ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 30: Deutsche Sprache, schwere Sprache - czyli jak skutecznie uczyć się niemieckiego

Lekcja nr 30: Deutsche Sprache, schwere Sprache - czyli jak skutecznie uczyć się niemieckiego

Nawet jeśli czasem masz już dość powtarzania słówek i przeraża Cię, ile jeszcze musisz się nauczyć - nie poddawaj się. Najważniejsza jest wytrwałość i regularna nauka - choćby tylko przez kilka minut dziennie.
1
Tego dnia wieczorem przyjechał do nas pan Heinz, który obiecał nam wymienić zepsutą lampę w piwnicy. Kiedy skończył, było już dosyć późno, więc pani Doris już spała. Pomyślałam, że może będzie miał ochotę coś zjeść zanim wróci do domu.
Herr Schulz, Ihre Mutter liegt nun im Bett und schläft. Ich habe für Sie noch ein Käsebrot gemacht. Wenn Sie möchten, können Sie in die Küche gehen und es essen, bevor Sie nach Hause fahren.
[Her Szulc, Ire Muta ligt nun im Bet und szleft. Iś habe fyr Zi noch ajn Kejzebrot gemacht. Wen Zi myśten, kynen Zi in di Kysie gejen und es esen, befor Zi nach Hałze faren.]
Panie Schulz, Pańska mama leży teraz w łóżku i śpi. Zrobiłam dla Pana jeszcze kanapkę z serem. Jeśli Pan chce, może Pan pójść do kuchni i ją zjeść, zanim Pan pojedzie do domu.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Das ist aber nett von Ihnen, Frau Oleksy. Danke! Haben Sie denn schon etwas gegessen?
[Das yst aba net fon Inen, Frał Oleksy. Danke! Haben Zi den szon etfas gegesen?]
Miło z Pani strony, Pani Oleksy. Dziękuję! A czy Pani już coś jadła?
Ja, ich habe mir einen kleinen Salat gemacht. Ich werde mir jetzt ein Buch lesen, wenn es Ihnen Recht ist.
[Ja, iś habe mija ajnen klajnen Zalat gemacht. Iś werde mija ject ajn Buch lejzen, wen es Inen Reśt yst.]
Tak, zrobiłam sobie małą sałatkę. Poczytam sobie teraz książkę, jeśli to Panu odpowiada.
In Ordnung.
[In Ordnung.]
W porządku.
2
Pan Heinz wyszedł do kuchni, a ja poszłam do mojego pokoju po mój wysłużony podręcznik do nauki języka niemieckiego. Kiedy wróciłam do salonu, syn pani Doris przyszedł do mnie na chwilę pogawędki.
Was lesen Sie denn gerade? Einen schönen Roman?
[Was lejzen Zi den gerade? Ajnen szynen Roman?]
Co Pani właśnie czyta? Jakąś piękną powieść?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Nein, ganz im Gegenteil. Ich lese mein Deutschbuch.
[Najn, ganc im Gejgentajl. Iś lejze majn Dojczbuch.]
Nie, wręcz przeciwnie. Czytam moją książkę do niemieckiego.
Ihr Deutschbuch? Aber Sie haben doch schon fantastische Sprachkenntnisse.
[Ir Dojczbuch? Aba Zi haben doch szon fantastisze Szprachkentnise.]
Książkę do niemieckiego? Ale Pani ma już przecież fantastyczną znajomość języka niemieckiego.
Naja, ich bin noch nicht richtig zufrieden. Ich kann zwar schon viel sagen und verstehen. Aber manchmal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die schnell und undeutlich sprechen oder, wenn jemand schwierige Wörter benutzt, dann verstehe ich nur Bahnhof. Ich fühle mich dann total dumm. Oder ich möchte etwas Spezielles ausdrücken und mir fehlen einfach die Vokabeln.
[Naja, iś byn noch nyśt riśtyś cufriden. Iś kan cfa szon fil zagen und fersztejen. Aba manśmal, wen iś miś mit Lojten untahalte, di sznel und undojtliś szpresien oda, wen jemand szwirige Wyrta benuct, dan ferszteje iś nuła Banhof. Iś fyle miś dan total dum. Oda iś myśte etwas Szpecieles ałsdryken und mija fejlen ajnfach di Wokabeln.]
