ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 37: Winterliche Straßen - czyli co się zdarzyło w zimowy wieczór

Lekcja nr 37: Winterliche Straßen - czyli co się zdarzyło w zimowy wieczór

Czy czasem zdarza Ci się, że nie wiesz, o czym porozmawiać z Twoim podopiecznym? Pamiętaj, że zawsze dobrym i aktualnym tematem jest... pogoda! Wystarczy spojrzeć za okno i wciągnąć seniora w małą pogawędkę.
1
Przy takiej pogodzie przestałam wychodzić z moją podopieczną na zewnątrz - śnieg, lód i silny wiatr to za duże ryzyko dla starszej pani. Nie pozostało nam zatem nic innego, jak spędzać dni przy gorącym kominku z filiżanką herbaty w ręku. Tak było również tego dnia:
Wann hört nur dieser schreckliche Schneesturm auf? Schauen Sie mal, Frau Oleksy, alle Autos sind eingeschneit. Man kann gar nicht mehr raus gehen.
[Wan hyrt nuła diza szreklisie Szneeszturm ałf? Szałen Zi mal, Frał Oleksy, ale Ałtos zind ajngesznajt. Man kan gar niśt mea rałs gejen.]
Kiedy wreszcie skończy się ta okropna burza śnieżna? Niech Pani popatrzy, Pani Oleksy, wszystkie auta zasypane są śniegiem. Nie da się już w ogóle wyjść.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Das stimmt. Aber ich finde das eigentlich sehr schön. Es ist so gemütlich. Wir sitzen hier am warmen Kamin mit einem Glas Tee. Draußen ist alles weiß und still. Ich mag die Winterzeit.
[Das sztimt. Aba iś finde das ajgentliś zea szyn. Es yst zo gemytliś. Wija zicen hija am warmen Kamin mit ajnem Glas Tee. Drałsen yst ales wajs und sztyl. Iś mag di Wintacajt.]
Zgadza się. Ale w zasadzie uważam, że jest to bardzo ładne. Jest tak przytulnie. Siedzimy tutaj przy ciepłym kominku z filiżanką herbaty. Na zewnątrz wszystko jest białe i ciche. Lubię zimę.
Wirklich? Ich finde sie ganz fürchterlich. Bei diesem Wetter möchte man keinen Hund vor die Tür jagen!
[Wirkliś? Iś finde zi ganc fyrśterliś. Baj dizem Weta myśte man kajnen Hund for di Tyr jagen!]
Naprawdę? Ja uważam, że jest okropna. W taką pogodę nawet psa nie wyrzuci się za drzwi.
Einen Hund?
[Ajnen Hund?]
Psa?
Ja, das ist so eine Redewendung. Das bedeutet, dass bei der Kälte niemand auf der Straße sein möchte.
[Ja, das yst zo ajne Redewendung. Das bedojtet, das baj der Kelte nimand ałf der Sztrase zajn myśte.]
Tak, to takie powiedzenie. To znaczy, że w takie zimno nikt nie chciałby być na ulicy.
Aha, ich verstehe.
[Aha, iś ferszteje.]
Aha, rozumiem.
Ding Dong.
[Ding Dong.]
Ding Dong.
2
Usłyszałam dzwonek do drzwi, choć nie byłam pewna, czy to przypadkiem nie wiatr. Popatrzyłam na moją podopieczną, ale ona chyba nic nie zauważyła.
Frau Schulz, haben Sie das gehört?
[Frał Szulc, haben Zi das gehyrt?]
Pani Schulz, słyszała to Pani?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Was soll ich gehört haben?
[Was zol iś gehyrt haben?]
Co miałam słyszeć?
Ich glaube, es hat geklingelt.
[Iś glałbe, es hat geklingelt.]
Wydaje mi się, że ktoś dzwonił.
Sind Sie sicher?
[Zind Zi zisia?]
Jest Pani pewna?
Ja, ja. Ich werde mal nachsehen, ob jemand an der Tür ist.
[Ja, ja. Iś werde mal nachzejen, ob jemand an der Tyr yst.]
Tak tak. Sprawdzę, czy ktoś jest przed drzwiami.
In Ordnung. Hm, ich hatte ganz vergessen, dass wir Besuch erwarten. Ach ja, mein Gedächtnis wird wirklich immer schlechter.
[In Ordnung. Hm, iś hate ganc fergesen, das wija Bezuch erwarten. Ach ja, majn Gedeśtnis wird wirkliś yma szleśta.]
W porządku. Hm, całkiem zapomniałam, że spodziewamy się wizyty. Ach tak, moja pamięć jest naprawdę coraz gorsza.
Nein, Frau Schulz. Keine Sorge. Wir bekommen keine Gäste. Dort steht ein Postbote im Garten.
[Najn, Frał Szulc. Kajne Zorge. Wija bekomen kajne Geste. Dort sztejt ajn Postbote im Garten.]
Nie, Pani Schulz. Proszę się nie martwić. Nie przychodzą do nas goście. W ogrodzie stoi listonosz.
