Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
ATERIMA MED to pewna i sprawdzona firma – jesteśmy na rynku opieki już ponad 10 lat!
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
W opinii Opiekunek24 jesteśmy numerem 1 wśród firm świadczących usługi opieki.
Pomagamy w dopasowaniu oferty do potrzeb i możliwości Opiekuna. Porozmawiajmy!
98% Opiekunów i podopiecznych jest zadowolona ze współpracy z nami. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów!
Do grona Opiekunów ATERIMA MED właśnie dołączyła kolejna Opiekunka. Dziękujemy za zaufanie!
Najlepsze oferty schodzą jak świeże bułeczki. Teraz przegląda je 11 osób.
Teraz nasze oferty sprawdza 7 osób.
Nasze oferty weryfikuje teraz 17 osób.
W tej chwili nasi koordynatorzy potwierdzają oferty z 18 Opiekunkami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna 87 Opiekunek.
Świętujemy! Właśnie podpisaliśmy umowę z kolejną Opiekunką!
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmienniczką.
Rok 2022 to rok wyższych stawek za zlecenie. Dobrze zarabiaj z ATERIMA MED.
5 gwarancji bezpieczeństwa – wyjedź na zlecenie ze spokojną głową. Dajemy poczucie bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Jesteśmy w razie potrzeby – zapewniamy indywidualną opiekę Koordynatora.
Pomagamy w opiece nad podopiecznym – służymy fachową poradą Zespołu Pielęgniarskiego.
Oferujemy bezpłatne cykle webinarów z certyfikatem „Profesjonalni w opiece”– tylko dla Opiekunów ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna – oferujemy pakiet dodatkowego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19.
Zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem z adresu pod adres.
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do potrzeb i możliwości Opiekuna.

Praca opiekunki osób starszych w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Lekcja nr 22: Erledigungen bei der Bank - czyli jak poradzić sobie w banku

Lekcja nr 22: Erledigungen bei der Bank - czyli jak poradzić sobie w banku

Przed pierwszą wizytą w banku koniecznie wypisz i naucz się trudnych słów związanych z finansami, kontem i wypłatami. To bardzo ważne, ponieważ nawet jeśli dobrze "dogadujesz się" po niemiecku, to będzie Ci trudno zrozumieć te słowa i wyrażenia z kontekstu. Skorzystaj z listy słówek w naszej Wersji do druku, którą znajdziesz na dole lekcji.
1
Ustaliłam z synem pani Doris, że zaopiekuje się on moją podopieczną, kiedy wybiorę się do banku, by załatwić dawno już odwlekane sprawy. Oczywiście wcześniej wiele razy uprzedzałam, że tego dnia muszę wyjść, ale pani Doris zapomniała o tym, co zresztą ostatnio zdarzało jej się coraz częściej.
Frau Schulz, ich werde jetzt losgehen, in Ordnung?
[Frał Szulc, iś werde ject lozgejen, in Ordnung?]
Pani Schulz, wyjdę teraz, dobrze?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Hmm... ich dachte, dass wir einen kleinen Spaziergang machen.
[Hmm... iś dachte, das wija ajnen klajnen Szpacirgang machen.]
Hmm... myślałam, że pójdziemy na mały spacer.
Nein, das geht nicht. Ich muss noch ein paar Dinge in der Stadt erledigen. Ihr Sohn kommt gleich und wird sich um Sie kümmern.
[Najn, das gejt nyśt. Iś mus noch ajn par Dinge in der Sztad erledigen. Ir Zon komt glajś und wird ziś um Zi kymern.]
Nie, to niemożliwe. Muszę jeszcze załatwić parę rzeczy w mieście. Pani syn zaraz przyjdzie i będzie się Panią opiekował.
Achso. Was haben Sie denn heute vor?
[Achzo. Was haben Zi den hojte for?]
Aha. Więc jakie ma Pani plany na dzisiaj?
Ich muss zur Bank gehen. Ich wollte Geld abheben und etwas überweisen.
[Iś mus cur Bank gejen. Iś wolte Geld abhejben und etfas ybawajzen.]
Muszę iść do banku. Chciałam wypłacić pieniądze i zrobić przekaz.
Okay, dann sehen wir uns also später. Tschüs!
[Okej, dan zejen wija uns alzo szpejta. Czys!]
