Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Odważ się na rozmowy z Niemcami

Czas wolny od pracy to świetna okazja, by bez przeszkód pouczyć się języka niemieckiego. Możesz na przykład w kawiarni powtórzyć w spokoju słówka z ostatniej naszej lekcji. Warto też poćwiczyć rozmowy: spróbuj przygotować sobie zwroty, które użyjesz na ulicy czy w sklepie - możesz pytać przechodniów o godzinę lub drogę, a ekspedientki o ceny, rozmiar i inne kolory. Dzięki temu z czasem będziesz mówić po niemiecku coraz bardziej swobodnie.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 14

Ich habe Freizeit - czyli dzień wolny Basi

Dni wolne to miłe urozmaicenie w pracy opiekunki. Można wtedy zrobić coś tylko dla siebie. Taka przerwa przydaje się, by móc potem z nową energią wrócić do pracy. Dziś opowiem Wam o jednym z moich dni wolnych. Zależało mi na tym, by wybrać się wtedy do centrum miasta. Zaplanowałam sobie wizytę u fryzjera, zakupy w sklepie odzieżowym oraz herbatę w pobliskiej kawiarni.

1

Poprosiłam pana Heinza o wolny dzień, a on chętnie zgodził się i zdecydował, że sam dotrzyma mamie towarzystwa. Obiecałam wrócić odpowiednio wcześniej, by przygotować kolację. Przed wyjściem przypomniałam o lekarstwach dla pani Doris.

— Guten Morgen, Herr Schulz. Ich möchte heute in die Stadt gehen. Könnte ich einen freien Tag bekommen? [Guten Morgen, Her Szulc. Iś myśte hojte in di Sztad gejen. Kynte iś ajnen frajen Tag bekommen?]
— Dzień dobry, Panie Schulz. Chciałabym iść dzisiaj do miasta. Czy mogłabym dostać wolny dzień?
— Natürlich, ich kann heute bei meiner Mutter bleiben. [Natyrliś, iś kan hojte baj majner Muta blajben.]
— Naturalnie. Mogę zostać dzisiaj z moją mamą.
— Ich glaube, ich komme am späten Nachmittag zurück, um das Abendessen vorzubereiten. [Iś glałbe, iś kome am szpejten Nachmytag curyk, um das Abendesen forcuberajten.]
— Sądzę, że wrócę przed wieczorem, żeby przygotować kolację.
— Sie müssen sich nicht beeilen. [Zi mysen zyś nyśt beajlen.]
— Nie musi się Pani spieszyć.
— Danke schön, das Mittagessen ist im Kühlschrank. Vergessen Sie bitte nicht, Frau Schulz die Medikamente zu geben. [Danke szyn, das Mytagesen yst im Kylszrank. Fergesen Zi byte nyśt, Frał Szulc di Medikamente cu gejben.]
— Dziękuję bardzo, obiad jest w lodówce. Proszę nie zapomnieć podać lekarstwa pani Doris.
— In Ordnung. [In Ordnung.]
— W porządku.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Pierwsze kroki skierowałam do fryzjera z mocnym postanowieniem zmiany mojego wyglądu. Dotychczasowe uczesanie już mi się znudziło, a włosy podrosły. Poprosiłam o ich skrócenie, ale nie miałam innych pomysłów. Pan z salonu fryzjerskiego zaproponował mi zmianę koloru na ciemny blond, a ja wspomniałam o pasemkach.

— Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? [Guten Tag, wi kan iś Inen helfen?]
— Dzień dobry, jak mogę Pani pomóc?
— Guten Tag, ich war seit langem nicht mehr beim Friseur und habe Lust auf eine Veränderung. [Guten Tag, iś war zajt langem nyśt mer bajm Frizeur und ject habe iś Lustałf ajne Ferenderung.]
— Dzień dobry, dawno nie byłam u fryzjera i mam teraz ochotę zmienić trochę mój wygląd.
— Ich verstehe, was haben Sie sich denn vorgestellt? [Iś verszteje, was haben Zi zyś den forgesztelt?]
— Rozumiem, jaką fryzurę sobie Pani życzy?
— Ich weiß nicht so genau, ich möchte auf jeden Fall meine langen Haare schneiden lassen. [Iś wajs nyśt zo genał, iś myśte ałf jeden Fal majne langen Hare sznajden lasen.]
— Nie wiem dokładnie, chciałabym z pewnością obciąć moje włosy.
— Setzen Sie sich bitte auf dem Stuhl, ich wasche Ihnen die Haare und danach schneide ich sie. Kurze Haare liegen momentan voll im Trend und sind sehr praktisch. [Zecen Zi zyś bite ałf dem Sztul, iś wasze Inen di Hare und danach sznajde iś zi. Kurce Hare ligen momentan wol im Trend und zind zea praktisz.]
— Proszę usiąść na fotelu, umyję Pani włosy i obetnę je. Krótkie włosy są bardzo modne i wygodne.
— Gut. [Gut.]
— Dobrze.
— Möchten Sie vielleicht auch Ihre Haarfarbe ändern? Ich empfehle Ihnen ein Dunkelblond. [Myśten Zi fylajśt ałch ire Harfarbe endern? Iś empfejle Inen ajn Dunkelblond.]
— Chciałaby Pani może zmienić kolor włosów? Polecam Pani ciemny blond.
— Ich habe mir Strähnchen überlegt. [Iś habe mir Sztrensien uberlejgt.]
— Myślałam o pasemkach.
— Das ist eine gute Idee. Danach föhne ich Ihnen die Haare und frisiere sie. [Das yst ajne gute Idee. Danach fyne iś Inen di Hare und frizjere zi.]
— To bardzo dobry pomysł. Później wysuszę Pani włosy i ułożę je.
— Ok, danke schön. Ich verlasse mich auf Sie. [Ok, danke szyn. Iś ferlase myś ałf Zi.]
— Ok, dziękuję bardzo. Polegam na Panu.
— Ich hoffe, sie werden zufrieden sein. [Iś hofe, zi werden cufriden zajn.]
— Mam nadzieję, że będzie Pani zadowolona.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Z nową fryzurą wybrałam się na zakupy. Od razu rzuciła mi się w oczy śliczna czerwona bluzka z wystawy, więc postanowiłam ją przymierzyć. Weszłam do sklepu i poprosiłam ekspedientkę o rozmiar 40, a potem zapytałam o przymierzalnię.

— Guten Tag, Sie wünschen? [Guten Tag, Zi wynszen?]
— Dzień dobry, czego sobie Pani życzy?
— Guten Tag, ich möchte mich nur umschauen. [Guten Tag, iś myśte myś nur umszałen.]
— Dzień dobry, chciałabym się tylko rozejrzeć.
— Bitte. [Byte.]
— Proszę.
— Könnte ich diese rote karierte Bluse anprobieren, die im Schaufenster hängt. [Kynte iś dize rote karjerte Bluze anprobiren, di im Szałfenster hengt.]
— Mogłabym przymierzyć tę czerwoną bluzkę w kratkę, która jest wywieszona na wystawie?
— Welche Größe brauchen Sie? [Welsie Gryse brałchen Zi?]
— Jaki rozmiar Pani potrzebuje?
— 40. [Fircyś.]
— 40.
— Bitte. [Byte.]
— Proszę.
— Wo sind die Umkleidekabinen? [Wo zind di Umklajdekabinen?]
— Gdzie jest przebieralnia?
— Da drüben links... [Da dryben links?]
— Tędy, na lewo...
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Początkowo spodobała mi się czerwona bluzka w kratkę, po namyśle wzięłam jednak niebieską bez wzoru. Byłam miło zaskoczona tym, że akurat trwają wyprzedaże. Dzięki temu kupiłam moją bluzką za pół ceny! Zapłaciłam kartą kredytową, a kasjerka uprzedziła mnie o konieczności zachowania paragonu, który jest niezbędny przy ewentualnym zwrocie.

— Und passt Sie gut? [Und past Zi gut?]
— I pasuje dobrze?
— Hmm... Ich finde die Farbe passt nicht so gut zu mir. Ich möchte etwas anderes probieren. Haben Sie die gleiche Bluse auch in Blau? [Hmm... Iś finde di Farbe past nyśt zo gut cu mir. Iś myśte etfas anderes probiren. Haben Zi di glajsie Bluze ałch in Blał?]
— Hmm... Myślę, że ten kolor nie pasuje do mnie. Chciałabym coś innego przymierzyć. Ma Pani taką samą bluzkę w kolorze niebieskim?
— Ja, bitte schön. [Ja, byte szyn.]
— Tak, proszę bardzo.
— Sie ist super und steht mir perfekt. Wie viel kostet sie? [Zi yst zupa und sztejt mir perfekt. Wi fyl kostet zi?]
— Ta jest super i pasuje mi perfekcyjnie. Ile kosztuje?
— Diese Bluse ist auf 15 Euro runtergesetzt. Sie bezahlen an der Kasse. [Dize Bluze yst ałf fynfcejn Ojro runtergezect. Zi becalen an der Kase.]
— Ta bluzka jest przeceniona na 15 Euro. Proszę zapłacić przy kasie.
— Kann man mit Kreditkarte bezahlen? [Kan man myt Kreditkarte becalen?]
— Można zapłacić kartą kredytową?
— Ja, natürlich. Bitte geben Sie Ihre Geheimnummer ein. [Ja, natyrliś. Byte gejben Zi Ire Gehajmnuma ajn.]
— Tak, oczywiście. Proszę wpisać PIN.
— Ok. [Ok.]
— Ok.
— Alles in Ordnung. Das ist der Kassenzettel. Sie brauchen ihn, wenn Sie die Ware umtauschen oder zurückgeben möchten. [Ales in Ordnung. Das yst der Kasencettel. Zi brałchen in, wenn zi di Ware aumtałszen oda curykgejben myśten.]
— Wszystko w porządku. To jest paragon. Potrzebuje go Pani, jeśli zechce Pani wymienić bądź zwrócić towar.
— Danke schön. [Danke szyn.]
— Dziękuję bardzo.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
5

Kiedy wyszłam ze sklepu, było jeszcze dość wcześnie. Pozostały czas chciałam spędzić w kawiarni - tej samej, w której czasem zatrzymujemy się z panią Doris, kiedy wracamy ze wspólnego spaceru. Obsługa kojarzyła mnie, bo byłam jedyną Polką, która mieszkała w okolicy. Po powrocie opowiedziałam pani Doris, jak spędziłam mój wolny dzień. Pokazałam kupioną wcześniej bluzkę i wspomniałam o przecenie, na którą akurat trafiłam:

— Frau Oleksy, Sie sehen sehr gut aus. Haben Sie sich die Haare schneiden lassen? [Frał Oleksy, Zi zejen zea gut ałs. Haben Zi zyś di Hare sznajden lasen?]
— Pani Oleksy, bardzo dobrze Pani wygląda. Obcięła Pani włosy?
— Ja, ich war beim Friseur. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Haarschnitt. [Ja, iś war bajm Frizeur. Iś byn zea cufriden myt majnem nojen Harsznit.]
— Tak, byłam u fryzjera. Jestem bardzo zadowolona z mojej nowej fryzury.
— Was haben sie noch gemacht? [Was haben zi noch gemacht?]
— Co Pani jeszcze robiła?
— Ich bin auch spazieren gegangen und habe eine schöne, blaue Bluse gekauft. [Iś byn ałh szpaciren gegangen und habe ajne szyne, blałe Bluze gekałft.]
— Poszłam również na spacer i kupiłam piękną, niebieską bluzkę.
— Sie ist sehr hübsch und steht Ihnen gut. [Zi yst zea hybsz und sztejt Inen gut.]
— Jest bardzo ładna i pasuje do Pani.
— Toll. Ich habe sie zum halben Preis gekauft. [Toll. Iś habe zi cum halben Prajz gekałft.]
— Wspaniale. Kupiłam ją za pół ceny.
— Ach ja, immer nach Weihnachten beginnt die Rabatt-Aktion und man kann viele Produkte zu günstigen Preisen bekommen. [Ach ja, ima nach Wajnachten begint di Rabatt-Akcjon und man kan fyle Produkte cu gynstigen Prajzen bekomen.]
— Ach tak, zawsze po Świętach zaczyna się akcja rabatowa i można kupić wiele produktów w korzystnych cenach.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Warto zaplanować sobie, gdzie i jak chcesz spędzisz swój dzień wolny. Możesz wykorzystać go organizując sobie wycieczkę po lokalnych atrakcjach turystycznych czy po prostu idąc za zakupy. Każde samodzielne wyjście jest doskonałą okazją do sprawdzenia swojej znajomości języka i nawiązania nowych znajomości i kontaktów. Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Do podanych wyrażeń dopasuj odpowiednie zdjęcie:

 

1. die Haare schneiden lassen

2. an der Kasse bezahlen

3. Bücher lesen

4. ein Kreuzworträtsel lösen

5. ins Cafe gehen

6. ins Kino gehen

 

 

ins_Cafe_gehen

ein_Kreuzwortraetsel_loesen

die_Haare_schneiden_lassen

I II III
an_der_Kasse_bezahlen Buecher_lesen ins_Kino_gehen
IV V VI

 

 


Z podanych słów ułóż zdania:

 

1. wenig ich Aussehen ein habe Lust  mein zu  verändern
2. Ware Sie wenn brauchen den Sie die zurückgeben umtauschen oder möchten Kassenzettel
3. ich Sie hoffe  zufrieden werden sein
4. man Kreditkarte kann mit der  bezahlen
5. ich freien einen Tag  könnte bekommen
6. Bluse ist 15 runtergesetzt diese Euro auf

 

 

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Redakcja serwisu:

Sylwia - czasownik "vorstellen" znaczy również "wyobrażać sobie" i w takim znaczeniu jest użyty w tym zdaniu. Tłumaczenie polskie nie jest dosłowne - by wiadomo było, że chodzi o fryzurę. Pozdrawiamy!

Sylwia:

Ich verstehe, was haben Sie sich denn vorgestellt? w tłumaczeniu po polsku Rozumiem, jaką fryzurę sobie Pani życzy? czy to jest poprawna forma ?w słowniku vorstellen znaczy przedstawiać, nierozumiem dlaczego ten czasownik został użyty.

Waldemar Wodzynski:

Bardzo dziękuje ze słowa pisane w języku niemieckim są i jak się wymawia wjęzyku niemieckim . Proszę o jak najwiecej takich lekcji będę czekał na dalsze lekcje.Ja mam 58 lat izaczynam jako opiekun każda informacja jest bardzo ważna bo pracowałem w Polsce jako laborant przez 32 lata i chetnie będę uczył do emertury. tego języka.

Dominika:

Myslalam, ze nie znam na tyle j. niemieckiego, aby pracowac jako opiekunka w Niemczech: Dopiero kiedy znalazlam te wlasnie strone i rozwiazalam test uwierzylam w swoje mozliwosci, i tak juz prawie miesiac pracuje wlasnie jako opiekunka. Jestem zadowolona i jak tylko moge zagladam , czy aby nie pojawily sie nowe lekcje :). Pozdrawiam Dominika

Redakcja serwisu:

Andrzeju dziękujemy za czujność - już poprawione :)

Andrzej:

Witam, też uczę się niemieckiego z Waszą stroną.\nW powyższych rozmówkach chyba wkradły się błędy. Sie müssen sich nicht beeilen. [Zi mysen zyś nyśt blajben.]\nChyba beeilen nie czyta się blajben \noraz - Könnte ich diese schwarze karierte Bluse anprobieren, die die auf der Ausstellung aufgehängt ist. - Mogłabym przymierzyć tę czerwoną bluzkę w kratkę, która jest wywieszona na wystawie?\nschwarze to chyba czarna nie czerwona\n\nPozdrawiam, teksty bardzo przydatne.\n\n\n

Danuta Rudnicka:

Te lekcje są bardzo przydatne. Z niecierpliwością czekam na następną

monika:

Fajna sprawa z tym niemieckim,ale ja znam język średniozaawansowaniy i jeszcze z Promedicy się czepiają.!!! A sami piszą na swoich stronach internetowych,a że język trzeba znać tylko komunukatywnie,i co wy na to.???

Opolanka:

Dziękuje za nuwsletter do mnie wysłany!