Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
ATERIMA MED to pewna i sprawdzona firma – jesteśmy na rynku opieki już ponad 10 lat!
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
W opinii Opiekunek24 jesteśmy numerem 1 wśród firm świadczących usługi opieki.
Pomagamy w dopasowaniu oferty do potrzeb i możliwości Opiekuna. Porozmawiajmy!
98% Opiekunów i podopiecznych jest zadowolona ze współpracy z nami. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów!
Do grona Opiekunów ATERIMA MED właśnie dołączyła kolejna Opiekunka. Dziękujemy za zaufanie!
Najlepsze oferty schodzą jak świeże bułeczki. Teraz przegląda je 11 osób.
Teraz nasze oferty sprawdza 7 osób.
Nasze oferty weryfikuje teraz 17 osób.
W tej chwili nasi koordynatorzy potwierdzają oferty z 18 Opiekunkami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna 87 Opiekunek.
Świętujemy! Właśnie podpisaliśmy umowę z kolejną Opiekunką!
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmienniczką.
Rok 2022 to rok wyższych stawek za zlecenie. Dobrze zarabiaj z ATERIMA MED.
5 gwarancji bezpieczeństwa – wyjedź na zlecenie ze spokojną głową. Dajemy poczucie bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Jesteśmy w razie potrzeby – zapewniamy indywidualną opiekę Koordynatora.
Pomagamy w opiece nad podopiecznym – służymy fachową poradą Zespołu Pielęgniarskiego.
Oferujemy bezpłatne cykle webinarów z certyfikatem „Profesjonalni w opiece”– tylko dla Opiekunów ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna – oferujemy pakiet dodatkowego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19.
Zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem z adresu pod adres.
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do potrzeb i możliwości Opiekuna.

Praca opiekunki osób starszych w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Lekcja nr 103: Der Umweltschutz in Deutschland – czyli dbamy o środowisko

Lekcja nr 103: Der Umweltschutz in Deutschland – czyli dbamy o środowisko

Wiele osób uczących się języka niemieckiego, lubi korzystać z fiszek, czyli karteczek z wypisanymi słówkami. Jak połączyć naukę z ekologią? Do zrobienia fiszek użyj kartonu lub papieru, który planowałaś wyrzucić. Wtedy nic się nie zmarnuje! :)
1
Poszłyśmy z Leną do naszej ulubionej kawiarni i rozmawiałyśmy na wiele tematów. Przypomniałam sobie o artykule, który ostatnio przeczytałam w internecie.
Lena hast du letztens den Münchner Marathon gesehen?
[Lena, hast du lectens dejn Mynśna Maraton gezejen?]
Lena, czy widziałaś może Maraton Monachijski?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja, ich war dabei als Zuschauer. Da gab es 20 000 Läufer. Ein schönes Lauffest. Meine Freundin ist da mitgelaufen. Ich habe sie angefeuert.
[Ja, Iś wa dabaj als Cuszała. Da gab es cwanciś Tałzend Lojfa. Ajn szynes Lałffest. Majne Frojndin yst migelałfen. Iś habe zi angefojert.]
Tak, byłam tam jako widz. Biegło 20 tysięcy ludzi. Piękne, biegowe święto. Moja koleżanka tam startowała, a ja kibicowałam jej.
Ja, das stimmt, ein schönes Fest, aber hast du den Internetartikel gelesen? Nach dem Lauf sind es hunderte Kilos Plastik übrig geblieben.
[Ja, das sztymt, ajn szynes Fest, aba hast du dejn Internetartikel gelejzen? Nach dem Lałf zynd es hunderte Kilos Plastik ybriś gebliben.]
Tak, zgadza się, ładne święto, ale czytałaś może artykuł w internecie. Po biegu zostało setki kilogramów plastiku.
Welches Plastik?
[Welsies Plastik?]
Jakiego plastiku?
Nach den Plastikbechern, von denen die Läufer getrunken haben. Ökologen machen jetzt der Stadtverwaltug Vorwürfe, dass sie das zugelassen haben, dass der Lauf so schlecht organisiert wurde.
[Nach dejn Plastikbesiern, fon dejnen di Lojfer getrunken haben. Ykologen machen ject der Sztatferwaltung Forwyrfe, das zi cugelasen haben, das der Lałf zo szleśt organizirt wurde.]
