Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Przygotuj się na trudne sytuacje

Starsi ludzie mają swoje dolegliwości i zmartwienia. Zdarza się również, że mają zły dzień - są wtedy rozdrażnieni i niemili. W takich sytuacjach najważniejsza jest rozmowa. Warto przygotować sobie kilka podstawowych zwrotów i zdań, za pomocą których można w razie potrzeby szybko uspokoić lub pocieszyć podopiecznego. Pamiętajcie, że mogą się one przydać w każdej chwili i nie będzie wtedy czasu na wertowanie słownika, dlatego lepiej nauczyć się ich na pamięć.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 15

Lassen Sie mich bitte in Ruhe! - czyli jak poradzić sobie w trudnych dla opiekunki sytuacjach

Opieka nad osobą starszą i chorą wiąże się często z trudnościami, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Możemy się jednak przygotować na ich nadejście i nauczyć odpowiednio reagować, kiedy już wystąpią. Dzisiejsza lekcja pokazuje kilka takich sytuacji, z którymi sama wielokrotnie miałam do czynienia. Najważniejsze wówczas jest opanowanie i cierpliwość opiekunki, które pozwalają podopiecznemu uspokoić się i czuć się bezpiecznie.

1

Rankiem usłyszałam krzyk dobiegający z pokoju pani Doris. Pomyślałam, że pewnie źle się poczuła i natychmiast poszłam sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że starsza pani była podenerwowana, ale nie chciała mi nic powiedzieć. Upewniłam się, że nic jej nie grozi i pozwoliłam jej zostać samej. Powiedziałam, że przyjdę, gdy przygotuję śniadanie.

— Frau Schulz, was ist los? Warum haben Sie geschrien? [Frał Szulc, was yst los? Warum haben Zi geszrien?]
— Pani Schulz, co się stało? Dlaczego Pani krzyczała?
— Gehen Sie bitte hinaus und lassen Sie mich in Ruhe! [Gejen Zi byte hinałs und lasen Zi myś in Rue!]
— Proszę stąd wyjść i zostawić mnie w spokoju!
— Aber warum? Beruhigen Sie sich doch! [Aba warum? Beruigen Zi zyś doch!]
— Ale dlaczego? Proszę się uspokoić!
— Fassen Sie mich nicht an! [Fasen Zi myś nyśt an!]
— Proszę do mnie nie podchodzić!
— Ich mache die Vorhänge auf, damit Sie sehen, dass wir heute einen schönen Tag haben. Ich gehe das Frühstück zubereiten und komme sofort zurück. [Iś mache di Forhenge ałf, damit Zi zejen, das wir hojte ajnen szynen Tag haben. Iś geje das Frysztuk cuberajten und kome zofort curyk.]
— Rozsunę zasłony, żeby Pani zobaczyła, jaki mamy dzisiaj piękny dzień. Pójdę zrobić śniadanie i wrócę tutaj zaraz.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Kiedy wróciłam, poprosiłam panią Doris, by mi opowiedziała o tym, co się zdarzyło wcześniej. Obiecałam, że postaram się jej pomóc. Powiedziała, że przyśnił jej się zmarły mąż i jest jej smutno, że już go przy niej nie ma. Pocieszyłam ją i przypomniałam, że ma rodzinę, która o niej pamięta. Po naszej rozmowie zaproponowałam pójście na śniadanie.

— Fühlen Sie sich schon besser? Sagen Sie mir bitte, was los ist? Ich versuche Ihnen zu helfen. [Fyjlen Zi zyś szon besa? Zagen Zi mir byte, was los yst? Iś ferzuche Inen cu helfen.]
— Czy czuje się Pani lepiej? Proszę mi powiedzieć, co się stało? Spróbuję Pani pomóc.
— Ich habe heute Nacht von meinem verstorbenen Mann geträumt. Mein Leben ist mir so gleichgültig. Wie konnte er mich verlassen?! [Iś habe hojte Nacht fon majnem fersztorbenen Man getrojmt. Majn Lejben yst mir zo glajśgyltyś. Wi konnte er myś ferlasen?!]
— Śnił mi się dzisiaj mój zmarły mąż. Moje życie jest mi takie obojętne. Jak on mógł mnie zostawić?!
— Denken Sie nicht daran. Jeder von uns wird sterben. Sie haben doch Ihre Familie und können sich darüber freuen. Die ganze Familie liebt Sie sehr. Seien Sie bitte nicht traurig. [Denken Zi nyśt daran. Jeda fon uns wird szterben. Zi haben doch Ire Familie und kynen zyś daryba frojen. Di gance Familie libt Zi zea. Zajen Zi byte nyśt trałryś.]
— Proszę tak nie myśleć. Każdy z nas umrze. Ma Pani przecież rodzinę i może się z tego cieszyć. Cała rodzina Panią bardzo kocha. Proszę nie być smutnym.
— Wenn das so einfach wäre... [Wen das zo ajnfach wejre...]
— Gdyby to było takie proste...
— Ich helfe Ihnen beim Anziehen und wir gehen Frühstück essen. [Iś helfe Inen bajm Ancijen und wir gejen Frysztyk esen.]
— Pomogę się Pani ubrać i pójdziemy zjeść śniadanie.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Pani Doris nie tknęła posiłku. Twierdziła, że jej nie smakuje. Chciałam podać coś innego, ale wtedy nagle straciła apetyt. Odmówiła także zażycia lekarstw i zganiła mnie za to, że próbuję ją pouczać. Aby zakończyć dyskusję, pozwoliłam pani Doris zostać w łóżku i zaproponowałam, że poczytam jej książkę.