Oh, dann bin ich ja beruhigt...
[Oh, dan bin iś ja beruiśt...]
Oh, w takim razie jestem spokojna...
3
Kiedy podeszłam do frontowych drzwi, zobaczyłam przez szybkę, że zbliża się do nich walczący z wiatrem listonosz. Szybko zaprosiłam go do przedpokoju.
Guten Abend, was kann ich für Sie tun?
[Guten Abend, was kan iś fyr Zi tun?]
Dobry wieczór, co mogę dla Pana zrobić?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Guten Abend, entschuldigen Sie die Störung. Ich komme von der Firma Küchenglanz. Ich habe hier eine Lieferung für Frau Kaufmann.
[Guten Abend, entszuldigen Zi di Sztyrung. Iś kome fon der Firma Kysienglanc. Iś habe hija ajne Liferung fyr Frał Kałfman.]
Dobry wieczór, przepraszam, że przeszkadzam. Jestem z firmy Küchenglanz. Mam przesyłkę dla pani Kaufmann.
Frau Kaufmann? Es tut mir leid. Hier wohnt keine Frau Kaufmann.
[Frał Kałfman? Es tut mija lajd. Hija wont kajne Frał Kałfman.]
Pani Kaufamann? Przykro mi. Tutaj nie mieszka żadna pani Kaufmann.
Sind Sie sicher?
[Zind Zi zisia?]
Jest Pani pewna?
Ja, klar. Hier lebt Frau Schulz.
[Ja, klar. Hija lejbt Frał Szulc.]
Tak, oczywiście. Tutaj mieszka pani Schulz.
Das ist aber seltsam. Ich bin hier doch in der Ritterstraße 7, nicht wahr?
[Das yst aba zeltzam. Iś bin hija in der Ritasztrase ziben, niśt wa?]
To jest dziwne. Jestem przecież na ulicy Ritterstraße 7, prawda?
Ja, das ist richtig.
[Ja, das yst riśtiś.]
Tak, zgadza się.
Komisch, auf meiner Rechnung steht Gitta Kaufmann, Ritterstraße 7.
[Komisz, ałf majna Reśnung sztejt Gita Kałfman, Ritasztrase ziben.]
Dziwne, na moim rachunku widnieje Gitta Kaufmann, ulica Ritterstraße 7.
Oh, das ist aber lustig. Ha ha ha.
[Oh, das yst aba lustiś. Ha ha ha.]
Oh, to dopiero zabawne. Ha ha ha.
Was ist lustig? Warum lachen Sie auf einmal? Ich finde das gar nicht witzig.
[Was yst lustiś? Warum lachen Zi ałf ajnmal? Iś finde das gar niśt wiciś.]
Co jest zabawne? Dlaczego nagle się Pani śmieje? Sądzę, że to wcale nie jest śmieszne.
Passen Sie auf, junger Mann. Etwa drei Minuten von hier entfernt gibt es eine Kaufmannstraße. Und ich weiß, dass in der Kaufmannstraße 7 eine Frau namens Gitta Ritter wohnt. Eine Freundin von mir betreut die alte Dame. Deshalb kenne ich diese Adresse.
[Pasen Zi ałf, junga Man. Etfa draj Minuten fon hija entfernt gibt es ajne Kałfmansztrase. Und iś wajs, das in der Kałfmansztrase ziben ajne Frał namens Gita Rita wont. Ajne Frojndin fon mija betrojt di alte Dame. Deshalb kene iś dize Adrese.]
Niech Pan uważa młody człowieku. Około 3 minuty drogi stąd jest ulica Kaufmannstraße. I wiem, że na ulicy Kaufmannstraße 7 mieszka pani Gitta Ritter. Moja przyjaciółka opiekuje się tą starszą panią. Dlatego znam ten adres.
Ich verstehe nicht, was Sie meinen.
[Iś ferszteje niśt, was Zi majnen.]
Nie rozumiem, co ma Pani na myśli.
Naja, ganz einfach. Sie haben den Namen der Straße und den Namen des Empfängers verwechselt. Frau Kaufmann wohnt nicht in der Ritterstraße. Frau Ritter wohnt in der Kaufmannstraße.
[Naja, ganc ajnfach. Zi haben den Namen der Sztrase und den Namen des Empfengers ferwekselt. Frał Kałfman wont niśt in der Ritasztrase. Frał Rita wont in der Kałfmansztrase.]
No więc to całkiem proste. Pomylił Pan nazwę ulicy i nazwisko odbiorcy. Pani Kaufmann nie mieszka na ulicy Ritterstraße. Pani Ritter mieszka na ulicy Kaufmannstraße.
Ach so, jetzt ist mir alles klar. Hm, aber wie komme ich denn in diese Kaufmannstraße?
[Ach zo, ject yst mija ales kla. Hm, aba wi kome iś den in dize Kałfmansztrase?]
Ach tak, teraz wszystko jasne. Hm, ale jak dojdę do ulicy Kaufmannstraße?