No tak, jednak nie jestem jeszcze całkiem zadowolona. Potrafię już co prawda wiele powiedzieć i wiele rozumiem. Jednak czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy szybko i niewyraźnie mówią lub jeśli ktoś używa trudnych słów, wtedy nic nie rozumiem. Czuje się wtedy strasznie głupio. Albo chcę coś specjalnego wyrazić i brakuje mi po prostu słownictwa.
Das ist doch normal. Es dauert immer eine Weile, bis man eine Sprache perfekt spricht. Sie dürfen sich auf keinen Fall entmutigen lassen. Bleiben Sie geduldig, machen Sie weiter und haben Sie keine Angst vor Fehlern.
[Das yst doch normal. Es dałert yma ajne Wajle, bis man ajne Szprache perfekt szpriśt. Zi dyrfen ziś ałf kajnen Fal entmutigen lasen. Blajben Zi geduldiś, machen Zi wajta und haben Zi kajne Angst for Fejlern.]
To jest przecież normalne. To zawsze chwilę trwa, zanim w jakimś języku mówi się perfekcyjnie. W żadnym wypadku nie może się Pani zniechęcać. Proszę być cierpliwą, robić tak dalej i nie bać się błędów.
Das ist leichter gesagt als getan. Naja, aber darum lerne ich auch jeden Abend vor dem Schlafengehen eine halbe Stunde auf dem Sofa.
[Das yst lajśta gezagt als getan. Naja, aba darum lerne iś ałch jeden Abend for dem Szlafengejen ajne halbe Sztunde ałf dem Zofa.]
Łatwiej powiedzieć niż zrobić. No tak, ale dlatego uczę się każdego wieczora przed pójściem spać pół godziny na kanapie.
Wirklich? Sie sind aber fleißig! Es muss anstrengend sein, nach der Arbeit noch Vokabeln zu pauken.
[Wirkliś? Zi zind aba flajsiś! Es mus ansztrengend zajn, nach der Arbajt noch Wokabeln cu pałken.]
Naprawdę? Ależ pani jest pracowita! To musi być wyczerpujące po pracy jeszcze wkuwać słówka.
Das ist es auch. Wissen Sie, ich mag Deutsch ja total gern. Doch diese Grammatik ist schrecklich kompliziert. Dativ, Akkusativ, der, die, das... Wie soll man nur all diese Regeln beherrschen? Das ist unmöglich. Ich bin manchmal echt frustriert.
[Das yst es ałch. Wysen Zi, iś mag Dojcz ja total gern. Doch dize Gramatik yst szrekliś komplicirt. Datif, Akuzatif, der, di, das... Wi zol man nuła al dize Regeln beherszen? Das yst unmygliś. Iś byn manśmal echt frustrirt.]
Owszem. Wie Pan, bardzo lubię niemiecki. Jednak gramatyka jest strasznie skomplikowana. Celownik, biernik, der, die, das... Jak można opanować te wszystkie reguły? To jest niemożliwe. Czasami jestem naprawdę sfrustrowana.
Ach Frau Oleksy, Sie sollten nicht an das denken, was Sie nicht können, sondern an das, was Sie schon können. Und ich finde, Sie können schon sehr viel.
[Ach Frał Oleksy, Zi zolten nyśt an das denken, was Zi nyśt kynen, sondern an das, was Zi szon kynen. Und iś finde, Zi kynen szon zea fil.]
Ach Pani Oleksy, nie powinna Pani myśleć o tym, czego Pani nie umie, tylko o tym, co Pani już potrafi. A uważam, że potrafi Pani już bardzo wiele.
Meinen Sie?
[Majnen Zi?]
Myśli Pan?
Natürlich.
[Natyrliś.]
Naturalnie.
3
Ta rozmowa przypomniała mi, że od czasu do czasu miałam problemy także ze zrozumieniem pani Doris - zwłaszcza kiedy jest osłabiona i mówi bardzo cicho i niewyraźnie. Tego jednak wolałam nie mówić, by nie martwić pana Heinza, tym bardziej, że moja podopieczna cierpliwie powtarza zdanie, jeśli czegoś nie zrozumiałam.