Okej, w takim razie widzimy się później. Pa!
2
Nigdy wcześniej nie byłam w niemieckim banku, więc oczywiście bardzo się denerwowałam. Po wejściu do środka podeszłam do młodego pracownika, który wydał mi się bardzo sympatyczny i trochę przypominał mi mojego syna.
Guten Tag, Oleksy mein Name.
[Guten Tag, Oleksy majn Name.]
Dzień dobry, nazywam się Oleksy.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Guten Tag Frau Oleksy, wie kann ich Ihnen helfen?
[Guten Tag, Frał Oleksy, wi kan iś Inen helfen?]
Dzień dobry Pani Oleksy, jak mogę Pani pomóc?
Ich würde gern Geld von meinem Konto abheben. Aber ich weiß nicht, wie das geht.
[Iś wyrde gern Geld fon majnem Konto abhejben. Aba iś wajs nyśt, wi das gejt.]
Chciałabym podjąć pieniądze z mojego konta. Ale nie wiem, jak to działa.
Kein Problem. Ich zeige Ihnen, wie das funktioniert. Kommen Sie doch bitte mit zum Automaten.
[Kajn Problem. Iś cajge Inen, wi das funkcjonirt. Komen Zi doch byte mit cum Ałtomaten.]
Nie ma problemu. Pokażę Pani, jak to funkcjonuje. Proszę podejść ze mną do automatu.
3
Pracownik banku zaprowadził mnie do bankomatu w korytarzu i bardzo cierpliwie podpowiadał mi, co muszę zrobić, by dostać gotówkę. Wcześniej od kilku dni ćwiczyłam różne trudne słowa związane z bankiem - to bardzo ułatwiło mi zrozumienie poleceń.
Wo muss ich die EC-Karte hineinstecken?
[Wo mus iś di I Si-Karte hinajnszteken?]
Gdzie muszę włożyć kartę płatniczą?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Hier oben rechts.
[Hija oben reśc.]
Tutaj na górze, po prawej stronie.
Aha. Und nun?
[Aha. Und nun?]
Aha. I co teraz?
Geben Sie zuerst Ihre Geheimzahl ein und drücken Sie auf die grüne Taste "Bestätigen". Aber Vorsicht, passen Sie auf, dass niemand den Pin sehen kann.
[Gejben Zi cuerst Ire Gehajmcal ajn und dryken Zi ałf di gryne Taste "Besztetigen". Aba Forziśt, pasen Zi ałf, das nimand den Pin zejen kan.]
Proszę podać najpierw swój kod PIN i wcisnąć zielony klawisz "Zatwierdź". Ale ostrożnie, niech Pani uważa, by nikt nie mógł zobaczyć Pani PINu.
Ich verstehe. Was muss ich als Nächstes tun?
[Iś ferszteje. Was mus iś als Nekstes tun?]
Rozumiem. Co muszę zrobić potem?
Wählen Sie im Menü "Auszahlung" und berühren Sie den Bildschirm.
[Wejlen Zi im Meni "Ałscalung" und beryren Zi den Bildszirm.]
Proszę wybrać w menu "Wypłata" i dotknąć ekranu.
Das ist ja nicht so schwierig. Muss ich jetzt die Geldsumme eingeben?
[Das yst ja nyśt zo szfiryś. Mus iś ject di Geldzume ajngejben?]
To nie jest takie trudne. Muszę teraz wprowadzić kwotę pieniędzy?
Ja, richtig. Wählen Sie einfach aus, wie viel Geld Sie abheben möchten: 20, 50, 100, 200 oder 500 Euro.
[Ja, riśtyś. Wejlen Zi ajnfach ałs, wi fil Geld Zi abhejben myśten: cfancyś, fynfcyś, ajn hundert, cfaj hundert oda fynf hundert Ojro.]
Tak, zgadza się. Proszę wybrać po prostu, ile pieniędzy chciałaby Pani wypłacić: 20, 50, 100, 200 lub 500 Euro.
Ich brauche 70 Euro.
[Iś brałche zibcyś Ojro.]
Potrzebuję 70 Euro.
Kein Problem. Dann drücken Sie auf "Anderer Betrag" und tippen die gewünschte Summe ein.
[Kajn Problem. Dan dryken Zi ałf "Andera Betrag" und typen di gewynszte Zume ajn.]
