ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 55: Sehnsucht nach Hause - czyli co czuje Opiekunka

Lekcja nr 55: Sehnsucht nach Hause - czyli co czuje Opiekunka

Der, die czy das, czasownik z "zu" czy bez, odmiana zwykła czy nieregularna... Każdy czasem czuje się zmęczony nauką i ma wrażenie, że stoi w miejscu. Jeśli tak właśnie się czujesz, zrób sobie małą przerwę od słownika i gramatyki. Kiedy chwilę odpoczniesz, łatwiej przyswoisz nowe wiadomości!
1
Już od kilku dni miałam coraz gorszy nastrój. Nic mnie nie cieszyło, a wieczorami długo rozmawiałam przez telefon z moją rodziną. W sobotę podczas odwiedzin pana Hansa starałam się zachowywać normalnie, ale nawet on zauważył, że coś jest nie tak z moim samopoczuciem.
Na, Frau Oleksy, wie geht's, wie stets heute Morgen?
[Na, Frał Oleksy, wi gejt’s, wi sztejts hojte Morgen?]
No Pani Oleksy, co słychać, tak jak zawsze?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ganz gut, danke.
[Ganc gut, danke.]
Całkiem dobrze, dziękuję.
Wirklich? Sie klingen aber nicht besonders glücklich.
[Wirkliś? Zi klingen aba niśt bezonders glykliś.]
Naprawdę? Nie brzmi Pani na zbyt szczęśliwą.
Nein, nein, Herr Schulz, es ist alles in Ordnung.
[Najn, najn, Her Szulc, es yst ales in Ordnung.]
Nie nie, Panie Schulz, wszystko w porządku.
Hm, normalerweise haben Sie aber mehr Energie.
[Hm, normalawajze haben Zi aba mea Energi.]
Hm, ale zazwyczaj ma Pani więcej energii.
Gut, Sie haben Recht. Ich bin wirklich nicht so gut drauf.
[Gut, Zi haben Reśt. Iś bin wirkliś niśt zo gut drałf.]
Dobrze, ma Pan rację. Naprawdę nie jestem w zbyt dobrym humorze.
Warum denn nicht? Was ist los?
[Warum den niśt? Was yst los?]
Dlaczego nie? Co się dzieje?
Ach Herr Schulz, eigentlich geht's mir gut. Ich bin gesund, meine Familie ist zufrieden und mein Job macht mir auch großen Spaß. Aber...
[Ach Her Szulc, ajgentliś gejts mija gut. Iś bin gezund, majne Familie yst cufriden und majn Dżob macht mija ałch grosen Szpas. Aba...]
Ach Panie Schulz, w zasadzie nic mi nie jest. Jestem zdrowa, moja rodzina jest zadowolona a moja praca sprawia mi dużą przyjemność. Ale...
Aber was?
[Aba was?]
Ale co?
2
Jak wytłumaczyć tęsknotę za krajem komuś, kto mieszka w swoim rodzinnym mieście i ma w zasięgu kilku kilemetrów całą swoją rodzinę i przyjaciół? Czy taka osoba może zrozumieć, to co czuję?
Naja, wissen Sie, ich bin jetzt schon so lange in Deutschland und das Leben gefällt mir hier wirklich gut. Aber irgendwie habe ich Heimweh. Meine Familie fehlt mir, meine Freunde, meine Kultur... einfach alles.
[Naja, wysen Zi, iś bin ject szon lange in Dojczland und das Leben gefelt mija hija wirkliś gut. Aba irgendwi habe iś Hajmwe. Majne Familie felt mija, majne Frojnde, majne Kultur... ajnfach ales.]
No wie Pan, jestem już tak długo w Niemczech i życie tutaj naprawdę mi się podoba. Ale jakoś tak tęsknię za domem. Brakuje mi mojej rodziny, moich przyjaciół, mojej kultury... po prostu wszystkiego.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ach, das kann ich verstehen.
[Ach, das kan iś fersztejen.]
Ach, rozumiem.
Und dann die Sprache... Mein Deutsch ist inzwischen zwar ganz gut geworden, aber natürlich wird es immer eine Fremdsprache bleiben. Ich würde mich so gern einmal unterhalten können, ohne bei jedem Wort nachdenken zu müssen - der, die, das, Akkusativ, Dativ usw.
[Und dan di Szprache... Majn Dojcz yst incwiszen cwa ganc gut geworden, aba natyrliś wird es yma ajne Fremdszprache blajben. Iś wyrde miś zo gern ajnmal untahalten kynen, one baj jedem Wort nachdenken cu mysen - der, di, das, Akuzatif, Datif und zo wajta.]
I jeszcze język... Mój niemiecki stał się w międzyczasie całkiem dobry, ale naturalnie zostanie on dla mnie zawsze językiem obcym. Tak bardzo chciałabym móc sobie porozmawiać i nie musieć zastanawiać się przy każdym słowie - der, die, das, biernik, celownik itd.
Das kann ich nachvollziehen. Frau Oleksy, machen Sie sich darüber nicht so viele Gedanken. Sie sprechen mittlerweile wirklich flüssig.
[Das kan iś nachfolzijen. Frał Oleksy, machen Zi ziś daryba niśt zo file Gedanken. Zi szpresien mitlawajle wirkliś flysiś.]
Mogę to zrozumieć. Pani Oleksy, niech Pani o tym tak dużo nie myśli. Mówi Pani już naprawdę płynnie.
Kann sein, trotzdem... Die Sehnsucht nach Hause ist einfach zu groß. Ich habe sogar schon überlegt, hier alles abzubrechen. Vielleicht sollte ich zurück nach Polen gehen.
[Kan zajn, trocdejm... Di Zenzucht nach Hałze yst ajnfach cu gros. Iś habe zoga szon ybalegt, hija ales abcubresien. Filajśt zolte iś curyk nach Polen gejen.]
Możliwe, mimo to... Tęsknota za domem jest po prostu za duża. Zastanawiałam się już nawet, żeby tutaj wszystko przerwać. Może powinnam wrócić do Polski.
Frau Oleksy, nein, das dürfen Sie nicht. Wir brauchen Sie hier doch!
[Frał Oleksy, najn, das dyrfen Zi niśt. Wija brałchen Zi hija doch!]
Pani Oleksy, nie, nie może Pani! Przecież my Pani tutaj potrzebujemy!
Meinen Sie?
[Majnen Zi?]
Tak Pan myśli?
Natürlich. Ich weiß nicht, wie wir das ohne Sie schaffen würden.
[Natyrliś. Iś wajs niśt, wi wija das one Zi szafen wyrden.]
Naturalnie. Nie wiem jakbyśmy sobie bez Pani poradzili.
Es ist nett, dass Sie das sagen.
[Es yst net, das Zi das zagen.]
To miłe, że tak Pan mówi.
3
Zdążyłam się już zorientować, że Niemcy nie są wylewni i dość rzadko mówią ciepłe słowa - zwłaszcza osobie obcej. Tym bardziej było mi miło, że pan Hans tak ładnie wyraził się o mojej roli w ich domu.
Ich möchte manchmal auch gern aus München weg und habe keine Lust mehr auf meinen Job. Ich glaube, alle Menschen haben von Zeit zu Zeit dieses Gefühl. Doch das ist nur eine Phase. Vielleicht brauchen Sie einfach nur Abwechslung vom Alltag. Dann wird es Ihnen gleich besser gehen.
[Iś myśte manśmal ałch gern ałs Mynsien weg und habe kajne Lust mea ałf majnen Dżob. Iś glałbe, ale Menszen haben fon Cajt cu Cajt dizes Gefyl. Doch das yst nuła ajne Faze. Filajśt brałchen Zi ajnfach nuła Abwekslung fom Altag. Dan wird es Inen glajś besa gejen.]
Też czasami chciałbym wyjechać z Monachium i nie mam ochoty na moją pracę. Myślę, że wszyscy ludzie od czasu do czasu mają takie uczucie. Jednakże to jest tylko faza. Może potrzebuje Pani po prostu odmiany od codzienności. Wtedy zaraz będzie Pani lepiej.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Kann schon sein. Woran haben Sie denn gedacht?
[Kan szon zajn. Woran haben Zi den gedacht?]
Możliwe. O czym Pan pomyślał?
Ich habe gehört, dass es in der Nähe ein nettes polnisches Restaurant geben soll.
[Iś habe gehyrt, das es in der Neje ajn netes polniszes Restorą geben zol.]
Słyszałam, że w okolicy powinna być jakaś miła polska restauracja.
Wirklich? Das wusste ich gar nicht.
[Wirkliś? Das wuste iś gar niśt.]
Naprawdę? Nie wiedziałam.
Doch doch. Dort arbeiten auch nur polnische Landsleute.
[Doch doch. Dort arbajten ałch nuła polnisze Landslojte.]
Zgadza się. Tam pracują tylko Polacy.
Oh Herr Schulz, das ist eine tolle Idee. Dann könnte ich mal einen ganzen Abend meine Muttersprache sprechen und unser leckeres Essen genießen.
[Oh Her Szulc, das yst ajne tole Ideje. Dan kynte iś mal ajnen gancen Abend majne Mutaszprache szpresien und unza lekeres Esen genisen.]
Oh Panie Schulz, to świetny pomysł. Wtedy cały wieczór mogłabym rozmawiać w moim ojczystym języku i cieszyć się naszym pysznym jedzeniem.
Genau.
[Genał.]
Dokładnie.
Wissen Sie was? Mir geht es auch direkt besser. Ein paar Stunden Heimatgefühl werden mir sehr gut tun. Dann bin ich morgen auch wieder frisch und motiviert wie immer.
[Wysen Zi was? Mija gejt es ałch direkt besa. Ajn paa Sztunden Hajmatgefyl werden mija zea gut tun. Dan bin iś morgen ałch wida frisz und motiwirt wi yma.]
Wie Pan co? Od razu mi lepiej. Kilka godzin uczucia obcowania z ojczyzną dobrze mi zrobią. Wtedy rano znowu będę jak nowa i zmotywowana jak zawsze.
Fantastisch. Meiner Mutter geht es heute auch ganz gut. Wir können Sie im Rollstuhl mitnehmen.
[Fantastisz. Majne Muta gejt es hojte ałch ganc gut. Wija kynen Zi im Rolsztul mitnejmen.]
Fantastycznie. Moja mama też ma się dzisiaj całkiem dobrze. Możemy ją zabrać w wózku.
Stimmt.
[Sztymt.]
Zgadza się.
Ich rufe dann gleich einmal im Restaurant an und reserviere für heute Abend um 19 Uhr einen Tisch für drei Personen.
[Iś rufe dan glajś ajnmal im Restorą an und rezerwire fyr hojte Abend um nojncejn Uła ajnen Tisz fyr draj Per-zonen.]
Zaraz zadzwonię do restauracji i zarezerwuję na dzisiaj wieczorem na 19:00 stolik dla trzech osób.
Nein, Herr Schulz, das werde ich dieses Mal machen - und zwar auf Polnisch!
[Najn, Her Szulc, das werde iś dizes Mal machen - und cwa ałf Polnisz!]
Nie, Panie Schulz, tym razem ja to zrobię - i to po polsku!
Perfekt!
[Perfekt!]
Idealnie!
Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

Janek
Witam serdecznie.\nZ przeglądanych przeze mnie lekcji j.niemieckiego,wy prezentujecie świetną jego naukę w wersji dźwiękowej jako mocną podstawę komunikacji między opiekunem a chorym(ą) i jego rodziną.\nDzięki
Magdalena Pelc
Witajcie , pracuje jako opiekunka już 8 lat , ale w Niemczech dopiero od stycznia.Z moimi podopiecznymi nawiązuję dobry kontakt, ponieważ rozumiem ich potrzeby, szanuję ich starość , dzielę z nimi ból codziennego życia. Mój pierwszy pobyt 3 miesiące tęsknota ogromna za rodziną , za przyjaciółmi , za naszym językiem za polską wyżerką . Radzę sobie różnie uciekam do nauki niemieckiego , a jak już nie daje rady to popłacze sobie w poduszkę ale tak od serca jak mała dziewczynka , pomaga.\nJa też się zastanawiam dlaczego nie możemy być docenione finansowo w kraju ?
Barbara
Nie dali jednak opiekunce odetchnąć wśród swoich, musiała zabrać babcię..
Marian
Mam podopieczną chorą na zaawansowaną demencję,z okresowym kontaktem.Ale w domu jest taki kundelkowaty przylepiec,intensywnie cały czas obija ogonem wszystko w zasięgu jego długości a jak uzna, że czas już mnie obudzić przed szóstą rano, to leżąc przed moim łóżkiem tak intensywnie obija ogonem drewnianą podłogę że nie ma siły żeby się nie obudzić, jak na taką cieszącą się mordkę popatrzy się chwilkę to można mieć pogodne usposobienie.Rano spodziewając się porannego spaceru tak radośnie biegnie po schodach że przednie łapy nie nadążają za tylnymi i zwyczajowo wywraca się na zakręcie schodów, śmiesznie i rozbrajająco to wygląda. Podopieczna je 3 posiłki razem przez 6-7 godzin. A pies je wszystko i natychmiast no i tak cieszy się z jedzenia że nie sposób na chwilkę odprężyć się uśmiechem, ba, jak popatrzy się na jego proszącą mordkę to trudno mu odmówić.Oczywiście z psem to też opieka, ale pozwala ona na zachowanie psychicznej równowagi, to też sposób na nostalgię związaną z rozłąką.
Szczęśliwa opiekunka
Witam koleżanki/ów opiekunki/ów. Pracuje krótko bo raptem 8 miesięcy. Mogę się nieskromnie pochwalić, że pracuje ,,sercem" jak spora część z nas opiekunek. Powiedziała mi starsza stażem opiekunka ,,Bądź sobą" a będzie Ci dobrze. Staram się zapewnić taką opiekę jaką sama chciałabym mieć Przyznam, że zostało to docenione, mój podopieczny i jego rodzina dają mi to odczuć. Specjalnie dla mnie skrócili ,, nasze wymiany" . Niestety za bardzo tęskniłam. Maksymalnie mogę zostać 2mce.Mój niemiecki jest tylko komunikatywny ale powoli idzie coraz lepiej. Dzień wyjazdu jest to dzień i radości i łez. Razem cieszymy się na mój powrót. Nigdy nie sadziłam, że los skieruje mnie do pracy w Niemczech. Przykre jest, że więcej zrozumienia i szacunku okazał mi pracodawca niemiecki a nie polski. Szkoda tylko, że ta praca jest tak daleko od domu. Pozdrawiam cieplutko koleżanki i kolegów i życzę dużo sił i cierpliwości a przede wszystkim dobrych rodzin i podopiecznych.
Beata
Witam\nKolejna lekcja, która wprowadza mi trochę nowych słów do użycia; są też słowa , które znam już ale w innym znaczeniu np. fehlt. Język niemiecki jest bogaty w słownictwo, w tej lekcji poznałam czwarte słowo, które oznacza również - zwykle, zazwyczaj.\nNormaleweise. Do tej pory poznałam ublicherweise (oczywiście u z umlautem), gewohnlich ( o z umlautem) i in der Regel. Pozdrawiam wszystkie panie , wytrwałości w uczeniu, ja tez sobie to powtarzam :)
Kijak Teresa
Wielkie dzięki za lekcję i bardzo proszę o więcej. Też tę tęsknotę przetrwałam ale było ciężko .Podopieczni bywają bardzo różni w zależności od rodzaju schorzenia ale chyba najgorsza jest demencja i nocne pobudki.Ostatnio miałam bardzo sympatyczną parę po 92 lat i wszyscy przy pożegnaniu popłakaliśmy się ale co zrobić takie życie . Kocham tą pracę i po powrocie do Polski już chcę wracać moi podopieczni mnie lubią ponieważ bardzo dobrze porozumiewam się z nimi mam też silną telepatię co mi ułatwia współpracę mimo ,że znam język w stopniu kontaktowym ale ciągle chętnie się uczę .Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiam.Teresa
Maria
Witam. Ja byłam zapraszana na każdą uroczystość rodzinna miałam to szczęście. Chcę jeszcze podziękować za prezentowane lekcje . Od 2 lat pracuje jako opiekunka zostawiam tam zdrowie siły i serce bo daje podopiecznym serce doceniają to ale jak tylko mogą dokuczają bez opamiętania nie jedna łza jak groch poleciała ale nigdy tego nie pokazałam Lubię tą pracę, z tęsknota nie daje jednak rady to jest mój PROBLEM Bronię się tym, że w wolnym czasie dzwonię , uczę się języka, czytam książki korzystam z internetu ,bez tel i internetu nie podejmuje pracy bo nie dałabym rady. Na pauzie chodzę na kijki jak jest rower na rower.moim marzeniem jest na 6 tyg pracować lepiej bym znosiła tęsknote . Każda z nas do tej trudnej pracy można rzec harówki jedzie zarobić żeby w Polsce żyć ale ja najpierw staram się widzieć człowieka któremu mogę dać chwilę radości pomóc w chorobie i cierpieniu po prostu polubić pracę i ludzi. Pozdrawiam życzę wytrwałości , szczęścia,zdrowia, wszystkiego co najlepsze.\n
Danuta Mazurkiewicz
Bardzo fajne zwroty,warto zapisać i zapamiętać. Jeszcze nigdy nie spotkałam się w swojej 5-cio letniej ''karierze'' opiekunki,żeby któryś z moich podopiecznych chciał mnie zaprosić na jakąś inną rozrywkę niż opieka nad nim samym.
Aneta
Witajcie nieznajome koleżanki. Jestem zaledwie od paru dni w Niemczech i muszę przyznać, że ciężko mi się dogadać z podopieczną na jakieś mniej przyziemne tematy. Na razie staram się rozumieć jej codzienne potrzeby, ale chciała by coś więcej......Ale nawet akcent się różni od tego jaki słucham ucząc się:( potrzebuje pomocy i wytrwałości.pozdrawiam
pomoże mi bardzo w dalszej nauce języka
dobra - po prostu będę się uczyć aby lepiej się porozumieć , bo dotychczas tylko w mowie znałam ale też komunikatywnie a teraz będę i w piśmie poznawała .
Ewa Chołodowska
Świetny temat! Dialog toczy się choć raz nie wokół podopiecznej a opiekunki. Tęsknota :bardzo to nam znany i bliski problem. Ma dużo szczęścia "nasza bohaterka" , że spotyka się z takim zrozumieniem i troską rodziny...No, ale ona też jest wyjątkowa, jest ideałem opiekunki, bez której rodzina nie wyobraża sobie życia.. Pięknie to się czyta...Tak sobie myślę: lekcje lekcjami, mamy się na ich podstawie uczyć języka, ale jednocześnie otrzymujemy też szablony wzorcowych postaw i zachowań. Pewno każda z opiekunek chciałaby usłyszeć, że mówi płynnie po niemiecku i mieć takie poważanie i poszanowanie rodziny. A jak to jest u Ciebie, nieznajomo Koleżanko? Piszcie, fajnie się czyta wszelkie komentarze;-) \n\n
Zamów bezpłatne połączenie →