Lernen Sie immer nur mit dem Buch?
[Lernen Zi yma nuła mit dem Buch?]
Uczy się Pani zawsze tylko z książki?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Nein, ich habe auch ein Vokabelheft, in das ich regelmäßig neue Wörter mit einem Beispielsatz eintrage.
[Najn, iś habe ałch ajn Wokabelheft, in das iś regelmesyś noje Wyrta mit ajnem Bajszpilzac. ajntrage.]
Nie, mam także zeszyt do słówek, gdzie regularnie wpisuję nowe słówka z przykładowym zdaniem.
Das ist gut. So habe ich früher auch gelernt, als ich als Student mein Auslandssemester an einer Universität in Italien absolviert habe.
[Das yst gut. Zo habe iś fryja ałch gelernt, als iś als Sztudent majn Ałslands-zemesta an ajna Uniwer-zitet in Italien abzolwirt habe.]
To dobrze. Też się tak wcześniej uczyłem, gdy jako student byłem na wymianie zagranicznej i kończyłem semestr na uniwersytecie we Włoszech.
Tatsächlich?
[Tatzechliś?]
Naprawdę?
Ja. Und dann habe ich männliche Wörter mit einem blauen Stift aufgeschrieben und weibliche mit einem roten Stift. So konnte ich mir die Artikel besser merken.
[Ja. Und dan habe iś menlisie Wyrta mit ajnem blałen Sztyft ałfgeszriben und wajblisie mit ajnem roten Sztyft. Zo konte iś mija di Artikel besa merken.]
Tak. I słowa rodzaju męskiego zapisywałem niebieskim długopisem, a rodzaju żeńskiego czerwonym. W ten sposób mogłem lepiej zapamiętać rodzajniki.
Das ist eine super Idee, Herr Schulz. Das werde ich ab jetzt auch machen. Also "der" ist blau, "die" ist rot und "das" ist einfach grau.
[Das yst ajne zupa Idee, Her Szulc. Das werde iś ab ject ałch machen. Alzo "der" yst blał, "di" yst rot und "das" yst ajnfach grał.]
To jest super pomysł, Panie Schulz. Tak będę też od teraz robiła. A więc "ten" jest niebieski, "ta" jest czerwona i "to" jest po prostu szare.
Genau.
[Genał.]
Dokładnie.
Haben Sie vielleicht noch andere Tipps für mich, Herr Schulz?
[Haben Zi filajśt noch andere Tips fyr miś, Her Szulc?]
Ma Pan dla mnie może jeszcze jakieś inne rady, Panie Schulz?
Wichtig ist, dass Sie das, was Sie gelernt haben, wiederholen. Sonst vergessen Sie alles ganz schnell wieder.
[Wiśtyś yst, das Zi das, was Zi gelernt haben, widaholen. Zonst fergesen Zi ales ganc sznel wida.]
Ważne jest, aby powtarzała Pani to czego się nauczyła. Inaczej bardzo szybko Pani znowu wszystko zapomni.
Das stimmt. Diese Erfahrung habe ich leider auch schon gemacht...
[Das sztymt. Dize Erfarung habe iś lajda ałch szon gemacht...]
Zgadza się. Niestety tego już sama się nauczyłam...
Ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, mit offenen Augen und Ohren zu lernen.
[Anzonsten kan iś Inen nuła empfejlen, mit ofenen Ałgen und Oren cu lernen.]
Poza tym mogę Pani tylko doradzić, aby uczyć się z otwartymi oczami i uszami.
Wie meinen Sie das?
[Wi majnen Zi das?]
Co Pan ma na myśli?
Hören Sie, was die Menschen im Bus sagen. Lesen Sie, was auf Werbeplakaten steht. Sehen Sie deutsche Filme. Hören Sie deutsche Nachrichten. Lesen Sie deutsche Bücher. Chatten Sie mit deutschen Leuten im Internet oder singen Sie deutsche Lieder. Das alles kann Ihnen helfen. Sie werden sicher Wege finden, die genau zu Ihnen passen und die Ihnen auch Spaß machen.