Żaden problem. W takim razie proszę nacisnąć na "Inna kwota" i wpisać wybraną kwotę.
Ach, da ist ja das Geld schon. Und die Karte kommt auch zurück. Vielen Dank.
[Ach, da yst ja das Geld szon. Und di Karte komt ałch curyk. Filen Dank.]
Ach, są już pieniądze. I karta pojawiła się z powrotem. Dziękuję bardzo.
Gern geschehen. Haben Sie noch einen anderen Wunsch?
[Gern geszejen. Haben Zi noch ajnen anderen Wunsz?]
Żaden problem. Życzy sobie Pani coś jeszcze?
Ja, ich möchte eine Überweisung machen.
[Ja, iś myśte ajne Ybawajzung machen.]
Tak, chciałabym zrobić przekaz.
4
Pracownik banku zaproponował mi zrobienie przekazu poprzez automat albo druk przekazu. Zawsze w Polsce wypełniałam odpowiedni druczek, więc i tym razem wybrałam taką formę.
Wollen Sie das ebenfalls am Automaten erledigen oder lieber per Überweisungsschein?
[Wolen Zi das ejbenfals am Ałtomaten erledigen oda liba per Ybawajzungs-szajn?]
Chce Pani również załatwić to poprzez automat czy raczej przez druk przekazu?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich würde den Schein gern per Hand ausfüllen.
[Iś wyrde den Szajn gern per Hand ałsfylen.]
Chciałabym wypełnić druk ręcznie.
In Ordnung. Dann folgen Sie mir bitte zum Schalter.
[In Ordung. Dan folgen Zi mija byte cum Szalta.]
W porządku. W takim razie proszę za mną do okienka.
Auf diesem Schein stehen so viele komplizierte Wörter. Ich verstehe überhaupt nichts...
[Ałf dizem Szajn sztejen zo file komplicirte Wyrta. Iś ferszteje ybahałpt nyśc...]
Na tym druku jest wiele skomplikowanych wyrazów. Kompletnie nic nie rozumiem...
Machen Sie sich keine Sorgen. Das sieht schlimmer aus, als es ist.
[Machen Zi zyś kajne Zorgen. Das zit szlyma ałs, als es yst.]
Proszę się nie martwić. To tylko tak źle wygląda.
Hoffentlich...
[Hofentliś...]
Mam taką nadzieję...
Tragen Sie bei "Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts" zuerst Ihre Bank ein und rechts daneben Ihre Bankleitzahl.
[Tragen Zi baj "Name und Zic des beałftragten Kreditinstituc" cuerst Ire Bank ajn und reśc danejben Ire Banklajtcal.]
Proszę przy "Nazwa i siedziba banku nadawcy", wpisać najpierw nazwę swojego banku i obok po prawej stronie kod banku.
Und dann?
[Und dan?]
A potem?
Darunter schreiben Sie den Namen des Empfängers. Der Empfänger ist die Person oder die Firma, die das Geld bekommt.
[Darunta szrajben Zi den Namen des Empfengers. Der Empfenger yst di Per-zon oda di Fyrma, di das Geld bekomt.]
Poniżej proszę wpisać nazwę odbiorcy. Odbiorcą jest osoba lub firma, która otrzyma pieniądze.
5
Po kolei razem wypełnialiśmy wszystkie pola formularza. Na szczęście okazało się, że nie jest to tak trudne, jak początkowo myślałam. Okazało się, że w treści druk jest podobny do tych, które wiele razy wypełniałam w Polsce.
Achso. Hier steht auch "Kontonummer des Empfängers" und "Bankleitzahl". Muss ich dort die Kontoinformationen der Firma notieren?
[Achzo. Hija sztejt ałch "Kontonuma des Empfengers" und "Banklajtcal'. Mus iś dort di Kontoinformacjonen der Firma notiren?]
Aha. Tutaj jest też "Numer konta odbiorcy" i "Kod banku". Muszę tam zapisać informacje o koncie firmy?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Genau. Anschließend schreiben Sie bei "Kreditinstitut", wie die Bank des Empfängers heißt. Danach geben Sie den Betrag ein.
[Genał. Anszlisend szrajben Zi baj "Kreditinstitut", wi di Bank des Empfengers hajst. Danach gejben Zi den Betrag ajn.]
Dokładnie. Na koniec proszę napisać przy "Bank", jak nazywa się bank odbiorcy. Później proszę wpisać kwotę.
Den Betrag?
[Den Betrag?]
Kwotę?
Ja, das ist die Summe, also wie viel Geld Sie überweisen wollen.
[Ja, das yst di Zume, alzo wi fil Geld Zi ybawajzen wolen.]
Tak, to jest suma, czyli ile pieniędzy chce Pani przekazać.
Und was schreibe ich bei "Kunden-Referenznummer - noch Verwendungszweck"?
[Und was szrajbe iś baj "Kunden-Referencnuma - noch Ferwendungscwek"?]
A co piszę przy "Numer referencyjny klienta - tytuł przelewu"?
Hier notieren Sie, wofür das Geld ist. Also z.B. "Zum Geburtstag", eine Kundennummer oder einen anderen Grund.
[Hija notiren Zi, wofyr das Geld yst. Alzo cum Bajszpil 'Cum Geburctag", ajne Kundennuma oda ajnen anderen Grund.]
Tutaj zapisuje Pani, na co są te pieniądze. Tak więc np. "Z okazji urodzin", numer klienta (kiedy coś się kupuje) lub inny powód.
Aha. Anschließend kommt "Kontoinhaber". Soll ich an dieser Stelle meinen Namen nennen?
[Aha. Anszlisend komt "Kontoinhaba". Zol iś an diza Sztele majnen Namen nenen?]
Aha. Na koniec jest "Właściciel konta". Powinnam przy tej pozycji podać swoje nazwisko?
Ja, und auch Ihre persönliche Kontonummer.
[Ja, und ałch Ire persynlisie Kontonuma.]
Tak, i także numer Pani osobistego konta bankowego.
Okay, am Ende notiere ich das Datum und unterschreibe. Nicht wahr?
[Okej, am Ende notire iś das Datum und untaszrajbe. Nyśt war?]
Okej, na koniec wpisuję datę i podpisuję się. Prawda?
Stimmt. Und schon haben Sie geschafft.
[Sztymt. Und szon haben Zi geszaft.]
Zgadza się. Dała Pani sobie radę.
Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Auf Wiedersehen.
[Filen Dank. Zi haben mija zea geholfen. Ałf Widerzejen.]
Dziękuję bardzo. Bardzo mi Pan pomógł. Do widzenia.
Auf Wiedersehen.
[Ałf Widerzejen.]
Do widzenia.

Dodaj komentarz

Komentarze

Halina
Serdecznie dziękuję.Ta lekcja dużo mi pomogła w samodzielnej nauce tego języka.\nPozdrawiam
Ewelina
Jak zawsze na tej stronie pożytecznie, kompleksowo i bardzo profesjonalnie!
Iwona Skrzypek
Bardzo interesująca i pożyteczna lekcja warto zapamiętać ,konkretne słowa to zapewne na początek pomoże ,serdecznie pozdrawiam Iwona
Maria
Dziękuję serdecznie, ta lekcja była mi bardzo potrzebna.Pozdrawiam.Maria
Stanisław
Bardzo dobrze przygotowana lekcja ! Ale .. Pani Basia posługuje się formułami tekstowymi , których wcześniej nie poznała ... nie wiem ,czy dobrze kojarzę , ale mam takie wrażenie !\nCzy można całą lekcję w wersji niemieckiej , bez przerywników i klikania na nutki odebrać ?\nPozdrawiam \nStanisław
Irena Łojek
Super sprawa z tymi lekcjami.Przygotowane są profesjonalnie. Znajomość języka naszych sąsiadów jest bardzo, bardzo ważna i potrzebna. Wkurza mnie, jak młodzi i troszkę starsi ludzie mówią: - "Przecież znam j. angielski". A dzisiaj angielski to już nie OBCY!!!! \nPozdrawiam\nIrena
Urszula
Ta lekcja jest naprawdę bardzo pomocna. Niektóre wyrazy "urzędowe są naprawdę nie znane, a to uniemożliwia np. tak jak w tym przypadku przesłanie pieniędzy. Dziękuję bardzo za pomoc!
MIRON
jesteście wspaniali,\n dziękuję wszyskim osobą, które się do stworzenia tych lekcji przyczynili ,\n bardzo ludzią pomagacie\n pozdrawiam\n MIRON
Zamów bezpłatne połączenie →