ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Teresa geht zur Bank – czyli Teresa idzie do banku, część 2

Teresa geht zur Bank – czyli Teresa idzie do banku, część 2

Podczas pobytu w Niemczech na ogół konieczne jest by pójść do banku i skorzystać z jego usług. Bardzo ważne więc jest posługiwanie się słownictwem, które to ułatwi. Prezentujemy drugą część lekcji związanej z wizytą w banku.
1
Podczas pobytu w Niemczech bardzo zżyłyśmy się z moją podopieczną. Cieszyłam się, że udało mi się trafić na tak sympatyczną i otwartą seniorkę. Chętnie rozmawiałyśmy o różnych sprawach. Podczas niedzielnej kolacji Pani Neumann opowiadała mi o planach swojej córki.
Frau Neumann, wie geht es Ihrer Tochter? Sie hat uns schon seit langer Zeit nicht besucht.
[Frał Nojman, wi gejt es Ija Tochta? Zi hat uns szon zajt langa Cajt niśt bezucht.]
Pani Neumann, co słychać u Pani córki? Dawno nas już nie odwiedzała.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Jetzt hat Anke viel um die Ohren. Sie will eine größere Wohnung kaufen, deswegen muss sie einen Kredit aufnehmen.
[Ject hat Anke fil um di Oren. Zi wil ajne grysere Wonung kałfen, deswejgen mus zi ajnen Kredit ałfnejmen.]
Anke ma teraz wiele spraw na głowie. Chce kupić większe mieszkanie, dlatego musi wziąć kredyt.
Ach so? Derzeit braucht man viel Geld, um eine Wohnung zu kaufen. Das stimmt. Die Preise sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen.
[Ach zo? Dercajt brałcht man fil Geld, um ajne Wonung cu kałfen. Das sztymt. Di Prajze zynd in dejn lecten Monaten dojtliś gesztigen.]
Ach tak? Obecnie potrzeba wiele pieniędzy, aby kupić mieszkanie. To się zgadza. Ceny widocznie wzrosły w ostatnich miesiącach.
Leider. Seit ein paar Jahren sparen Anke und ihr Mann Geld, trotzdem brauchen sie noch einen Kredit.
[Lajda. Zajt ajn par Jaren szparen Anke und ija Man Geld, troc-dejm brałchen zi noch ajnen Kredit.]
Niestety. Od kilku lat Anke i jej mąż oszczędzają pieniądze, mimo to potrzebują jeszcze kredytu.
Hmmm… So sieht das leider aus. Könnte Ihre Tochter vielleicht morgen oder übermorgen zu uns kommen? Ich muss eine Sache in der Stadt erledigen und ich will Sie alleine nicht lassen.
[Hm… Zo zit das lajda ałs. Kynte Ire Tochta filajśt morgen oda ybamorgen cu uns komen? Iś wil ajne Zache in der Sztad erledigen und iś wil Zi alajne niśt lasen.]
Hmmm… Tak niestety to wygląda. Czy mogłaby może Pani córka jutro albo pojutrze do nas przyjechać? Muszę załatwić jedną sprawę w mieście i nie chcę zostawić Pani samej.
Ich rufe Sie an und frage, ob sie imstande wäre, uns zu besuchen. Und was möchten Sie erledigen?
[Iś rufe Zi an und frage, ob zi imstande wejre, uns cu bezuchen. Und was myśten Zi erledigen?]
Zadzwonię do niej i zapytam, czy byłaby w stanie nas odwiedzić. A co chciałaby Pani załatwić?
Ich möchte zur Bank gehen, um Geld vom Konto abzuheben. Ich brauche Bargeld. In ein paar Tagen komme ich nach Polen zurück.
[Iś myśte cuła Bank gejen, um Geld fom Konto abcuhejben. Iś brałche Bargeld. In ajn par Tagen kome iś nach Polen curyk.]
Chciałabym iść do banku, aby podjąć pieniądze z konta. Potrzebuje gotówki. Za kilka dni wracam do Polski.
Ich verstehe. Haben Sie schon das Konto hier in Deutschland eröffnet?
[Iś ferszteje. Haben Zi szon das Konto hija in Dojczland eryfnet?]
Rozumiem. Otworzyła już Pani konto tutaj w Niemczech?
Ja, das habe ich vor einem Monat gemacht.
[Ja, das habe iś for ajnem Monat gemacht.]
Tak, zrobiłam to miesiąc temu.
Prima. Das freut mich.
[Prima. Das frojt miś.]
Świetnie. Cieszę się.
2
Na szczęście córka Pani Neumann znalazła czas i mogła zaopiekować się mamą już kolejnego dnia.
Frau Neumann, ich muss schon losgehen, aber Ihre Tochter kommt in eine halbe Stunde. Wenn Sie etwas brauchen würden, rufen Sie mich bitte an.
[Frał Nojman, iś mus szon losgejen, aba Ire Tochta komt in ajne halbe Sztunde. Wen Zi etfas brałchen wyrden, rufen Zi mich byte an.]