[Hyren Zi, was di Menszen im Bus zagen. Lejzen Zi, was ałf Werbeplakaten sztejt. Zejen Zi dojcze Filme. Hyren Zi dojcze Nachriśten. Lejzen Zi dojcze Bysia. Czaten Zi mit dojczen Lojten im Internet oda singen Zi dojcze Lida. Das ales kan Inen helfen. Zi werden zicha Wege finden, di genał cu Inen pasen und di Inen ałch Szpas machen.]
Niech Pani słucha, co mówią ludzie w autobusie. Czyta, co jest napisane na plakatach reklamowych. Ogląda niemieckie filmy. Słucha niemieckich wiadomości. Czyta niemieckie książki. Czatuje z Niemcami w internecie albo śpiewa niemieckie piosenki. To wszystko może Pani pomóc. Znajdzie Pani na pewno drogi, które Pani odpowiadają i które sprawią Pani wiele przyjemności.
Danke für Ihren Rat, Herr Schulz! Sie waren mir eine große Hilfe.
[Danke fyr Iren Rat, Her Szulc! Zi waren mija ajne grose Hilfe.]
Dziękuję za Pańską radę, Panie Schulz! Bardzo mi Pan pomógł.
Gern geschehen, Frau Oleksy.
[Gern geszejen, Frał Oleksy.]
Nie ma za co, Pani Oleksy.
So, und nun werde ich noch in mein Buch schauen und eine neue Lektion lernen.
[Zo, und nun werde iś noch in majn Buch szałen und ajne noje Lekcjon lernen.]
Tak, a teraz zajrzę jeszcze do mojej książki i nauczę się nowej lekcji.
Gute Nacht und viel Erfolg dabei!
[Gute Nacht und fil Erfolg dabaj!]
Dobranoc i powodzenia przy tym!
Gute Nacht!
[Gute Nacht!]
Dobranoc!
Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

Oliwia
Mam 36 lat i korzystam z Waszych lekcji. Są naprawdę super. Taki sposób nauki najbardziej mi odpowiada. Kiedy mam zdania w języku obcym, mogę je odsłuchac, a jednocześnie podane mam polskie tłumaczenie. Uczę się, choć ciężko mi idzie. Zawsze lepiej uczyło mi się angielskiego, ale jakiś czas temu zapragnęłam przyswoić sobie niemiecki. Jeśli idzie o angielski, to też byłam samoukiem. Myślę o tym, by kiedyś też wyjechać do Niemiec jako opiekunka. Na razie zbyt słabo znam język. Ten pomysł z dialogu, by używać do rodzajników różnych kolorów wydaje mi się doskonały.
Lusia
Wspaniała dykcja i akcent lektora występującego w tych dialogach. Z zamkniętymi oczami można wszystkie słowa w zdaniu zrozumieć super i wielkie dzięki
Bożena
Dziękuję za nową lekcję i nowe sposoby nauki języka niemieckiego. Dalej zakuwam i próbuję nowych sposobów nauki. Ciężko i opornie ale ciąglę do przodu. Pozdrawiam.
ST
Nikt, nikogo, niczego nie nauczy, gdy ten ktoś SAM się do tego porządnie nie przyłoży! ;) - a do tego potrzebne są właśnie takie pomoce jak ta! :) - naprawdę super i dzięki za dokładniejsze tłumaczenie! ;)
Beatka
Mam totalny misz-masz w głowie,rozumiem jeszcze mniej niż na poczatku,ale trening czyni mistrza:Ubung macht Meister...
niem dla opiekunek
Bardzo dziekuje za nowa lekcje , jak zwykle sie przyda , pozdrawiam i czekam na nastepna .
Gosia
Bardzo poszukiwane są opiekunki, które mają prawo jazdy i umieją jeździć samochodem. Takie, które zawiozą do lekarza, do rodziny czy na przejażdżkę seniora czy seniorkę. Wiąże się to jednak nieraz z nauką obsługi samochodu który jest z automatyczną skrzynią biegów. Miło by było aby i taki temat został uwzględniony z nowymi słówkami i zwrotami.
dorota
dziękuję bardzo za nową lekcję bardzo jest pomocna Pozdrawiam
Zamów bezpłatne połączenie →