Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Ucz się słówek na spacerze!

Początek wiosny zaprasza do spacerów po okolicy - jeśli podopieczny czuje się na siłach proponuj je jak najczęściej! Potraktuj je jako okazję do spokojnej rozmowy i poznawania niemieckich nazw roślin, przede wszystkim kwiatów i drzew, które teraz budzą się do życia.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 29

Ein Osterspaziergang - czyli pomysły na Święta Wielkanocne

Czas szybko mijał i nim Basia i jej podopieczna się obejrzały przyszły Święta Wielkanocne. Pani Doris czuła się dosyć dobrze, więc Basia miała dużo czasu na przygotowania. Na kilka dni przed Wielką Niedzielą wszystko było gotowe i obie panie mogły spokojnie czekać na poranek wielkanocny.

1

W Wielki Czwartek i Piątek zrobiłam świąteczne zakupy spożywcze, posprzątałam cały dom i upiekłam ciasta. Dzięki temu w sobotę miałam więcej czasu i postanowiłam urozmaicić dzień starszej pani. Pomysłów szukałam w lokalnym dzienniku.

— Frau Oleksy, was machen Sie gerade? [Frał Oleksy, was machen Zi gerade?]
— Pani Oleksy, co Pani teraz robi?
— Ach, ich blättere nur ein wenig in der Tageszeitung. [Ach, iś bletere nuła ajn wenyś in der Tagescajtung.]
— Ach, tylko wertuję dziennik.
— Und gibt es etwas interessantes? [Und gibt es etfas interesantes?]
— I jest coś interesującego?
— Ja, ich habe gelesen, dass heute ein Osterfeuer stattfindet. [Ja, iś habe gelejzen, das hojte ajn Osterfoja sztatfindet.]
— Tak, przeczytałam, że dzisiaj odbywa się Ogień Wielkanocny.
— Oh, wie schön. [Oh, wi szyn.]
— O, jak pięknie.
— Was passiert eigentlich genau bei diesem Osterfeuer? [Was pasirt ajgentliś genał baj dizem Osterfoja?]
— Co się właściwie dzieje podczas tego Ognia Wielkanocnego?
— Naja, normalerweise gibt es am Abend des Karsamstags ein großes Lagerfeuer, zu dem viele Menschen aus der Umgebung kommen. Man kann dort Kleinigkeiten zum Essen und Trinken kaufen, Freunde treffen - einfach eine schöne Zeit verbringen. [Naja, normalawajze gibt es am Abend des Kar-zamstags ajn groses Lagafoja, cu dem file Menszen ałs der Umgejbung komen. Man kan dort Klajniśkajten cum Esen und Trinken kałfen, Frojnde trefen - ajnfach ajne szyne Cajt ferbringen.]
— No tak, zazwyczaj wieczorem w Wielką Sobotę jest duże ognisko, na które przychodzi wiele osób z okolicy. Można tam kupić co nieco do jedzenia i picia, spotkać przyjaciół - po prostu spędzić miło czas.
— Das klingt toll. [Das klingt tol.]
— Brzmi świetnie.
— Würden Sie gern dorthin gehen? [Wyrden Zi gern dorthin gejen?]
— Poszłaby tam Pani?
— Ja, im Prinzip schon. Allerdings stand in der Zeitung, dass das Ganze erst um 21:00 Uhr beginnt und das finde ich ein bisschen zu spät. [Ja, im Princip szon. Aladings sztand in der Cajtung, das das Gance erst um ajnundcfancyś Uła begint und das finde iś ajn bis-sien cu szpejt.]
— Tak, w zasadzie tak. Jednak w gazecie jest napisane, że to wszystko zaczyna się dopiero o 21:00 i sądzę, że to jest troszeczkę za późno.
— Da bin ich auch Ihrer Meinung. [Da bin iś ałch Ira Majnung.]
— Też jestem tego zdania.
— Außerdem wollten wir ja morgen früh aufstehen, weil wir mit Ihrem Sohn und seiner Familie zum Osterfrühstück verabredet sind. [Ałsadem wolten wija ja morgen fryja ałfsztejen, wajl wija mit Irem Zon und zajna Familje cum Osterfrysztyk ferabredet zind.]
— Poza tym, chciałyśmy jutro rano wcześnie wstać, ponieważ jesteśmy umówione z Pani synem i jego rodziną na wielkanocne śniadanie.
— Wirklich? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. [Wirkliś? Iś kan miś gar nyśt daran erinern.]
— Naprawdę? Nie mogę sobie zupełnie tego przypomnieć.
— Doch doch, wir haben es letzte Woche vereinbart. [Doch doch, wija haben es lecte Woche ferajnbart.]
— Ależ ustaliliśmy to w zeszłym tygodniu.
— Ach, dann habe ich das wohl wieder vergessen. [Ach, dan habe iś das wol wida fergesen.]
— Ach, więc znowu całkiem o tym zapomniałam.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Przypomniałam pani Doris o naszych planach na poranek wielkanocny i ustaliłyśmy ostatnie szczegóły przygotowań. Pogoda była wyjątkowo piękna, więc zaproponowałam mojej podopiecznej mały spacer. Po długiej zimie obie potrzebowałyśmy słońca i świeżego powietrza.

