej podopiecznej nie interesuje sie tym i przy wizytach rodzinnych wrzucaja smieci do jednego kosza jaki w domu jest! Ja to segreguje potem do kontenerów tak jak nalezy.Niemniej lekcja ,jak zawsze jest przydatna,gdyz zaznajamia nas z aktualnym słownictwem i zasadami panujacymi w miejscu pracy.
grazyna
Witam\nSledze lekcje z zainteresowaniem i bardzo sa mi pomocne pomimo ze czesto tresc dialogow jest trudna do przyjecia,bo odnosze wrazenie,ze opiekunka jest osoba ponizej "kreski" Ostatnia lekcja wrecz czuje sie urazona.Bardzo mi zal p.Basi,ze w tak ograniczony sposob ukazuje Polakow Ja mieszkam w Poznaniu i od dobrych 10 lat segregujemy smieci.Tutaj nie chodzi o gospodarnosc ,o ktorej wspomina Redakcja,ale przede wszystkim o kulture.Pozdrawiam :-(
Halina
Pani Elżbieto! Mogę tylko podpowiedzieć,co zrobić,żeby mieć internet w Niemczech.Ja tak zrobiłam,a mianowicie kupiłam laptopa i poprosiłam w Niemczech sąsiada o udostępnienie klucza zabezpieczeń tzn.hasła i mam dostęp.Odnośnie zapłaty to kwestia dogadania się.Ja mam dostęp gratis,ale staram się czymśkolwiek zrewanżować. Oczywiście korzystam z tych lekcji i podziwiam Panią Basię za jej wysławianie się,a dodam,że 10 lat temu zaczynałam swoją pracę opiekunki i już wtedy segregacja śmieci miała miejsce w Niemczech,co mi oczywiście dokładnie rodzina przekazała,jak to czynić. Pozdrawiam redakcję serwisu.
elzbieta
Te lekcje sa naprawde wspaniale, szkoda tylko, ze w Niemczech, gdzie niedlugo znow wyjezdzam, nie bede miala dostepu do internetu.\n\n\n\n\n
ewaki
Wszystkie lekcje sa bardzo przygatne, ta rowniez. Z kazdej lekcji mozna wyniesc cos dla siebie, sa swietne.
Małgorzata
Też nie podoba mi się to, w jakim świetle przedstawia się Polaków.Nie wierzę, że Pani Basia nie zainteresowała się wcześniej, wynosząc śmieci, dlaczego jest kilka różnych pojemników i jak wyrzucają inni?Trwało to przecież długo. Pana Syna już zaniepokoiło, dlaczego rachunki wzrosły.W Polsce segregacja śmieci funkcjonuje od niedawna, ale o tym, że w innych państwach jest coś takiego, to chyba każdy wyjeżdżający nawet pierwszy raz wiedział.Czy wykazał choć odrobinę zainteresowania tym tematem, znajdując się w takim kraju, to już inna sprawa.
Redakcja serwisu
Pani Alino, oczywiście, że obecnie Polakom segregowanie śmieci nie jest obce, ale proszę pamiętać, że pani Basia opowiada tym razem o samych początkach jej pracy w zawodzie opiekunki w Niemczech. Wszystko to zdarzyło się wiele lat temu, kiedy wielu Polaków nie znało zasad segregowania. I absolutnie nie chodzi tutaj o podejście do czystości - bo polskie opiekunki od lat znane są z gospodarności i schludności - ale właśnie o znajomość samych zasad selektywnej zbiórki, które często są dość skomplikowane. Dziękujemy za opinię i pozdrawiamy!
Alina
Śledzę uważnie wszystkie Wasze lekcje. Do tej pory bardzo mi się podobały.Ale muszę z przykrością stwierdzić, że tą jestem rozczarowana i zniesmaczona. Dlaczego autor (autorka) w tak brzydkim świetle pokazuje Polaków i do tego przekazuje nieprawdziwe informacje. Zdaję sobie sprawę ,że to tylko lekcja,ale niesmak pozostaje. Od roku pracuję w Niemczech i sprawa niemieckich śmieci iczystości wiele pozostawia do życzenia. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
marta
U nas też jest segregacja odpadów, więc jest to jasne, to ja niejednokrotnie muszę tłumaczyć swojej podopiecznej dlaczego ten pojemnik wrzucamy do żółtego kosza, a nie do czarnego... aczkolwiek słownictwo przydatne.
Zamów bezpłatne połączenie →