ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 106: Handy hilft uns beim Lernen – czyli nauka przez aplikację

Lekcja nr 106: Handy hilft uns beim Lernen – czyli nauka przez aplikację

Nowe technologie dają nam mnóstwo możliwości! Szczególnie warto korzystać z bezpłatnych aplikacji do nauki języków obcych, które potrafią łączyć naukę z rozrywką. Nawet 15 minut dziennie daje świetne rezultaty! :)
1
Po wspólnie zjedzonym obiedzie, siedziałyśmy z panią Schulz na tarasie i piłyśmy kawę. Naszą rozmowę przerwał sygnał mojego telefonu.
Frau Oleksy, ihr Handy piepst. Jemand ruft Sie an!
[Frał Oleksy, ija Hendi pipst. Jemand ruft Zi an.]
Pani Oleksy, pani komórka piszczy. Ktoś do Pani dzwoni.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Nein, Keiner ruft mich an. Das ist meine App. Sie erinnert mich, dass ich jetzt Deutsch lernen soll.
[Najn, Kajna ruft miś an. Das yst majne App. Zi erinert miś, das iś ject Dojcz lernen zol.]
Nie, nikt do mnie nie dzwoni. To moja apka. Przypomina mi, że powinnam się teraz uczyć niemieckiego.
Wie? Das Handy? Was ist eigentlich eine App?
[Wi? Das Hendi? Was yst ajgentliś ajne App?]
Co? Komórka? Co to jest właściwie ta apka?
Das ist eine Abkürzung vom Namen Applikation. Das ist eine Software für die mobilen Geräte.
[Das yst ajne Abkircung vom Namen Aplikacjon. Das yst ajne Softłer fyr di mobilen Gerete.]
To skrót od nazwy aplikacja. To software-oprogramowanie dla urządzeń przenośnych.
Warum sprechen Sie so unversändlich. Soft- was?
[Warym szpresien Zi zo unfersztendliś? Soft- was?]
Dlaczego Pani mówi tak niezrozumiale? Soft-co?
Software - das ist ein Programm, dank dessen ichunter anderem die Sprache lerne.
[Softłer - das yst ajn Program, dank desen iś unter anderem di Szprache lerne.]
Software - to program, dzięki któremu między innymi uczę się języka.
2
Pani Schulz wyraźnie zainteresowała się tym, jak można uczyć się przy pomocy telefonu komórkowego. Postanowiłam więc jej trochę przybliżyć ten temat.
Wie geht das?
[Wi gejt das?]
Jak to działa?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich nutze zwei Apps: Duolingo und Babbel. Erstmal muss man die Apps herunterladen und auf Handy installiieren und personalisieren.
[Iś nuce cwaj Apps, Buolingo und Babel. Erstmal mus man di Aps herunterladen und ałf Hendi instaliren und personalizieren.]
Używam dwóch aplikacji; Duolingo i Babbel. Najpierw trzeba je ściągnąć i zainstalować na telefonie a potem spersonalizować.
Und was ist Personalisierung?
[Und was yst Personalizierung?]
A co to personalizacja?
Man muss seine Daten eintragen und einen Einstufungstest machen.
[Man mus sajne Daten ajntragen und ajnen Ejnsztufungstest machen.]
Trzeba wprowadzić swoje dane i zrobić test poziomujący.
Hast du den Test gemacht?
[Hast du dejn Test gemacht?]
Robiłaś ten test?
Ja, ich bin auf dem Niveau B2 - d.h. ich kann schon ein bisschen Deutsch sprechen.
[Ja, iś bin ałf dem Niwo byj cwaj - das hajst iś kan szon ajn bissien Dojcz szpresien.]
Tak, jestem na poziomie B2 – tzn. umiem już trochę mówić po niemiecku.
Das hört man doch. Und wie lernst du da?
[Das hyrt man doch. Und wi lernst du da?]
To przecież słychać. A jak tam się uczysz?
Bei Duolingo muss ich jeden Tag 20 Minuten mit der App Deutsch lernen.Sie erinnert mich jeden Tag daran. Schauen Sie mal!
[Baj Duolingo mus iś jejden Tag cwanciś Minuten mit der App Dojcz lernen. Zi erynert miś jejden Tag daran. Szałen Zi mal!]
Z Duolingo muszę codziennie uczyć się 20 minut niemieckiego. Ta aplikacja przypomina mi o tym codziennie. Proszę zobaczyć!
3
Pokazałam seniorce jak wygląda aplikacja i na czym polega jej użytkowanie. Wszystko było bardzo proste i intuicyjne.
Hier muss man klicken. Da ist eine Einteilung in Themen. Wenn ich jetzt ein Thema klicke, sehen wir Lektionsammlung. Wir klicken jetzt z. B. auf das Thema Familie und lernen Wörter, die mit dem Thema verbunden sind.
[Hia mus man kliken. Da yst ajne Ejntajlung in Tejmen. Wen iś ject ajn Tejma klike, zejen wija Lekcjonzamlung. Wija kliken ject cum Bajszpi ałf das Tejma Familie und lernen Wyrta di mit dem Tejma verbunden zynd.]