— Müssen wir zum Osterfrühstück irgendetwas vorbereiten? [Mysen wija cum Osterfrysztyk irgendetfas forberajten?]
— Czy musimy przygotować coś na świąteczne śniadanie?
— Selbstverständlich, Frau Schulz. Ich besorge Croissants und Brötchen, Aufschnitt, Marmelade und natürlich ein paar frische Eier. [Zelbsfersztendliś, Frał Szulc. Iś bezorge Krułasanc und Brytsien, Ałfsznyt, Marmelade und natyrliś ajn par frisze Aja.]
— Oczywiście Pani Schulz. Ja zatroszczę się o croissanty i bułki, wędlinę, marmoladę i oczywiście kilka świeżych jaj.
— Das hört sich toll an. Ich würde meinem Enkel gern auch ein paar Schokoladenosterhasen schenken. Der Junge liebt Süßigkeiten über alles. [Das hyrt ziś tol an. Iś wyrde majnem Enkel gern ałch ajn par Szokoladenosterhazen szenken. Der Junge libt Zysyśkajten yba ales.]
— To brzmi świetnie. Podarowałabym też chętnie mojemu wnukowi kilka czekoladowych zajączków wielkanocnych. Chłopiec kocha słodycze ponad wszystko.
— Abgemacht. Dann fahre ich heute Nachmittag noch in den Supermarkt und erledige das. [Abgemacht. Dan fare iś hojte Nachmytag noch in den Zupamarkt und erledige das.]
— Zgoda. Więc pojadę dzisiaj po południu do supermarketu i załatwię to.
— Sehr gut. [Zea gut.]
— Bardzo dobrze.
— Was meinen Sie, wollen wir vorher nicht noch ein bisschen an die frische Luft gehen und einen kleinen Osterspaziergang machen? [Was majnen Zi, wolen wija forhea nyśt noch ajn bis-sien an di frisze Luft gejen und ajnen klajnen Osterszpacirgang machen?]
— Co Pani myśli, nie chcemy jeszcze przedtem wyjść trochę na świeże powietrze i zrobić sobie mały spacer wielkanocny?
— Oh ja, das ist eine gute Idee. [Oh ja, das yst ajne gute Idee.]
— Oh tak, to jest dobry pomysł.
— Dann bringe ich den Rollstuhl und wir gehen sofort los. Okay? [Dan bringe iś den Rolsztul szon und wija gejen zofort los. Okej?]
— Więc przyniosę wózek inwalidzki i od razu idziemy. Okej?
— Gern. [Gern.]
— Chętnie.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Szybko ubrałyśmy się i wyszłyśmy do pobliskiego parku, w którym wszystko budziło się już do życia. Z przyjemnością spacerowałyśmy po alejkach, ciesząc się wiosennym słońcem.

