Praca dla opiekunek w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Lekcja nr 108: Das Leben in den Zeiten der Epidemie - czyli jak radzić sobie w czasach koronawirusa

Lekcja nr 108: Das Leben in den Zeiten der Epidemie - czyli jak radzić sobie w czasach koronawirusa

W tym trudnym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na zdrowie swoje oraz podopiecznego. Aura sprzyja do pozostania w domu i nauki np. niemieckich słówek. Zachęcamy do korzystania z naszych materiałów edukacyjnych! :)
1
Świeże owoce i warzywa chętnie kupowałam sama w pobliskim sklepie. Zawsze były one bardzo dobrej jakości, a przede wszystkim były dostarczane przez regionalnych dostawców. Pani Schulz je uwielbia.
Frau Schulz, ich möchte jetzt eine Einkaufsliste für morgen machen. Was soll ich für Sie kaufen? Haben Sie Lust auf etwas Besonderes?
[Frał Szulc, iś myśte ject ajne Ajnkałfsliste machen. Was zol iś fyr Zi kałfen? Haben Zi Lust ałf etfas Bezonderes?]
Pani Schulz, chciałabym zrobię teraz listę zakupów. Co powinnam kupić dla Pani? Czy ma Pani ochotę na coś szczególnego?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Hm, Sie können mir vielleicht ein paar Bananen und Birnen kaufen. Zu Mittag würde ich auch gerne Spargel essen. Wir haben schon keine Spargel zu Hause, stimmt das?
[Hm, Zi kynen mija filajśt ajn paa Bananen und Birnen kałfen. Cu Mytag wyrde iś ałch gerne Szpargel esen. Wija haben szon kajne Szpargel cu Hause, sztymt das?]
Hm, Może mi Pani kupić kilka bananów i gruszek. Na obiad zjadłabym chętnie szparagi. Nie mamy w domu już szparagów, zgadza się?
Ja, Sie haben Recht. Dann schreibe ich Spargel in die Liste. Sonst noch etwas?
[Ja, Zi haben Reśt. Dan szrajbe iś Szpargel in di Liste. Zonst noch etfas?]
Tak, ma Pani rację. Zapiszę więc szparagi na listę. Czy coś jeszcze?
Nein, danke.
[Najn, danke.]
Nie, dziękuję.
Gut. Die Einkaufsliste ist schon fertig. Morgen werde ich früher aufstehen und ins Geschäft gehen.
[Gut. Di Ajnkałfsliste yst szon fertiś. Morgen werde iś fryła ałfsztejen und ins Geszeft gejen.]
Dobrze. Lista jest już gotowa. Jutro wcześniej wstanę i pójdę do sklepu.
Warum früher?
[Warum fryła?]
Dlaczego wcześniej?
Jetzt muss man im Geschäft 1,5 Meter Abstand von den anderen Menschen halten. Um in den Laden hereinzukommen, muss man oft lange in der Schlange stehen. Ich will das vermeiden.
[Ject mus man im Geszeft ajnajnhalb Meta Absztand fon dejn anderen Menszen halten. Um in dejn Laden herajncukomen, mus man oft lange in der Szlange sztejen. Iś wil das fermajden.]
Teraz w sklepie należy zachować odstęp 1,5 metra od innych ludzi. Aby wejść do sklepu, musi się często długo stać w kolejce. Chce tego uniknąć.
Ja, klar. Ich habe darüber gehört. Auf diese Weise kann man sich vor der Ansteckung mit dem Coronavirus schützen.
[Ja, kla. Iś habe daryba gehyrt. Ałf dize Wajze kan man ziś for der Ansztekung myt dejm Koronawirus szycen.]
Tak, jasne. Słyszałam o tym. W ten sposób można uchronić się przed zarażeniem koronawirusem.
Man muss sich vorsichtig verhalten. An den öffentlichen Orten sollte man Atemschutzmaske und Handschuhe tragen.
[Man mus ziś forzichtiś ferhalten. An dejn yfentlisien Orten zolte man Atemszucmaske und Handszułe tragen.]
Trzeba się ostrożnie zachowywać. W miejscach publicznych powinno się nosić maskę ochronną i rękawiczki.
Selbstverständlich. Gut, dass Sie das erwähnen. Ich habe mit Anke gesprochen. Sie hat schon einige Produkte, unter anderem Handschuhe und Händedesinfektionsmittel online bestellt.
[Zelbstfersztendliś. Gut, das Zi das erwejnen. Iś habe myt Anke geszprochen. Zi hat szon ajnige Produkte, unta anderem Handszułe und Hendedezinfekcjonsmitel onlajn besztelt.]
Oczywiście. Dobrze, że Pani o tym wspomina. Rozmawiałam z Anke. Zamówiła już przez internet niektóre produkty, m.in. rękawiczki i środki do dezynfekcji dłoni.
Das freut mich sehr.
