Wyjedź do Niemiec bezpiecznie i komfortowo ATERIMA Busem.
Rekrutacja i zatrudnienie on-line bez konieczności wychodzenia z domu. Aplikuj
Najlepsze oferty od pracodawcy nr 1 w rankingu Opiekunek24.pl
Aż 98% zadowolonych Opiekunów ze współpracy z nami – dołącz do nas!
Bezpieczna praca w pandemii w ATERIMA MED – mamy 5 gwarancji bezpieczeństwa!
W tym momencie 5 Opiekunek przegląda oferty pracy ATERIMA MED
Mamy dopasowane oferty - wyjedź na zlecenie do Niemiec na jak długo chcesz!
W ciągu ostatnich 2 godzin godzin aplikowało już 2 Opiekunów.
Współpracując z nami otrzymasz możliwość uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach.
Oferujemy dedykowany program szkolenia tylko dla Opiekunów ATERIMA MED
Dołącz do grona najlepszych Opiekunek i odbieraj premie do wynagrodzenia.
Tylko dla Opiekunów ATERIMA MED - profesjonalne wsparcie Zespołu Pielęgniarskiego!
Rozwijaj kompetencje językowe i zarabiaj więcej! Korzystaj z kursów języka niemieckiego!
ATERIMA MED – numer 1 wśród firm z branży opieki na seniorami w rankingu Opiekunek24.pl
Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów ATERIMA MED.
Blisko 1000 sprawdzonych ofert czeka na Ciebie. Aplikuj
Teraz najwyższe premie – sprawdź oferty i wyjedź z ATERIMA MED.
U nas to Ty wybierasz zlecenie! Blisko 1000 ofert czeka na Ciebie. Aplikuj Z nami zyskasz wysokie zarobki + PREMIE. Zawsze terminowe wypłaty. Aplikuj

Praca dla opiekunek w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Lekcja nr 69: Krank aber gut versichert - czyli warto mieć dodatkowe ubezpieczenie

Lekcja nr 69: Krank aber gut versichert - czyli warto mieć dodatkowe ubezpieczenie

Czasem słyszę od innych opiekunek, że nie mają z kim rozmawiać po niemiecku... Bo senior już słabiutki i mało co mówi, a rodzina mieszka daleko. To może warto umówić się z zaprzyjaźnioną opiekunką, że czasem kiedy rozmawiacie na żywo albo przez telefon na 10 minut przechodzicie na niemiecki?
1
Spotkałyśmy się w naszej ulubionej kawiarni. Ja od razu zamówiłam herbatę z cytryną, bo nadal kiepsko się czułam.
Hatschi!
[Haczi!]
Apsik!
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Uuu Basia. Was ist denn mit dir los?
[Uuu, Basia. Was yst den mit dija los?]
Uuu, Basia. Co się z Tobą dzieje?
Ach, ich bin krank.
[Ach, iś bin krank.]
Ach, jestem chora.
Immer noch? Du warst doch neulich schon erkältet.
[Yma noch? Du warst doch nojliś szon erkeltet.]
Nadal? Przecież ostatnio byłaś już przeziębiona.
Stimmt. Ich habe seit drei Wochen Husten, Schnupfen und schlimme Kopfschmerzen. Leider ist es nicht besser geworden.
[Sztymt. Iś habe zajt draj Wochen Husten, Sznupfen und szlyme Kopfszmercen. Lajda yst es niśt besa geworden.]
Zgadza się. Od trzech tygodni mam kaszel, katar i fatalne bóle głowy. Niestety, nie poprawia się.
Warst du in der Apotheke?
[Warst du in der Apoteke?]
Byłaś w aptece?
Ja, ich habe mir dort ein paar Medikamente geholt. Sie haben aber nicht geholfen.
[Ja, iś habe mija dort ajn paa Medikamente geholt. Zi haben aba niśt geholfen.]
Tak, przyniosłam sobie kilka lekarstw. Jednak nie pomogły.
Du solltest dann mal zum Arzt gehen.
[Du zoltest dan mal cum Arct gejen.]
Powinnaś w takim razie pójść do lekarza.
Ich war schon heute. Jetzt muss ich noch die neuen Medikamente kaufen und ich werde wieder gesund. Wie ein Fisch im Wasser!
[Ich waa szon hojte. Ject mus iś noch di nojen Medikamente kałfen und iś werde wida gezund. Wi ajn Fisz im Wasa!]
Już byłam dzisiaj. Teraz muszę jeszcze kupić nowe leki i znów stanę się zdrowa. Jak ryba w wodzie!
Aber was hat er gesagt?
[Aba was hat er gezagt?]
Ale co powiedział?
Er meinte, ich hätte eine Nasennebenhöhlenentzündung.
[Er majnte, iś hete ajne Nazen-nejbenhylen-entcyndung.]
Uważa, że mam zapalenie zatok przynosowych.
2
Byłam z siebie bardzo dumna, że zapamiętałam tą długą i trudną nazwę. Trochę gestami wytłumaczyłam Lenie, że chodzi o nos i zatoki.
Oh je, du Arme. Das ist ja echt kein Vergnügen. Sag mal, musstest du den Arzt dann direkt in bar bezahlen?
[Oh je, du Arme. Das yst ja eśt kajn Fergnygen. Zag mal, mustest du den Arct dan direkt in baa becalen?]
Ojej, biedaku. To naprawdę żadna przyjemność. Powiedz, musiałaś zapłacić lekarzowi od razu gotówką?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Nee, ich bin doch versichert.
[Nee, iś bin doch fer-zysiert.]
Nie, jestem przecież ubezpieczona.
Achso, wo denn?
[Achzo, wo den?]
Ach tak, a gdzie?
Bei der ERV.
[Baj der Ee-Er-Fał.]
W ERV
Bei der ERV?
[Baj der Ee-Er-Fał?]
W ERV?
Ja, das ist die Europäische Reiseversicherung, eine Auslandsreiseversicherung.
[Ja, das yst di Ojropejische Rajzefer-zysierung, ajne Ałslandsrajzefer-zysierung.]
Tak, to jest europejskie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży i kosztów leczenia za granicą.
Ist das eine gesetzliche Versicherung?
[Yst das ajne gezeclisie Fer-zysierung?]
Czy to jest jakieś obowiązkowe ubezpieczenie?
Besser, das ist privat! Die Versicherung habe ich schon vor meiner Ankunft in Deutschland abgeschlossen.
[Besa, das yst priwat! Di Fer-zysierung habe iś szon for majna Ankunft in Dojczland abgeszlosen.]
Lepiej, ono jest prywatne! Ubezpieczyłam się już przed moim przyjazdem do Niemiec.
Wie vernünftig von dir.
[Wi fernynftiś fon dija.]
Jak rozsądnie z Twojej strony.
Naja, ich finde es einfach total wichtig, eine Versicherung zu haben.
[Naja, iś finde es ajnfach total wiśtyś, ajne Fer-zysierung cu haben.]
No tak, uważam, że to bardzo ważne, by mieć ubezpieczenie.
Das stimmt. Wenn man keine hat und vielleicht eine Operation braucht, muss man sehr viel Geld aus der eigenen Tasche bezahlen.
[Das sztymt. Wen man kajne hat und filajśt ajne Operacjon brałcht, mus man zea fil Geld ałs der ajgenen Tasze becalen.]
Zgadza się. Kiedy się go nie ma, a np. potrzebuje się operacji, trzeba zapłacić dużo pieniędzy z własnej kieszeni.
3
Tutaj na chwilkę musiałyśmy przerwać, bo znowu miałam atak kichania. Naprawdę kiepsko się czułam i myślałam już tylko o tym, by szybko kupić i zażyć przepisane przez lekarza lekarstwa.
War es kompliziert, die Versicherung abzuschließen? Wie bist du eigentlich darauf gekommen?
[Waa es komplicirt, di Fer-zysierung abcuszlisen? Wi bist du ajgentliś darałf gekomen?]
Czy było to skomplikowane, by się ubezpieczyć? Jak na to właściwie wpadłaś?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ich hatte auch erst keine Ahnung von diesem Thema. Zum Glück hat mir ATERIMA MED geholfen.
[Iś hate ałch erst kajne Anung fon dizem Tejma. Cum Glyk hat mija ATERIMA MED geholfen.]
Na początku nie miałam pojęcia na ten temat. Na szczęście pomogła mi ATERIMA MED.
Inwiefern?
[Inwifern?]
W jakim stopniu?
Naja, ich habe alle wichtigen Informationen bekommen. ATERIMA MED hat mich bei der Organisation total unterstützt. Ich selbst musste eigentlich nichts besorgen. Meine Firma hat für mich alle Formalitäten erledigt.
[Naja, iś habe ale wiśtigen Informacjonen bekomen. ATERIMA MED hat miś baj der Organizacjon total untasztyct. Iś zelbst muste ajgentliś niśts bezorgen. Majne Firma hat fyr miś ale Formalitejten erledigt.]
No tak, dostałam wszystkie ważne informacje. ATERIMA MED wspierała mnie całkowicie przy organizacji. Sama nie musiałam się właściwie o nic troszczyć. Moja firma załatwiła za mnie wszystkie formalności.
Das ist aber toll. Gibt es im Notfall einen Rücktransport?
[Das yst aba tol. Gibt es im Notfal ajnen Ryktransport?]
To super. Czy w razie pilnej potrzeby jest transport powrotny?
Ja, das gehört auch zum Service.
[Ja, das gehyrt ałch cum Serwis.]
Tak, to jest również w ramach usługi.
Das klingt ja wirklich sehr gut und professionell. Wo bekomme ich denn genaue Informationen über diese Versicherung?
[Das klingt ja wirkliś zea gut und profesjonel. Wo bekome iś den genałe Infromacjonen yba dize Fer-zysierung?]
To brzmi naprawdę bardzo dobrze i profesjonalnie. Gdzie dostanę więc dokładne informacje na temat tego ubezpieczenia?
Alles, was du brauchst, kannst du im Internet finden.
[Ales, was du brałchst, kanst du im Internet finden.]
Wszystko, czego potrzebujesz, możesz znaleźć w Internecie.
OK, dann muss ich mich damit gleich beschäftigen. Ehrlich zu sagen, neide ich dir ein bisschen, dass sich dein Auftraggeber um dich so kümmert und du jetzt so prima versichert bist.
[OKej, dan mus iś miś damit glajś beszeftigen. Erliś cu zagen, najde iś dija ajn bis-sien, das ziś dajn Ałftraggejba um diś zo kymert und du ject zo prima fer-zysiert bist.]
OK, w takim razie muszę się tym zaraz zająć. Prawdę mówiąc, trochę Ci zazdroszczę, że Twój zleceniodawca tak się o Ciebie troszczy i jesteś teraz tak świetnie ubezpieczona.
Stimmt, Lena, du solltest es unbedingt nicht vergessen.
[Sztymt, Lena, du zoltest es unbedingt niśt fergesen.]
Zgadza się, Lena, koniecznie nie możesz o tym zapomnieć.

Dodaj komentarz

Komentarze

Janusz
Oj, jaka fajna treść lekcji. I pouczająca zarazem. Bowiem ja współpracuję z taką firmą, że efekt jest taki, że na święta zastałem bez ubezpieczania w ZUS (EKUZ)!. Muszę zatem koniecznie przenieść się do Aterimy.... Właśnie EKUZ skończył mi się 21.12.2016... a dziś tak stuknąłem głową o szafkę w kuchni, że o mało co nie rozciąłem sobie skóry na czole... jak to trzeba uważać i starannie wybierać z kim się współpracuje. Niby nie problem ale każdy wie, że nawet niewielkie rozcięcie powoduje obfite krwawienie. Jak zatem moi zleceniodawcy mogą spokojnie spędzać święta. Co mi radzicie w takiej sytuacji?. Zbierać się na własną rękę po świętach?. Czy mieliście takie sytuacje w Aterimie?
Redakcja serwisu
@Małgorzata a w którym miejscu dokładnie urywa się u Pani nagranie? Nie znaleźliśmy żadnego błędu.
Małgorzata Zalewska
Przy odsłuchiwaniu całego tekstu urywa się on i nie można do końca wysłuchać.
Redakcja serwisu
@Małgosia użyta forma jest poprawna. W liczbie mnogiej po rodzajniku określonym (tutaj jest to "die") przymiotnik zawsze ma końcówkę "-en", w każdym przypadku. Pozdrawiamy :)
Redakcja serwisu
@Bożena dziękujemy za dobre słowo :)
małgosia
użyta jest forma "muss ich noch die neuen Medikamente kaufen" czy nie powinno być neue Medikamente?
Bożena Rosenthal
Staram się przećwiczyć wszystkie Wasze lekcje.Pomimo że nie mam problemu z porozumiewaniem się po niemiecki, zawsze znajduję dla siebie coś nowego , ciągle się uczę! No i ,oczywiście , czekam na nowe materiały!

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki ciasteczek i polityki prywatności.

Zgłoś się do nas - oddzwonimy!