— Was für ein schöner Tag, Frau Schulz! [Was fyr ajn szyna Tag, Frał Szulc!]
— Co za piękny dzień, Pani Schulz!
— Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und man kann sogar schon die Wärme der Sonnenstrahlen auf der Haut spüren. [Di Zone szajnt, der Himel yst blał und man kan zogar szon di Werme der Zonensztralen ałf der Hałt szpyren.]
— Słońce świeci, niebo jest niebieskie i można nawet poczuć ciepło promieni słonecznych na skórze.
— Das stimmt. Ich bin so froh, dass der Frühling endlich da ist! Schauen Sie mal, überall wachsen die ersten Blumen. [Das sztimt. Iś bin zo fro, das der Fryjling endliś da yst! Szałen Zi mal, yberal waksen di ersten Blumen.]
— Zgadza się. Tak się cieszę, że nareszcie jest już wiosna! Proszę spojrzeć, wszędzie rosną pierwsze kwiaty.
— Sie haben Recht. Sehen Sie die Osterglocken dort am Wegesrand? [Zi haben Reśt. Zejen Zi di Ostergloken dort am Wegesrand?]
— Ma Pani rację. Widzi Pani żonkile tam na skraju drogi?
— Meinen Sie die gelben Blumen? [Majnen Zi di gelben Blumen?]
— Ma Pani na myśli te żółte kwiaty?
— Ja, genau. Ich liebe diese Pflanzen. [Ja, genał. Iś libe dize Pflancen.]
— Tak, dokładnie. Kocham te rośliny.
— Wenn Sie wollen, schneide ich ein paar Blumen ab und stelle Sie zu Hause in eine Vase. [Wen Zi wolen, sznajde iś ajn par Blumen ab und sztele Zi cu Hałze in ajne Waze.]
— Jeśli Pani chce, zetnę kilka kwiatków i wstawię je Pani w domu do wazonu.
— Das wäre schön. Ein wenig Frühlingsduft in unserem Haus kann nicht schaden. [Das wejre szyn. Ajn wenyś Fryjlingsduft in unzerem Hałs kan nyśt szaden.]
— Byłoby pięknie. Trochę zapachu wiosny w naszym domu nie może zaszkodzić.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Nie myśląc wiele zeszłam z alejki na trawnik i zaczęłam zrywać dopiero co rozkwitłe żonkile. Skąd mogłam wiedzieć, że mój pomysł będzie miał tak nieoczekiwany ciąg dalszy...

— Frau Oleksy, schauen Sie, dort kommt ein Polizist auf Sie zu! [Frał Oleksy, szałen Zi, dort komt ajn Policist ałf Zi cu!]
— Pani Oleksy, niech pani spojrzy, tam idzie policjant do Pani.
— Guten Tag! Was machen Sie denn hier? [Guten Tag! Was machen Zi den hija?]
— Dzień dobry! Co Pan tutaj robi?
— Ich schneide Blumen ab. [Iś sznajde Blumen ab.]
— Ścinam kwiaty.
— Ja, das habe ich gesehen. Sie sind aber nicht daheim, sondern in einem Park. Es ist verboten, Blumen abzuschneiden und mitzunehmen. [Ja, das habe iś gezejen. Zi zind aba nyśt dahajm, zondern in ajnem Park. Es yst ferboten, Blumen abcusznajden und mitcunejmen.]
— Tak, to widziałem. Ale nie jest Pani u siebie, lecz w parku. Ścinanie kwiatów i zabieranie ich ze sobą jest zabronione.
— Wirklich? [Wirkliś?]
— Naprawdę?
— Ja. Haben Sie das etwa nicht gewusst? [Ja. Haben Zi das etfa nyśt gewust?]
— Tak. Nie wiedziała Pani tego?
— Nein, es tut mir leid. [Najn, es tut mija lajd.]
— Nie, przykro mi.
— Hm. Normalerweise müssten Sie jetzt eine Strafe bezahlen. [Hm. Normalawajze mysten Zi ject ajne Sztrafe becalen.]
— Hm. Zwykle musiałaby Pani teraz zapłacić karę.
— Oh weh! Können Sie nicht eine Ausnahme machen? [Oh we! Kynen Zi nyśt ajne Ałsname machen?]
— Oh! Nie może Pan zrobić wyjątku?
— Nein, das geht nicht. Ich muss mich an meine Vorschriften halten. [Najn, das gejt nyśt. Iś mus miś an majne Forschriften halten.]
— Nie, tak nie można. Muszę się trzymać moich przepisów.
— Bitte! Ich verspreche Ihnen, dass das nie wieder vorkommt. [Byte! Iś ferszpresie Inen, das das ni wida forkomt.]
— Proszę! Obiecuję Panu, że to się nigdy więcej nie powtórzy.
— Na gut, aber nur, weil heute Ostern ist. Beim nächsten Mal wird das allerdings teuer. [Na gut, aba nuła, wajl hojte Ostern yst. Bajm neksten Mal wird das aladings toja.]
— No dobrze, ale tylko dlatego, że dzisiaj jest Wielkanoc. Następnym razem będzie to drogie.
— In Ordnung. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen! [In Ordnung. Iś danke Inen. Ałf Widazejen!]
— W porządku. Dziękuję Panu. Do widzenia!
— Auf Wiedersehen! [Ałf Widazejen!]
— Do zobaczenia!
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Byłam bardzo zawstydzona - naprawdę nie wiedziałam, że nie wolno zrywać kwiatów… Na szczęście policjant był dla mnie tego dnia wyrozumiały. Dzięki Wielkanocy i wiośnie wszyscy byli dla siebie milsi.


Wszystkim czytelnikom lekcji życzę na te Święta wiosny w sercu i uśmiechu na twarzy!

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Rozwiąż krzyżówkę:

1. Blumen, die man als Vorbote des Frühlings bezeichnen kann.

2. Frau Oleksy musste sie bezahlen, als sie die Blumen im Park gepflückt hat.

3. Man isst es am Morgen des Ostersonntags.

4. Sie sind ein typisches Ostersymbol.

5. Ein bekannter Osterbrauch im Bayern.

6. Frau Oleksy hat den Rollstuhl gebracht und hat mit Frau Doris  den … gemacht.
Kreuzwortraetsel_29

 

 

 

 

 

Z podanych słów ułóż zdania:

 

1. ich    auch     paar    Enkel Schokoladenosterhasen gern    schenken   würde    ein    meinem

 

2. heute Osterspaziergang Luft   machen  an   einen  frische   die   und  gehen  Sie  möchten kleinen  ?

 

3. Frühling so  endlich  der     ist   dass    froh    bin    da    ich

 

4. ab    paar   schneide Sie   ich    in    stelle  Vase  zu   und  eine   Hause  ein Blumen

 

5. nicht kann   Haus  unserem   ein   wenig  Frühlingsduft in schaden

 

6. es   Blumen mitzunehmen  und  verboten abzuschneiden ist

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Iza:

Lekcja ta bardzo mi się podobała a nawet mnie rozbawiła. Jak zwykle kształcąca i informująca o tradycji wielkanocnej na terenie Niemiec. Dziękuję i pozdrawiam.

Johanna.:

Troche smieszne. W Lodzi za scinanie kwiatow w parkach jest kara 200 zlotych.

Bożena:

Dobrze jest posłuchać różnych osób mówiących po niemiecku. Dziękuję za te lekcje, jak dla mnie są bardzo przydatne w nauce. Pozdrawiam.

ST:

Lekcja jak zwykle - miła, przyjemna i pożyteczna ;) Drobna sugestia: lekcje skierowane są głównie dla początkujących, więc prośba o jeszcze dokładniejsze (całkowicie zgodne z użytym słownictwem) tłumaczenie - zdanie: "Man kann dort Kleinigkeiten zum Essen und Trinken kaufen" dla nauki słownictwa powinno być przetłumaczone: "Można tam kupić DROBNOSTKI do jedzenia i picia". Może to "mniej po polsku" ale do nauki dużo lepsze! pozdr -ST

MIRON:

To opracowanie odbieram jako świetny prezent świąteczny. Dziękuję. Pozdrawiam autorów ATERMIA.

Beata o:

tez siedzac w niemczech doksztalcam sie pozdrawiam wszystkich spedzajacych wielkanoc z dala od domu mialam byc w domu 25 ale tak sie spdadbala moja kuchnia ze zostalam jeszcze 2 tygodnie

daniela24:

Super ! pojawiła się możliwość poprawienia wymowy w j. Niemieckim. Dziękuję ATERIMA.Pozdrawitam serdeczne .

wielkanoc:

fajnea lekcja jak zwykle ale szkoda ze nie ma nic o tym jak oni swietuja bo wiadomo unas to wielki dzien i wiele pysznosci na stole a jakie oni potrawy jedza tego dnia tego nie wiem ale dzieki i za topozdrawiam .