Das ist nicht schwer. Sie fahren hier weiter geradeaus. Dann biegen Sie in die zweiten Straße links ab. Danach fahren Sie über die Kreuzung. Sie kommen an einem großen Supermakt vorbei. Das Haus steht auf der rechten Seite. Es ist hellblau gestrichen. Sie werden es sicher schnell finden.
[Das yst niśt szfea. Zi faren hija wajta geradeałs. Dan bigen Zi in di cfajten Sztrase links ab. Danach faren Zi yba di Krojcung. Zi komen an ajnem grosen Zupamarkt forbaj. Das Hałs sztejt ałf der reśten Zajte. Es yst helblał gesztrisien. Zi werden es zisia sznel finden.]
To nie jest trudne. Pojedzie Pan tutaj dalej prosto. Potem skręci Pan w drugą ulicę w lewo. Następnie przejedzie Pan przez skrzyżowanie. Przejdzie Pan obok dużego supermarketu. Dom stoi po prawej stronie. Jest pomalowany na jasnoniebiesko. Na pewno szybko go Pan znajdzie.
Danke schön. Sie haben mir wirklich sehr geholfen.
[Danke szyn. Zi haben mija wirkliś zea geholfen.]
Bardzo dziękuję. Naprawdę mi Pani bardzo pomogła.
Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Fahrt!
[Gern geszejen. Ałf Widazejen. Iś wynsze Inen noch ajne gute Fart!]
Nie ma za co. Do widzenia. Życzę Panu jeszcze dobrej podróży.
Auf Wiedersehen. Schönen Abend!
[Ałf Widazejen. Szynen Abend!]
Do widzenia. Miłego wieczoru!
4
Byłam bardzo zadowolona z siebie, że udało mi się wyłapać błąd w adresie paczki i pomóc zagubionemu kurierowi. Szybko sprzątnęłam śnieg przyniesiony przez listonosza do przedpokoju i wróciłam zmarznięta do pani Doris, by zaproponować jej coś ciepłego i opowiedzieć całą historię.
Wo waren Sie denn so lange, Frau Oleksy? Gab es ein Problem?
[Wo waren Zi den zo lange, Frał Oleksy? Gab es ajn Problem?]
Gdzie Pani tak długo była, Pani Oleksy? Był jakiś problem?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Nur ein kleines. Jemand hat sich verfahren. Er wollte dann den richtigen Weg wissen.
[Nuła ajn klajnes. Jemand hat ziś ferfaren. Er wolte dan den riśtigen Weg wisen.]
Tylko taki mały. Ktoś się zgubił. Chciał wiedzieć, gdzie jest właściwa droga.
Und? Konnten Sie ihm helfen?
[Und? Konten Zi im helfen?]
I? Potrafiła mu Pani pomóc?
Ja, das war ganz einfach.
[Ja, das war ganc ajnfach.]
Tak, to było całkiem proste.
Na, Gott sei Dank.
[Na, Got zaj Dank.]
Dzięki Bogu.
So, Frau Schulz, jetzt habe ich zu lange an der Tür gestanden. Mir ist richtig kalt geworden. Was halten Sie davon, wenn ich uns jetzt einen alkoholfreien Glühwein mache?
[Zo, Frał Szulc, ject habe iś cu lange an der Tyr gesztanden. Mija yst riśtiś kalt geworden. Was halten Zi dafon, wen iś uns ject ajnen alkoholfrajen Glywajn mache?]
No więc Pani Schulz, za długo stałam w drzwiach. Zrobiło mi się naprawdę zimno. Co Pani sądzi o tym, bym zrobiła nam bezalkoholowe grzane wino?
Das ist eine großartige Idee!
[Das yst ajne grosartige Idee!]
To wspaniały pomysł!
Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

lekcjie dla opiekunek
Fajne są te lekcjke,żeby tylko czasu było dużo do nauki.Jak tkie lekcje zaczną mi przychodzić na email to ja nie ndąże z t nauką,ale zobaczymy.
Lucyna
Nette Geschichte :)
krynia
Jestem początkującą słuchaczką,wyjechałam do pracy w niemczech i bardzo dziękuje za lekcje języka niemieckiego.Dla mnie osobiście to są za duzo dodatkowych slów dodawanych dodatkowo,wolałabym krutkie zdania.Pozdrawiam serdecznie ,życząc Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku. Krynia.
Mariola
Jestem bardzo wdzięczna Państwu za lekcje,uczę się nadal od Was,chociaż jest mi cięzko,ale myślę,że dam sobie radę,jeżdże już 5 lat do Niemiec i nadal korzystam z waszych lekcji,jeszcze raz dziękuję i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2014,pozdrawiam.
Ewa
Jesteście wspaniali i bardzo dziękuję za Wasze istnienie.\nWspaniałe jest to, że słyszy się wymowę.\nDziękuję, dziękuję i nie opuszczę Was w kolejnym roku, życząc Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2014 Roku.\nUściski serdeczne :)
Zamów bezpłatne połączenie →