Tu trzeba kliknąć. Mamy podział na tematy. Gdy klikniemy w jeden temat, ukazuje nam się zbiór lekcji. Klikniemy teraz na temat Rodzina i nauczymy się słówek związanych z rodziną.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
die Mutter, der Vater...
[di Muta, der Vata…]
Mama, tata… (lektor czyta słówka)
Wer spricht denn so?
[Wer szpricht den zo?]
Kto tak mówi?
Eine eingespielte Stimme vom Lektor. Er liest die Wörter vor und man soll sie sich merken, auch die Schreibung. Hier haben Sie die ganzen Sätze , die Sie dann schreiben müssen und die geprüft werden, ob sie korrekt sind.
[Ajne ajngeszpilte Sztime vom Lektor. Er list di Wyrta for und man zol zi ziś merken, ałch di Szreibung. Hija haben Zi di gancen Zece, di Zi dan szrajben mysen und die dan gepryft werden, ob zi korekt zynd.]
Wgrany głos lektora. On czyta słówka, które powinno się zapamiętać wraz z pisownią. Tu ma pani całe zdania, które musi pani napisać i których poprawność zostanie sprawdzona.
Und wie lernst du Grammatik?
[Und wi lernst du Gramatik?]
A jak się uczysz gramatyki?
Da gibt es viele Grammatikübungen, die man machen kann. HIer , wenn man Tips klickt, wird die Regel erklärt.
[Da gibt es file Gramatikibungen, di man machen kan. Hija, wen man Tips klikt, wird di Regel erklert.]
Tu jest wiele ćwiczeń gramatycznych, które można robić. Gdy klikniemy na słowo Tips, zostanie nam wytłumaczona reguła gramatyczna.
Ach so.
[Ach, zo.]
Ach, tak.
Und die Aussprache lernt man so, dass man das Wort oder den Satz wiederholen muss und das Programm prüft, ob das korrekt gesagt wird. Wenn man falsch aussprichst, leuchtet da ein roter Knopf und wenn richtig ein Grüner.
[Und di Ałsszprache lernt man zo, das man das Wort oder dejn Zac widerholen mus und di App pryft, ob das korekt gezagt wird. Wen man falsz ałsszprichst, lojśtet da ajn rota Knopf und wen riśtiś ajn Gryna.]
A wymowę ćwiczy się tak, że powtarza się słowo lub zdanie, a program sprawdza, czy jest to poprawne. Gdy się źle wypowie, świeci się czerwony guzik, a gdy prawidłowo się wypowie świeci się zielony.
Darf man hier irgendeine Lektion wählen?
[Darf man hija irgendajne Lekcjon wejlen?]
Czy tu można sobie wybrać jakąkolwiek lekcje?
Nein, man muss der Reihe nach machen, denn man muss alle Lektionen zum bestimmten Thema abschließen um Niveau höher zu gehen. Man schreibt auch Tests am Ende des Themenblocks.
[Najn, man mus, der Taje nach gejen, den du must ale lekcjonen cum besztymten tejma abszlisen um Niwo hyjer cu gejen. Du szrajbst ałch Tests am Ende des Tejmenbloks.]
Nie, trzeba realizować lekcje po kolei, ponieważ trzeba przerobić wszystkie lekcje do danego tematu aby iść poziom wyżej. Na końcu bloku tematycznego pisze się testy.
Tests? Wer prüft das ? Da gibt's keine Lehrer.
[Tests? Wer pryft das? Da gibts kajne Lejrer.]
Testy? Kto to sprawdza? Tam nie ma przecież nauczycieli.
Das Programm.
[Das program.]
Program.
Die neue Technologie. Alles zu kompliziert für mich. Ich würde es nie lernen, wie man damit umgeht. Ich bin eher treu der alten Methoden- von den Büchern lernen. Gut, dass ich nicht mehr die Geräte nutzen muss.
[Di noje Teśnologi. Ales cu komplicirt fyr miś. Iś wyrde es ni lernen, wi man damit umgejt. Iś bin ejer troj der alten Metoden- fon den Bysiern lernen. Gut, das iś niśt mer di Gerete nucen mus.]
Nowe technologie. Wszystko zbyt skomplikowane dla mnie. Nigdy bym się nie nauczyła, jak to się obsługuje. Jestem raczej wierna starym metodom – nauce z książek. Dobrze, że nie muszę już korzystać z tych urządzeń.

Nie przegap kolejnej lekcji!

Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

ewa
dzien dobry bardzo duzo daja mi lekcje j.niemieckiego., które dostaję od Was. milego dnia ewa
Elwira
Lekcja jak zwykle interesująca, ciekawe słownictwo i zwroty, aktualne zagadnienia - nic tylko się uczyć(!)
Dana
Język mi się trochę wykręcał od nowych, trudnych słówek ale dałam radę .Fajna i przydatna lekcja jak zresztą wszystkie. Uczyć się z Wami to przyjemność.Trochę gramatyki by się jeszcze przydało.
Andrzej Kupczak
Bardzo dobrze przygotowana lekcja
Zamów bezpłatne połączenie →