Po kubeczkach plastikowych, z których pili biegacze. Ekolodzy stawiają teraz władzom miasta zarzuty, że dopuścili do tak złej organizacji tego biegu.
Und ich habe gedacht, dass die Deutschen so öko leben.
[Iś habe gedacht, das di Dojczen zo yko lejben.]
A ja myślałam, że Niemcy żyją tak eko.
2
Niestety, sama zwracam uwagę na segregowanie śmieci i mniejsze zużycie plastiku, ale nie wszyscy to robią. Zaczęłyśmy rozmawiać z Leną o sposobach na życie bardziej eko.
Ich weiß aber, wie man Plastikverwendung bei einfachen Tätigkeiten vermeiden kann. Wenn ch z.B. einkaufen gehe, nehme ich eine Leinentüte statt Plastiktüte mit.
[Iś wajs aba, wi man plastikferwendung baj ajnfachen Tetiśkajten fermajden kan. Wen iś cum Bajszpil ajnkałfen geje, nejme iś ajne Lajnetyte stat Plastiktyte myt.]
Wiem, jak można uniknąć używania plastiku w codziennych czynnościach. Ja na przykład biorę na zakupy torbę płócienną zamiast plastikowej.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja, ich gehe auch mit meinem Korb einkaufen, den ich schon seit Jahren benutze.
[Ja, iś geje ałch mit majnem Korb ajnkałfen, dejn iś szon zajt Jaren benuce.]
Tak, ja też chodzę z koszykiem na zakupy, którego używam od wielu lat.
Wir mit Frau Schulz trinken auch Wasser von den Filterflaschen. Ich kaufe kein Wasser in den Plastikflaschen, sondern trinke Hahnwasser von der Filterflasche. Es schmekt gut und die Flasche kann man mehrmals benutzen, obwohl sie selbst auch aus Plastik ist. Man muss nur den Filter wechseln.
[Wija mit Frał Szulc trinken ałch Wasa fon dejn Filtaflaszen. Iś kałfe kajn Wasa in dejn Plastikflaszen, zondern trinke Hanwasa fon der Filtaflasze. Es szmekt gut und di Flasze kan man mermals benucen, obwol zi zelbst ałch ałs Plastik yst. Man mus nuła dejn Filta wekseln.]
My z panią Schulz pijemy również wodę z butelek z filtrem. Nie kupuję wody w plastikowych butelkach, lecz piję wodę z kranu z butelki filtrującej. Woda z niej smakuje dobrze, a butelkę można wielokrotnie użyć. Należy tylko wymieniać filtr.
Das ist eine gute Idee! Und weißt du, was ich noch mache , bereite selbst die Putzmittel zum Fensterputzen, Bodenputzen. Ich bereite sie von Essig, etherischem Öl, Zitrone und Natron. Die Wirkung ist gleich wie bei den chemischen Mitteln und man sieht nur Unterschied im Preis und Duft.
[Das yst ajne gute Ideje! Und wajst du, was iś noch mache, berajte zelbst di Pucmitel cum Fenstapucen, Bodenpucen. Iś berajte zi fon Esiś, eteriszem Yl, Citrone und Natron. Di Wirkung yst glajś wi baj dejn siemiszen Miteln und iś zeje kajn Untaszid im Prajs und Duft.]
To wspaniały pomysł! A wiesz co ja jeszcze robię, przygotowuję sama środki czystości do mycia okien i podłóg. Używam do tego octu, oleju eterycznego, cytryny i sody oczyszczonej. Działanie jest takie samo jak chemicznych środków, a różnica w cenie i zapachu.
Ich habe immer meinen eigenen Thermobecher dabei. Wenn ich Kaffee oder Tee unterwegs trinken will z.B. an der Tankstelle, nuzte ich meinen eigenen Becher. In manchen Cafes oder an manchen Tankstellen bezahlt man weniger, wenn man seinen eigenen Becher hat.
[Iś habe ima majnen ajgenen Termobesia dabaj. Wen iś Kafi oda Ti untawegs trinken wil, cum Bajszpil an der Tanksztele, nuce iś majnen ajgenen Besia. In mansien Kafes oda an mansien Tanksztelen becalt man weniga, wen man zajnen ajgenen Besia hat.]
Ja mam swój własny termiczny kubek zawsze przy sobie. Gdy zechce napić się w drodze kawy lub herbaty na przykład na stacji benzynowej, używam własnego kubka. W niektórych kawiarniach lub na stacjach płaci się mniej za kawę przynosząc własny kubek.
Und ich habe gedacht, dass sie aus Papier hergestellt sind.
[Und iś habe gedacht, das zi ałs Papija hergesztelt zynd.]
A ja myślałam, że one są papierowe.
Viele denken so, aber das stimmt nicht. Sie sind zwar aus Papier aber beschichtet mit Poliethylen. Man darf sie nicht wiederverwerten.
[File denken zo, aba das sztymt niśt. Zi zynd cwa ałs Papija aba besziśtet mit Polyetylen. Man darf zi niśt widaferwerten.]
Wielu ta myśli, ale nie bardziej mylnego. One są co prawda z papieru, ale powlekane polietylenem i nie można ich zrecyklingować.
Ach so! Dann besorge ich mir auch so einen Becher.
[Ach zo! Dan bezorge iś mia ałch zo ajnen Besia.]
Ach tak! w takim razie kupię sobie taki własny kubek.
Es gibt so viele Methoden, wie man Plastikverwendung einschränken kann. Man muss manchmal auch kreativ sein und manchmal nachdenken. Ich bin auch letztens auf die Idee gekommen beim Besuch der Enkelkinder von meiner Seniorin. Die Kinder wollten den Saft mit einen Strohhalm trinken und ich hatte keinen zu Hause.
[Es gibt zo file Metoden, wi man Plastikferwendung ajnszrenken kan. Man mus manśmal ałch kreativ zajn und manśmal nachdenken. Is byn ałch lectens ałf di ideje gekomen bajm bezuch der enkelkinda fon majna zeniorin. Di kina wolten dejn Zaft mit ajnem Sztrohhalm trinken und iś hate kajnen cu Hałze.]
Jest wiele sposobów na ograniczenie zużycia plastiku. Czasami trzeba pomyśleć kreatywnie. Podczas ostatniej wizyty wnuków mojej seniorki wpadłam na pewien pomysł. Dzieci chciały się napić soku ze słomki, a ja nie miałam ich w domu.
Und was hast du ausgedacht?
[Und was hast du ałsgedacht?]
I co wymysłiłaś?
Ich habe ökologische Strohhalme aus Nudeln gemacht. Es gibt solche Art von Nudeln, die lang sind und man kann dadurch trinken. Die Kinder haben sich sehr gefreut.
[Iś habe ykologisze Sztrohalme ałs Nudeln gemacht. Es gybt Zolsie Art fon Nudeln, di lang zynd und man kan dadurś trinken. Di Kinda haben ziś zea gefrojt.]
Zrobiłam ekologiczne słomki z makaronu. Jest taki rodzaj długiego makaronu, z którego można pić jak ze słomki. Dzieci bardzo się cieszyły.
Ich hoffe, dass das Gesetz von Brüssel wirklich im Jahre 2021 in Kraft tritt und dass unsere Enkelkinder in 30 Jahren am Strand statt Muscheln nicht Plastikdeckel sammeln werden.
[Iś hofe, das das Gezec fon Brysel wirkliś im Jare cwajtałsend ajnundcwanciś in Kraft trit und das unzere Enkelkinda in drajciś Jaren am Sztrand sztat Muszeln niśt Plastikdekel zameln warden.]
Mam nadzieję , że dyrektywa z Brukseli rzeczywiście wejdzie w życie w 2021 i że nasze dzieci nie będą musiały za 30 lat zbierać na plaży plastikowych nakrętek zamiast muszelek.
Wir haben wenigstens keine Gewissensbisse und machen viel, um unsere Umwelt vor der Plastikkatastrophe zu bewahren.
[Wia haben wenigstens kajne Gewisensbise und machen fil um unzere Umwelt for der Plastikatastrofe cu bewaren.]
My przynajmniej mamy czyste sumienie. Robimy wiele, aby uchronić nasze środowisko przed plastikową katastrofą.

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →