Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla Opiekunów!

Opiekunów z Krakowa i okolic zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane we współpracy z naszym partnerem. Uczestnicy kursów zyskają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu opieki. 

Szkolenie odbędzie się w Krakowie 3 marca. Udział w warsztatach to wspaniała okazja do uporządkowania oraz rozszerzenia swojej wiedzy na temat opieki. 

Zapraszamy do udziału Kandydatów zainteresowanych współpracą z ATERIMA MED oraz Opiekunów już u nas zatrudnionych. Nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych warunków. 

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 12 341 15 15. Liczba miejsc ograniczona!

Spotkanie podzielone zostanie na dwie części. W pierwszej z nich omówione zostaną psychologiczne aspekty opieki i kwestie wspierania pacjentów i opiekunów w leczeniu i pielęgnacji. Druga część szkoleń odbędzie się w formie warsztatów, dzięki czemu Opiekunowie rozszerzą praktyczne umiejętności z zakresu opieki nad osobą w podeszłym wieku lub przewlekle chorą. 

W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:

formy opieki długoterminowej i sposoby jej realizacji, 

potrzeby człowieka (biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe), 

podstawowa terminologię z zakresu anatomii, fizjologii, patologii i higieny,

aspekt jakości życia i opieki w niepełnosprawności, podeszłym wieku, chorobach przewlekłych i wynikającej z nich ograniczonej zdolności pacjenta do samoopieki, 

pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia (zadławienie, nagłe zatrzymanie krążenia, akty samobójcze), 

komunikowanie się z chorym,

czynności pielęgnacyjno-higieniczne u chorego leżącego,

pomoc choremu przy chodzeniu (asekuracja, czwórnóg, balkonik), 

obserwacja pacjenta (skóry, zachowania, wydalin, wydzielin) 

w monitorowaniu procesu pielęgnacyjnego, 

przemieszczanie i sadzanie chorych bez użycia pomocy technicznych i z ich użyciem (podnośniki, pionizatory i łatwoślizgi) 

z uwzględnieniem zasad bezpiecznego przemieszczania,

zasady profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem (w tym odleżyn, przykurczów, itp.).

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Organizatorzy zapewniają catering w trakcie warsztatów oraz materiały szkoleniowo-dydaktyczne. 

Do zobaczenia!