— Warum essen Sie nichts? [Warum esen Zi nyśts?]
— Czemu nic Pani nie je?
— Das ist ekelhaft. [Das yst ekelhaft.]
— To jest okropne.
— In diesem Fall kann ich Ihnen etwas anderes machen. Worauf haben Sie Lust? [In dizem Fal kan iś Inen etfas anderes machen. Worałf haben Zi Lust?]
— W takim razie mogę Pani zrobić coś innego. Na co ma Pani ochotę?
— Ich werde nichts essen. [Iś werde nyśts esen.]
— Nie będę nic jadła.
— Sie müssen etwas essen, um die Medikamente einnehmen zu können. [Zi mysen etfas esen, um di Medikamente ajnnejmen cu kynen.]
— Musi Pani coś zjeść, żeby móc zażyć lekarstwa.
— Diese Medikamente schaden mir nur. Ich habe Angst, sie einzunehmen! [Dize Medikamente szaden mir nur. Iś habe Angst, zi ajncunejmen!]
— Te lekarstwa tylko mi szkodzą. Boję się je przyjmować!
— Frau Schulz, diese Medikamente wurden Ihnen vom Arzt verschrieben. [Frał Szulc, dize Medikamente wurden Inen fom Arct ferszriben.]
— Pani Schulz, lekarstwa przepisał Pani lekarz.
— Ich werde sie nicht einnehmen. Sagen Sie mir bitte nicht, was ich tun soll. Ich weiß genau, was gut für mich ist. [Iś werde zi nyśt ainnejmen. Zagen Zi mir byte nyśt, was iś tun zol. Iś wajs genał, was gut fyr myś yst.]
— Nie będę ich brać. Proszę mi nie mówić, co powinnam robić. Ja wiem dokładnie, co jest dla mnie dobre.
— Wie Sie wollen, ich werde nicht darauf bestehen. [Wi Zi wollen, iś werde nyśt darałf besztejen.]
— Jak Pani chce, nie będę nalegać.
— Ich will heute in meinem Bett bleiben. [Iś wil hojte in majnem Bet blajben.]
— Chcę zostać dzisiaj w lóżku.
— Gut, ich setze mich neben Sie und lese Ihnen vielleicht ein Buch vor, damit Sie sich besser fühlen. [Gut, iś zece myś nejben Zi und lejze Inen fylajśt ajn Buch for, damit Zi zyś besa fyjlen.]
— Dobrze, usiądę obok Pani i poczytam Pani książkę, żeby się Pani lepiej poczuła.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Wpadłam na pomysł, aby wspólnie z panią Doris rozwiązywać sudoku. Bardzo lubiła to zajęcie, a ja wiedziałam, że ono umili nam czas i będzie znakomitą gimnastyką dla umysłu starszej pani. Okazało się jednak, że moja podopieczna nie może sobie przypomnieć tej gry. Spokojnie powiedziałam, że wyjaśnię jej zasady.

