Aktualności

Ankieta dla Opiekunek osób starszych w Niemczech

W imieniu zaprzyjaźnionych z nami niemieckich badaczy zachęcamy wszystkich Opiekunów osób starszych w Niemczech do udziału w krótkim badaniu na temat ich pracy. Jego celem jest zebranie danych na temat warunków pracy Opiekunów, by lepiej zrozumieć i móc poprawić sytuację tej grupy zawodowej.

Badanie prowadzone jest przez niemiecki ośrodek kształcenia Berufsakademie für Gesundheits- und Sozialwesen Saarland (BAGSS) na zlecenie VHBP – największego stowarzyszenia zrzeszającego firmy z branży opiekuńczej, w tym również ATERIMA MED.

Ankieta składa się 35 pytań, w których wybrać należy jedną odpowiedź. Organizatorzy pytają m.in. o znajomość języka niemieckiego, doświadczenia za granicą czy też powody, dla których Opiekunowie zdecydowali się wykonywać właśnie ten zawód. 

Badanie jest anonimowe, a jego wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 7 minut. Formularz wypełnić można do 31 sierpnia, klikając na poniższy link.  

ANKIETA

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują się na udział w badaniu.