ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Lekcja nr 51: Sauber soll es sein - czyli higiena w pracy opiekuna

Lekcja nr 51: Sauber soll es sein - czyli higiena w pracy opiekuna

Kiedy pojawiają się nerwowe sytuacje i tematy, które mogą wywoływać różnice zdań, dobór odpowiednich słów jest szczególnie ważny. Staraj się wtedy mówić wyjątkowo wyraźnie i wolno, by to, co mówisz, zostało właściwie zrozumiane przez podopiecznego.
1
Jeszcze przed wyjazdem dokładnie zapoznałam się ze wskazówkami dotyczącymi higieny w pracy opiekunki. Mój koordynator dokładnie wyjaśnił mi, że te zabiegi chronią zdrowie moje i podopiecznego. Niestety - dla pani Doris to było coś nowego i nie do końca jej się to spodobało...
Sagen Sie mal, Frau Oleksy, was riecht denn hier so komisch? Ist das Ihr Parfum?
[Zagen Zi mal, Frał Oleksy, was richt den hija zo komisz? Yst das Ija Parfą?]
Proszę powiedzieć, Pani Oleksy, co tutaj tak śmiesznie pachnie? To Pani perfumy?
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Nein, ich...
[Najn, iś...]
Nie, ja...
Also, wenn das Ihr Deodorant ist, sollten Sie es schnell wechseln. Es stinkt nämlich fürchterlich.
[Alzo, wen das Ija Deodorant yst, zolten Zi es sznel wekseln. Es sztinkt nejmliś fyrśterliś.]
Więc jeżeli jest to Pani dezodorant, to powinna go Pani szybko zmienić. On strasznie śmierdzi.
Frau Schulz, das ist kein Parfum.
[Frał Szulc, das yst kajn Parfą.]
Pani Schulz, to nie są żadne perfumy.
Ja, was ist es denn?
[Ja, was yst es den?]
Tak, a cóż to jest?
Ich habe mir gerade die Hände desinfiziert. Die Flüssigkeit riecht etwas intensiv.
[Iś habe mija gerade di Hende dezinficirt. Di Flysiśkajt richt etfas intenzif.]
Zdezynfekowałam sobie właśnie ręce. Ta substancja pachnie trochę intensywnie.
Ach so, aber warum machen Sie denn so etwas?
[Ach zo, aba warum machen Zi den zo etfas?]
Ach tak, ale dlaczego robi Pani coś takiego?
Naja, damit meine Hände sauber sind und keine Bakterien übertragen werden.
[Naja, damit majne Hende załba zind und kajne Bakterien ybatragen werden.]
No po to, żeby moje dłonie były czyste i nie przenosiły żadnych bakterii.
Aha. Und jetzt ziehen Sie sich noch Handschuhe an? Sie sind seltsam, Frau Oleksy.
[Aha. Und ject cijen Zi ziś noch Handszue an? Zi zind zeltzam, Frał Oleksy.]
Aha. I teraz zakłada Pani jeszcze rękawiczki? Jest Pani dziwna, Pani Oleksy.
2
Wzięłam szybko dwa głębokie oddechy i postanowiłam spokojnie wyjaśnić pani Doris, dlaczego higiena jest konieczna w takich sytuacjach. Moja podopieczna jednak coraz bardziej się denerwowała.
Ich mache das nicht aus Spaß. Das gehört zur Hygiene.
[Iś mache das niśt ałs Szpas. Das gehyrt cuła Hygiene.]
Nie robię tego dla zabawy. To należy do higieny.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Verstehe.
[Ferszteje.]
Rozumiem.
Glauben Sie mir, das schützt uns beide vor Krankheiten. Es ist wirklich besser so.
[Glałben Zi mija, das szyct uns bajde for Krankhajten. Es yst wirkliś besa zo.]
Proszę mi uwierzyć, to chroni nas obydwie przed chorobami. Tak jest naprawdę lepiej.
Ich mag diese Gummihandschuhe aber nicht. Ekeln Sie sich etwa vor mir?
[Iś mag dize Gumihandszue aba niśt. Ekeln Zi ziś etfa for mija?]
Ale ja nie lubię tych gumowych rękawiczek. Może Pani się mnie brzydzi?
Nein, natürlich nicht.
[Najn, natyrliś niśt.]
Nie, oczywiście, że nie.
Sie finden mich schmutzig. Richtig?
[Zi finden miś szmuciś. Riśtiś?]
Uważa Pani, że jestem brudna. Prawda?
Nein.
[Najn.]
Nie.
Dann brauchen wir diese Gummidinger nicht.
[Dan brałchen wija dize Gumidinga niśt.]
Więc nie potrzebujemy tych gumowych rzeczy.
Doch, Frau Schulz.
[Doch, Frał Szulc.]
Przeciwnie, Pani Schulz.
Nein, ich will, ich will, ich will das nicht.
[Najn, iś wyl, iś wyl, iś wyl das niśt.]
Nie, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę tego.
Verstehen Sie doch, es ist wichtig.
[Fersztejen Zi doch, es yst wiśtiś.]
Proszę zrozumieć, to jest ważne.
Sie lügen. Ich will sofort mit Ihrem Chef sprechen. Ich werde mich beschweren. Es ist unmöglich, wie Sie mich behandeln.
[Zi lygen. Iś wyl zofort mit Irem Szef szpresien. Iś werde miś beszwejren. Es yst unmygliś, wi Zi miś behandeln.]
Kłamie Pani. Chcę zaraz rozmawiać z Pani szefem. Poskarżę się. To niemożliwe, jak Pani mnie traktuje.
Frau Schulz, beruhigen Sie sich bitte!
[Frał Szulc, beruigen Zi ziś byte!]
Pani Schulz, proszę się uspokoić!
Beruhigen? Sie tun ja so, als ob ich die Krätze hätte.
[Beruigen? Zi tun ja zo, als ob iś di Krece hete.]
Uspokoić się? Zachowuje się Pani tak, jakbym miała świerzb.
Frau Schulz, bitte!
[Frał Szulc, byte!]
Pani Schulz, proszę!
Ach, da kommt ja mein Sohn. Ich werde ihm sagen, was für ein schlechter Mensch Sie sind.
[Ach, da komt ja majn Zon. Iś werde im zagen, was fyr ajn szlechta Mensz Zi zind.]
Ach, idzie mój syn. Powiem mu, jakim złym człowiekiem Pani jest.
3
Kiedy pan Hans do nas podszedł, obie byłyśmy już bardzo podenerwowane. Na szczęście, syn mojej podopiecznej stanął po mojej stronie.
Hans, wir brauchen eine neue Betreuerin.
[Hans, wija brałchen ajne noje Betrojerin.]
Hans, potrzebujemy nowej opiekunki.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Was? Warum denn das? Ist etwas passiert?
[Was? Warum den das? Yst etfas pasirt?]
Co? Dlaczegóż to? Czy coś się stało?
Ja. Frau Oleksy will mich nur noch mit Gummi-Handschuhen waschen.
[Ja. Frał Oleksy wyl miś nuła noch mit Gumi-Handszuen waszen.]
Tak. Pani Oleksy chce mnie myć tylko w gumowych rękawiczkach.
Aber das ist doch gut.
[Aba das yst doch gut.]
Ale to przecież dobrze.
Gut?
[Gut?]
Dobrze?
Ja, ich finde es toll, dass sie auf Sauberkeit achtet.
[Ja, iś finde es tol, das zi ałf Załbakajt achtet.]
Tak, uważam, że to super, że zwraca uwagę na czystość.
Reicht es nicht, wenn sie sich die Hände wäscht?
[Rajśt es niśt, wen zi ziś di Hende weszt?]
Nie wystarczy, jeżeli umyje sobie ręce?
4
Po tym pytaniu pan Hans dał mi znak, bym dała im chwilę na rozmowę. Udało mu się szybko przekonać swoją mamę, że moje rękawiczki i płyn do dezynfekcji rąk są dla dobra nas obu.
Nein, das ist nicht genug - besonders, wenn sie deinen Unterleib wäscht. Schau mal Mama, viele andere Leute müssen sich in ihrem Beruf auch schützen.
[Najn, das yst niśt genug - bezonders, wen zi dajnen Untalajb weszt. Szał mal Mama, file andere Lojte mysen ziś in irem Beruf ałch szycen.]
Nie, to nie jest wystarczające - zwłaszcza, jeżeli myje Twoje podbrzusze. Zobacz mamo, dużo innych ludzi musi w swoich zawodach również się chronić.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Ach, wer denn?
[Ach, wer den?]
Ach, kto taki?
Naja, der Zahnarzt trägt einen Mundschutz. Der Bauarbeiter trägt einen Helm, der Polizist eine kugelsichere Weste.
[Naja, der Canarct tregt ajnen Mundszuc. Der Bałarbajta tregt ajnen Helm, der Policist ajne kugelzisiere Weste.]
No, dentysta nosi maseczkę. Budowlaniec nosi hełm, policjant kamizelkę kuloodporną.
Hm, das stimmt natürlich.
[Hm, das sztymt natyrliś.]
Hm, to się oczywiście zgadza.
Weißt du Mama, jeder muss in seinem Leben irgendwie auf seinen Körper aufpassen. So tut man sich selbst und auch anderen Leuten einen Gefallen.
[Wajst du Mama, jeda mus in zajnem Leben irgendwi ałf zajnen Kyrpa ałfpasen. Zo tut man ziś zelbst und ałch anderen Lojten ajnen Gefalen.]
Wiesz, mamo, każdy musi w swoim życiu w jakiś sposób uważać na swoje ciało. W ten sposób wyświadczamy przysługę sobie i innym ludziom.
Na gut, du hast mich überzeugt. So, Frau Oleksy, dann ziehen Sie mal Ihre Handschuhe an! Und geben Sie mir auch ein bisschen von der Desinfektionsflüssigkeit für meine Hände.
[Na gut, du hast miś ybacojgt. Zo, Frał Oleksy, dan cijen Zi mal Ire Handszue an! Und gejben Zi mija ałch ajn bissien fon der Dezinfekcjonsflysiśkajt fyr majne Hende.]
No dobrze, przekonałeś mnie. A więc Pani Oleksy, proszę ubrać swoje rękawiczki! I niech mi też Pani da trochę tego dezynfekującego płynu na moje ręce.
Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Komentarze

Małgorzata Pietrzak
Lekcja jak zawsze super opracowana. Bogate słownictwo, dialogi oparte na realiach naszej pracy. A ja zwróciłam uwagę na słowo "komisch" i powiązany dialog. Okazuje się, że Niemcy często używają albo nadużywają to słowo. I nie musi to być akurat duże poczucie humoru.
Grażyna
Miałam identyczną sytuację w pracy.Dziekuję za lekcję!\n
Kasia D
Tak , higiena jest bardzo ważna, ale dezynfekcja również. Ich habe mich mit Fusspilz angesteckt. Leczenie trwa długo.\nLekcje są przydatne. Można powtarzać zwroty i rozwijać słownictwo.\nPozdrawiam i dziękuję.\n
ela z zielonej gory
mnie również się podoba ta strona i również jestem opiekunka ja osobiście używam rękawiczek ponieważ sa one potrzebne fajne slowka i trochę nauki
Redakcja serwisu
Kasiu - ta odpowiedź jest poprawna. Nie ma potrzeby dezynfekować sanitariatów na co dzień - wystarczą zwykłe środki do czyszczenia łazienek. Pozdrawiamy!
maria
Opiekuje sie pania trzeci rok jezeli jest potrzeba uzywam rekawiczek nie mam z tym problemu ze strony podopiecznej poniewaz uwazam ta czynnosc za konieczna i tak robilam od poczatku. Bardzo pomocne sa lekcje ktorych temat zwiazany jest z moja praca korzystam z przedstawionego materialu zdobywam wiedze w temacie poprawnego reagowania na zaistniale wydarzenia i dopracowuje poprawne komunikowanie sie w jezyku niemieckim. Pozdrawiam.
Kasia
Wersja do druku:\ndas Dezinfektionsmittel [der Dezinfekcjonsmytel]\nCzy odpowiedzią w ćw. 7 rzeczywiście jest pkt. a? Cała lekcja o dezynfekcji, a tu na koniec niespodzianka w postaci podkreślonego pkt. a: "nie, nie trzeba dezynfekować" :)
Izabela Dudziak
Bardzo ciekawa lekcja o higienie na wesoło!\nJestem opiekunką i nie zawsze używałam rękawiczek ze względu na komfort psychiczny moich podopiecznych, jednak ze względu na bezpieczeństwo obu stron warto korzystać z rękawiczek i wprowadzać\nte zasady od początku pobytu w nowym miejscu pracy.\nLekcja ta zawiera praktyczne informacje, z których z pewnością skorzysta wiele opiekunek.\nWspółpracuję z Firmą od lipca 2014 roku i chciałabym tutaj na forum wyrazić swoje zadowolenie i podziękowanie! Serdecznie pozdrawiam!
ania
Witam,uważam że ta lekcja jest super,a dla mnie jedna z najlepszych.Pozdrawiam i zabieram sie do nauki.
marianna
Kurs jest idealny dla opiekunek, żałuję że na razie nie mogę wyjechać do pracy z powodu choroby (niespodziewanej), miejmy nadzieje ze się dobrze skończy. Uczę się codziennie z przyjemnością.
lussi
Ten kurs jest SUPER, a ta lekcja śmieszna i łatwa do zapamiętania. Chwała autorom za te lekcje!
Elżbieta Paś
Bardzo dobre dialogi,ciekawe słownictwo.\nDla mnie bardzo pomocna jest wymowa podpisywana po polsku oraz tłumaczenie.\nTest sprawdzający wiedzę daje realną ocenę jak dużo nauki pozostaje sobie przyswoić.\nOsobiście jestem pełna optymizmu,że w stopniu komunikatywnym język niemiecki opanuję i chciałabym spróbować pracy jako opiekunka w Niemczech.Mam 53 lata ale taka perspektywa wyjazdu jest dodatkową motywacją do nauki języka niemieckiego.Dziękuję i proszę o następne lekcje.\n
Zamów bezpłatne połączenie →