— Frau Schulz, hätten Sie vielleicht Lust, Sudoku zu lösen? Das ist ein gutes Mittel, um nicht an die schlechte Laune zu denken. [Frał Szulc, heten Zi fylajśt Lust, Sudoku cu lyzen? Das yst ajn gutes Mytel, um nyśt an di szleśte Lałne cu denken.]
— Pani Schulz, może miałaby Pani ochotę rozwiązywać sudoku? To jest dobry sposób, żeby nie myślała Pani o swoim złym humorze.
— Ich habe aber keine Ahnung, wie man das macht. [Iś habe aba kajne Anung, wi man das makt.]
— Ale ja nie mam pojęcia, jak się to robi.
— Wirklich? Wir haben doch schon sehr oft zusammen Sudoku gelöst und es hat Ihnen immer viel Spaß gemacht. [Wirkliś? Wir haben doch szon zea oft cuzamen Sudoku gelyst und es hat Inen ima fil Szpas gemacht.]
— Naprawdę? Przecież już bardzo często rozwiązywałyśmy razem sudoku i zawsze sprawiało to Pani dużo przyjemności.
— Ich erinnere mich nicht daran. [Iś erinere myś nyśt daran.]
— Nie przypominam sobie tego.
— Macht nichts, ich zeige Ihnen alles und bin sicher, dass alles gleich klar ist. [Macht nyśts, iś cajge Inen ales und byn zysia, das ales glajś klar yst.]
— Nic nie szkodzi, pokaże Pani wszystko i jestem pewna, że zaraz wszystko będzie jasne.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
5

Pani Doris zależało na przesadzeniu kwiatków i uznałam, że nadszedł czas, by w końcu się tym zająć. Zmartwiła się, że nie mamy odpowiednio dużej doniczki, ale zrobiłam jej niespodziankę - kupiłam ją podczas ostatnich zakupów. Starsza pani, dawniej aktywna w pracach ogrodowych, bardzo się ucieszyła, że pamiętałam o jej prośbie.

— Frau Schulz, Sie haben einmal erwähnt, das es gut wäre, die Blumen umzupflanzen. [Frał Szulc, Zi haben ajnmal erwejnt, das es gut wejre, di Blumen umcupflancen.]
— Pani Schulz, wspominała Pani kiedyś, że dobrze by było przesadzić kwiatki.
— Ach, tatsächlich, die sind schon sehr gewachsen. Ich denke, das ist eine gute Idee, aber wir haben keinen größeren Blumentopf. [Ach, tatzechliś, di zind szon zea gewaksen. Iś denke, das yst ajne gute Idee, aba wir haben kajnen gryseren Blumentopf.]
— Ach, rzeczywiście, one już bardzo urosły. Myślę, że to dobry pomysł, ale nie mamy żadnej większej doniczki.
— Als ich Einkäufe gemacht habe, habe ich doch einen gekauft. [Als iś Ajnkojfe gemacht habe, habe iś den doch ajnen gekałft.]
— Kupiłam ją, gdy robiłam zakupy.
— Toll! Früher, als ich noch mehr Kräfte hatte, habe ich mich sehr gern mit den Gartenarbeiten beschäftigt. [Toll! Fryjer, als iś noch meja Krefte hate, habe iś myś zea gern myt den Gartenarbajten beszeftigt.]
— Wspaniale! Gdy miałam jeszcze więcej sił, bardzo chętnie zajmowałam się pracami ogrodowymi.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Złe samopoczucie, tęsknota za nieobecnymi, problemy ze snem czy z pamięcią - z tym często możesz się zetknąć w trakcie opieki nad seniorem.  Wybrałam i opisałam trudne sytuacje, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Mam nadzieję, że posłużą Wam jako materiał do zrozumienia  podopiecznego i nawiązania z nim jeszcze lepszego kontaktu. Liczę, że będą także okazją do pogłębienia znajomości niemieckiego, który w stresujących sytuacjach jest nieoceniony, bo pozwala na szybką i sprawną komunikację między opiekunką a seniorem.

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!


Do podanych wyrażeń dopasuj odpowiednie zdjęcie:

1. die Vorhänge aufmachen

2. die Blumen umpflanzen

3. schreien

4. Sudoku lösen

schreien Sudoku_loesen
 I

 II

die_Blumen_umpflanzen die_Vorhaenge_aufmachen
 III  IV

 

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Kasia:

Bardzo dobrze jest tutaj opracowane słownictwo.Szczególnie ważne jest w tej sytuacji podejście do podopiecznego,który jest smutny i odmawia udziału w codziennych czynnościach.Trzeba mu często dodawać odwagi,Mut geben,pocieszać troesten.Pozdrawiam

Iwa:

Bardzo przydatne slownictwo, przy okazji można także uczyć się przy tym czasowników odmieniając także przez wszystkie osoby, czas przeszly i przyszly także bardzo przydatne. Dziękuję za takie ciekawe lekcje. Na poczatku jak przyjechalam do Niemiec nie wiedzialam jak ukladac zdania samodzielnie dzięki tym lekcjom więcej orientuje sie jak zdanie powinno być ulozone.

Jolanta:

Wasze lekcje są po prostu świetne:) Oczywiście nie wystarczą,by mówić wszystko poprawnie,ale dla początkujących są dużą zachętą. Łatwo zapamiętać dialogi,bo są dobrze dobrane. Moja przygoda z językiem niemieckim zaczęła właśnie z Aterimą. Dziękuję i pozdrawiam :)

grazyna k:

Witam,uzce sie ale idzie mi to slabo,jestem zalzmana ,ale teraz moze z lekcjami z lektorem bedzie lepiej. Opiekowalam sie osobami chorymi mam doswiadczenie

Waldemar Wodzynski:

z przyjemością uczę tej lekcji gramatyki słownictwa zyciowego podejscia i będę uczył się jak najwięcej i prosze oby jak njwięcej zwrotów jako osobie bardzo opanować ten język . Bardzo dziękuję za pomysł takiego podejścia do tematu.

cecylia:

ale to wciąga .Nie śpię po nocach ,a rankiem muszę pracować ,bo babcia czeka.W ciągu dnia czekam na pauze by kontynuować lekcję .<br />dziękuję. i w imieniu tych kt&oacute;rzy nie wysłali komentarza.Pozdrawiam z Dicinge

Elwira 59:

Dzięki za ten kurs ! Ja dzieki niemu nauczyłam sie komunikatywnie mówic po niemiecku .I juz za tydzień wyjezdzam do pracy do Niemiec.Bo firma która mnie wysyła uznała że z taką znajomością języka dam sobie tam rade.Pozdrawiam wszystkie opiekuneczki.

maria:

Lekcje na tym portalu ,to jak ,,Dwa w jednym,,Uczysz się języka i jeszcze jeszcze masz kurs opieki,nad osobami starszymi.\nJestem bardzo wdzięczna.Dziękuje pani lektorce i serdecznie Pozdrawiam!

Teresa Ż:

Widac, ze piszacy lekcje zna doskonale sytuacje w ktorych najczesciej bywa opiekunka. Dlatego tez teksty te maja nieoceniona wartosc. Poprawne wyslawianie sie pozwala nawiazac dobry kontakt z osoba chora i jest wyrazem szacunku dla rodziny, ktora angazuje nas do pracy. Serdecznie dziekuje za te pomoc i oczekuje nastepnych tekstow.

grazyna:

bardzo dobry temat .,a moze ponowie swoja prosbe o opracowanie tematu z moim problemem \n jak uspokoic podopieczna gdy panikuje bo strasznie zle sie czuje i mowi ze chcialaby juz umrzec ,serce uderza glosno i a tlumiony placz jest zagrozeniem dla chorego serca .jest to moj pierwszy taki przypadek i nie znam takich zwrotow i oprocz tego ze przytule nie potrafie wesprzec slownie na duchu .bardyo prosze o pomoc\ndruga sprawa \nnagrania sa bardzo pomocne, gdyby byla mozliwosc odtwarzania calych zdan byloby super

halka47:

bardzo mądry pomysł firmy,można się uczyć i połębiać swoje wiadomości,pozdrawiam wszystkich ktorzy się uczą:-)

Elzbieta:

swietna sprawa z tymi scenkami i klasycznymi wrecz sytuacjami w tej pracy!co prawda znam juz to slownictwo,ale przypomniec sobie prawidlowa pisownie i gramatyke zawsze jest dobrze,no i same porady dotyczace postepowania w takich sytuacjach tez sa pozytywne..i pouczajace.Z zainteresowaniem bede tu zagladala,czekam na inne tematy.Elzbieta.

Irena:

super,super.Ja od pewnego czasu uczę się języka.Bardzo chciałabym nauczyć się jak najwięcej, tylko nie wiem jak to zrobić aby jak najwięcej zwrotów przyswoić.Zapoznałam się z gramatyką ( oczywiście na pewnym poziomie) i jest mi dużo łatwiej, bo kolejność wyrazów w zdaniu jest trochę trudna. Teraz ucząc się jest mi dużo łatwiej.Czytając lekcję po raz pierwszy ukrywam polskie tłumaczenie i nawet nieźle mi to wychodzi.Pozdrawiam wszystkich uczących się.

olka74:

super temat bardzo mi sie podoba taka bardzo życiowa lekcja. dzieki!