Pani Neumann, muszę już wychodzić, ale Pani córka przyjdzie za pół godziny. Jeśli by Pani czegoś potrzebowała, proszę do mnie zadzwonić.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ja, natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen!
[Ja, natyrliś. Machen Zi ziś kajne Zorgen!]
Tak, oczywiście. Proszę się nie martwić!
3
Szczerze mówiąc to byłam trochę zestresowana. Przy zakładaniu konta pomagała mi znajoma Polka, która od dawna mieszka w Monachium, ale teraz pierwszy raz załatwiałam coś sama w banku. Podeszłam do okienka i na szczęście trafiłam na bardzo uprzejmą pracownicę banku, która wszystko wytłumaczyła mi krok po kroku.
Guten Tag!
[Guten Tag!]
Dzień dobry!
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Guten Tag! Was kann ich für Sie tun?
[Guten Tag! Was kan iś fyr Zi tun?]
Dzień dobry! Co mogę dla Pani zrobić?
Ich heiße Teresa Dukat und möchte Geld von meinem Konto abheben. Aber das mache ich erst zum ersten Mal hier in Deutschland und brauche Ihre Hilfe. Könnten Sie mir erklären, wie ich das machen sollte?
[Iś hajse Teresa Dukat und myśte Geld fon majnem Konto abhejben. Aba das mache iś erst cum ersten Mal hija in Dojczland und brałche Ire Hilfe. Kynten Zi mija erklejren, wi iś das machen zolte?]
Nazywam się Teresa Dukat i chciałabym podjąć pieniądze z mojego konta. Ale robię to dopiero pierwszy raz tutaj w Niemczech i potrzebuje Pani pomocy. Mogłaby mi Pani wyjaśnić, jak powinnam to zrobić?
Ja, selbstverständlich. Kommen Sie mit! Ich zeige Ihnen, wie das alles funktioniert.
[Ja, zelbstfersztendliś. Komen Zi mit! Iś cajge Inen, wi das ales funkcjonirt.]
Tak, oczywiście. Proszę za mną! Pokażę Pani, jak to wszystko działa.
4
Podeszłyśmy do bankomatu i Pani Wagner wyjaśniła mi dokładnie, co mam po kolei robić.
Sie können Geld am Automaten holen. Am Anfang sollten Sie die Karte hier oben rechts einlegen.
[Zi kynen Geld am Ałtomaten holen. Am Anfang zolten Zi di Karte hija oben reśc ajnlegen.]
Może Pani wybrać pieniądze z bankomatu. Na początku powinna Pani włożyć kartę do bankomatu.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Und was mache ich weiter?
[Und was mache iś wajta?]
I co robię dalej?
Sie sollten dann PIN-Nummer eingeben und auf die grüne Taste „Bestätigen“ drücken. Niemand kann Ihre Geheimzahl sehen, deshalb sind Sie bitte vorsichtig.
[Zi zolten dan PIN-Numa ajngejben und ałf di gryne Taste „Besztetigen“ dryken. Niemand kan Ire Gehajmcal zejen, deshalb zynd Zi byte for-ziśtiś.]
Potem powinna Pani podać numer PIN i nacisnąć na zielony przycisk „Potwierdzam“. Nikt nie może zobaczyć Pani numeru PIN, dlatego proszę niech będzie Pani ostrożna.
Ja, Sie haben Recht. Kann ich danach schon die gewünschte Geldsumme wählen?
[Ja, Zi haben Reśt. Kan iś danach szon di gewynszte Geldzume wejlen?]
Tak, ma Pani rację. Czy mogę potem już wybrać pożądaną kwotę?
Nein, noch nicht. Zuerst müssen Sie im Menü „Auszahlung“ wählen und später geben Sie die Geldsumme ein.
[Najn, noch niśt. Cuerst mysen Zi im Menu „Ałscalung“ wejlen und szpejta gejben Zi di Geldzume ajn.]
Nie, jeszcze nie. Najpierw wybiera Pani w menu „Wypłata“, a potem wprowadza Pani kwotę.
Hier sehe ich, dass ich zum Beispiel 50 oder 100 Euro auszahlen kann. Ist es auch möglich, einen anderen Betrag auszuwählen?
[Hija zeje iś, das iś cum Bajszpil fynfciś oda ajn hundert Ojro ałscalen kan. Yst es ałch mygliś, ajnen anderen Betrag ałscuwejlen?]
Tutaj widzę, że można wypłacić np. 50 albo 100 Euro. Czy można wybrać inną kwotę?
Ja, natürlich. Sie sollten hier links auf „Anderer Betrag” drücken und die gewünschte Geldsumme eingeben.
[Ja, natyrliś. Zi zolten hija links ałf „Andera Betrag“ dryken und di gewynszte Geldzume ajngejben.]
Tak, oczywiście. Powinna Pani tutaj po lewo kliknąć na „Inna suma“ i podać wybraną kwotę.
Ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
[Iś ferszteje. Filen Dank fyr Ire Hilfe.]
Rozumiem. Dziękuję bardzo za Pani pomoc
Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
[Gern geszejen. Iś wynsze Inen ajnen szynen Tag.]
Żaden problem. Życzę Pani udanego dnia.
Danke, gleichfalls!
[Danke, glajśfals!]
Dziękuję, nawzajem!