[Das frojt miś zea.]
Bardzo mnie to cieszy.
2
Następnego dnia udało mi się szybko zrobić zakupy. Opłacało się wstać troszkę wcześniej.
Frau Schulz, ich bin schon da! Ich habe alles gekauft. Zuerst packe ich alle Produkte aus und wasche sie gründlich. Dann mache ich das Frühstück für Sie. Worauf haben Sie Lust?
[Frał Szulc, iś bin szon da! Ich habe ales gekałft. Cuerst pake iś ale Produkte ałs und wasze zi gryndliś. Dan mache iś das Frysztyk fyr Zi. Worałf haben Zi Lust?]
Pani Schulz, już jestem. Wszystko kupiłam. Najpierw wypakuje wszystkie produkty i je dokładnie umyję. Później zrobię śniadanie dla Pani. Na co ma Pani ochotę?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Braten Sie mir bitte Rührei! Dazu möchte ich einen schwarzen Tee mit Zucker und Zitrone trinken. Danke!
[Braten Zi mija Ryraj! Dacu myśte iś ajnen szwarcen Te myt Cuka und Citrone trinken. Danke!]
Proszę upiec mi jajecznicę! Do tego chciałabym się napić czarnej herbaty z cukrem i cytryną. Dziękuję!
Das mache ich gerne. Vor dem Essen werden wir uns die Hände mit Seife und warmem Wasser für mindestens 30 Sekunden waschen. Das ist sehr wichtig.
[Das mache iś gerne. For dejm Esen werden wija uns di Hende myt Zajfe und warmem Wasa fyr mindestens drajsiś Zekunden waszen. Das yst zea wichtiś.]
Chętnie to zrobię. Przed jedzeniem umyjemy sobie ręce mydłem i ciepłą wodą przez co najmniej 30 sekund. Jest to bardzo ważne.
Natürlich. Frau Oleksy, können wir später Frau Adenauer besuchen?
[Natyrliś. Frał Oleksy, kynen wija szpejta Frał Adenała bezuchen?]
Naturalnie. Pani Oleksy, czy możemy później odwiedzić Panią Adenauer?
Es tut mir sehr leid, aber wir können zu ihr nicht gehen. Wir sollten die Kontakte mit anderen Menschen einschränken. Aber ich habe eine bessere Idee.
[Es tut mija zea lajd, aba wija kynen cu ija niśt gejen. Wija zolten di Kontakte myt anderen Menszen ajnszrenken. Aba iś habe ajne besere Ideje.]
Bardzo mi przykro, ale nie możemy do niej pójść. Powinnyśmy ograniczać kontakty z innymi ludźmi. Ale mam lepszy pomysł.
Welche?
[Welsie?]
Jaki?
Wir werden uns im Garten setzen und zusammen „Mensch ärgere dich nicht“ spielen. Was meinen Sie dazu?
[Wija werden uns im Garten zecen und cuzamen „Mensz ergere diś niśt“ szpilen. Was majnen Zi dacu?]
Usiądziemy w ogrodzie i zagramy w chińczyka. Co Pani o tym sądzi?
Das ist ein guter Plan. Ich möchte Ihnen über etwas erzählen.
[Das yst ajn guta Plan. Iś myśte Inen yba etfas ercejlen.]
To jest dobry plan. Chciałabym Pani o czymś opowiedzieć.
3
Kiedy grałyśmy w chińczyka Pani Schulz opowiadała mi o swoich wnuczkach.
Meine Enkelinnen sind ein bisschen traurig. Sie gehen jetzt nicht in die Schule, weil sie geschlossen ist. Sie lernen alleine zu Hause, deswegen sehnen sie sich sehr nach ihren Freunden. Sie müssen auch auf ihre Reise nach Hamburg verzichten.
[Majne Enkelinen zynd ajn bisien trałriś. Zi gejen ject niśt in di Szule, wajl zi geszlosen yst. Zi lernen alajne cu Hałze, deswejgen zenen zi ziś zea nach iren Frojnden. Zi mysen ałch ałf ire Rajze nach Hamburg ferciśten.]
Moje wnuczki są trochę smutne. Nie chodzą do szkoły, ponieważ jest zamknięta. Uczą się same w domu, dlatego tęsknią za swoimi przyjaciółmi. Muszą również zrezygnować z podróży do Hamburga.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Schade! Die kulturellen Einrichtungen sind auch geschlossen. Wir müssen einfach geduldig sein. Bald wird sich die Situation verbessern.
[Szade! Di kulturelen Ajnriśtungen zynd ałch geszlosen. Wija mysen ajnfach geduldiś zajn. Bald wird ziś di Zituacjon ferbesern.]
Szkoda! Instytucje kulturalne są też zamknięte. Musimy być po prostu cierpliwi. Wkrótce sytuacja się poprawi.
Hoffentlich.
[Hofentliś.]
Oby.

Dodaj komentarz

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki ciasteczek i polityki prywatności.

Kliknij i zadzwoń +48 12 341 15 15