W banku poszło mi nawet sprawnie, bez kolejek. Postanowiłam jeszcze przed powrotem do domu podopiecznej wskoczyć do cukierni i kupić coś słodkiego dla Pani Neumann.

6
Dla dociekliwych językowo

Czas przeszły Imperfekt czasowników odmiany mocnej

W ostatniej lekcji nauczyłeś się czasu przeszłego Imperfekt czasowników słabych, w dzisiejszej lekcji poznasz natomiast Imperfekt czasowników odmiany mocnej. Imperfekt czasowników mocnych budujemy od tematu bezokolicznika, następnie dodajemy do niego końcówkę osobową czasu teraźniejszego. Uważaj pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej jako jedyne nie otrzymują żadnych końcówek i są takie same. Zapamiętaj również, że w przypadku czasowników mocnych w Imperfekcie zmienia się ich samogłoska rdzenna w temacie czasownika. Dlatego też najlepiej tej odmiany nauczyć się na pamięć.

Przygotowaliśmy dla Ciebie listę 10 najczęściej używanych czasowników. W kolejnej lekcji poznasz ich więcej.

 

Infinitiv (bezokolicznik) Imperfekt (czas przeszły)
 trinken  trank
 essen  aß
 gehen  ging
 kommen  kam
 schlafen  schlief
 finden  fand
 nehmen  nahm
 helfen  half
 fahren  fuhr
 geben  gab

 

Poniżej znajdziesz odmianę przez osoby czasownika trinken w czasie przeszłym Imperfekt.

trinken
ich trank
du trankst
er/sie/es trank
wir tranken
ihr trankt
sie/Sie tranken
7
Czy wiesz, że…?

Deutsche Bank AG – to jeden z najbardziej znanych i cenionych banków na świecie. Powstał w Berlinie w 1870 roku, jego założyciele nastawiali się już od samego początku na obsługę handlu międzynarodowego. Zaledwie kilka lat po założeniu powstały jego siedziby w Londynie, Jokohamie czy Szanghaju. Deutsche Bank zatrudnia ponad 84 tys. pracowników na całym świecie. Obecnie jego główna siedziba mieści się w Frankfurcie nad Menem, w mieście, które słynie jako centrum finansów Niemiec. Polska siedziba Deutsche Banku znajduje się od 1995 roku w Warszawie.

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →